Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про стягнення податкового боргу

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

27.06.2018 р.

Справа N 813/8842/13-а

 

Адміністративне провадження N К/9901/37941/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Пасічник С. С., суддів: Васильєвої І. А., Юрченко В. П., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального головного управління ДФС на ухвалу Львівського окружного адміністративного суду у складі судді Гавдика З. В. від 14 листопада 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів: головуючого судді Кушнерика М. П., суддів Мікули О. І., Курильця А. Р. від 08 лютого 2017 року у справі за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального головного управління ДФС до Державного підприємства "Львіввугілля" про стягнення податкового боргу, встановив:

У листопаді 2013 року Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального головного управління Міндоходів (далі - позивач/СДПІ) звернулась до суду з позовом до Державного підприємства "Львіввугілля" (далі - відповідач/ДП "Львіввугілля") про стягнення податкового боргу в сумі 19283191,98 грн.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 09 грудня 2013 року позов задоволено та стягнуто з ДП "Львіввугілля" на користь держави податковий борг в загальній сумі 19283191,98 грн.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив з того, що суму боргу у розмірі 19283191,98 грн. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив, податковий борг є узгодженим, а наявність у нього вказаної заборгованості підтверджується матеріалами справи та не заперечується самим відповідачем.

Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2013 року задоволено заяву ДП "Львіввугілля" та відстрочено виконання постанови суду до 31 грудня 2016 року.

28 вересня 2016 року (згідно штампу вхідної кореспонденції суду) ДП "Львіввугілля" повторно звернулось до суду із заявою, в якій просило відстрочити виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 09 грудня 2013 року у даній справі до 31 грудня 2017 року.

Вказана заява обґрунтована скрутним фінансовим становищем, в якому перебуває підприємство, наявністю значної заборгованості перед бюджетом, по заробітній платі, перед Львівською філією ДП "Регіональні електричні мережі"; крім того, вказувало, що проблемою підприємства є технологічна залежність від ПАТ "Львівська вугільна компанія", утримання об'єктів соціальної сфери, шахти "Зарічна", яка зупинила видобуток вугілля, невідповідність ціни на вугільну продукцію витратам на її виробництво; ще однією з підстав для відстрочення виконання судового рішення вказано наявність зведеного виконавчого провадження про стягнення з відповідача заборгованості.

Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2016 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 08 лютого 2017 року, заяву ДП "Львіввугілля" про відстрочення виконання судового рішення задоволено; відстрочено виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 09 грудня 2013 року у даній справі до 31 грудня 2017 року.

Постановляючи зазначені ухвали, суди прийшли до висновку про доведеність відповідачем обставин, що перешкоджають належному виконанню ним судового рішення у даній справі, та, як наслідок, наявність підстав для відстрочення виконання зобов'язань по сплаті податкового боргу до певної дати.

Не погоджуючись з постановленими судами попередніх інстанцій ухвалами, позивач звернувся з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права, просив вказані рішення судів скасувати та відмовити в задоволенні заяви відповідача про відстрочення виконання постанови суду першої інстанції.

На обґрунтування касаційної скарги зазначає, що відповідачу вже надавалася відстрочка по виконанню судового рішення до 31 грудня 2016 року, проте податковий борг погашений не був й у грудні 2016 року, коли спливав наданий судом строк, ДП "Львіввугілля" знову звернулось до суду про відстрочення виконання вказаного рішення ще на один рік; вказує, що відповідач не здійснює дієвих заходів щодо погашення податкового боргу, не вживає жодних заходів щодо покращення своєї фінансово-господарської діяльності, а надані ним документи не підтверджують наявності об'єктивних обставин, що ускладнюють виконання рішення суду.

Крім того, посилається на те, що відповідно до пунктів 100.5, 100.7 статті 100 Податкового кодексу України (далі - ПК України) підставою для відстрочення податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, й відстрочені суми податкового боргу повинні бути сплачені не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого податкового боргу.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24 квітня 2017 року відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою.

У визначені ухвалою строки заперечення на касаційну скаргу не надходили.

В подальшому, справа передана до Верховного Суду, як суду касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) (далі - КАС України) й протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду визначено колегію суддів для розгляду касаційної скарги у складі судді-доповідача Пасічник С. С., суддів Васильєвої І. А., Юрченко В. П.

Переглянувши судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального права, Верховний Суд вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 129-1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.

Аналогічні положення закріплені й в частині 2 статті 14 та частині 1 статті 255 КАС України (в редакції, чинній на момент постановлення судами оскаржуваних рішень), за змістом яких постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до частини 1 статті 263 КАС України за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження можуть звернутися до адміністративного суду першої інстанції (незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист) із заявою про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Наведена норма не містить конкретного переліку обставин для відстрочення та/або розстрочення виконання судового акта, а лише встановлює критерії для їх визначення, надаючи суду в кожному конкретному випадку вирішувати питання про їх наявність з урахуванням усіх обставин справи. Підставою для застосування правил цієї норми є виняткові обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в адміністративній справі, ускладнюють його виконання або роблять неможливим.

Вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, суд повинен враховувати майнові інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини кожної сторони у виникненні спору та інші обставини.

Постановляючи оскаржувані ухвали, суди попередніх інстанцій виходили з того, що ДП "Львіввугілля" перебуває у важкому фінансовому стані, підтвердженням чого є: довідки від 09 вересня 2016 року N 6.4/1704 та N 7/1706 про наявність заборгованості ДП "Львіввугілля" по заробітній платі у сумі 136748 тис. грн., заборгованості перед Львівською філією ДП "Регіональні електричні мережі" у сумі 369948249,08 грн.; накладення арешту на все нерухоме майно ДП "Львіввугілля"; наявність зведеного виконавчого провадження про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 527510759,81 грн. Наведене, за висновком судів, підтверджує існування обставин, що ускладнюють виконання судового рішення у даній справі.

Разом з тим, Верховний Суд вважає, що збитковість діяльності підприємства, наявність у нього кредиторської заборгованості в істотному розмірі є результатом провадження господарської діяльності відповідачем як самостійним суб'єктом господарювання, а тому вказані обставини не є самостійними та достатніми підставами для відстрочення та/або розстрочення виконання судового рішення.

У зв'язку із наведеним слід зазначити, що питання розстрочення або відстрочення постанови суду знаходяться в площинні процесуального права. Разом з тим, підстави, а саме наявність обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), залежать від предмету спору, у межах спірних правовідносин від правової природи податкового боргу. Пунктом 5.2 статті 5 ПК України передбачено пріоритет понять, правил, термінів та положень цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування.

Отже, приписи статті 100 ПК України, які регулюють правила розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, є спеціальними нормами щодо визначення доказів, які є підставою для відстрочення податкового боргу (пункт 100.5 ПК України) та порядку погашення податкового боргу (пункт 100.7 ПК України).

Відповідно до пунктів 100.4 і 100.5 статті 100 ПК України постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1235 затверджений Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин.

На вказані обставини та зазначені норми Закону, які врегульовують загальні підстави відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу, суди попередніх інстанцій уваги не звернули, а керувалися лише підставами для відстрочення виконання судового рішення, встановленими статтею 263 КАС України, які, у межах спірних відносин, не є вичерпними й мають застосовуватись в сукупності з нормами матеріального права.

Таким чином, Верховний Суд вважає помилковим висновок судів попередніх інстанцій про наявність достатніх підстав для повторного відстрочення відповідачу виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 09 грудня 2013 року, якою стягнуто податковий борг.

За наведеного та на підставі частини 1 статті 351 КАС України ( N 2747-IV) ухвали судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, а заява відповідача про відстрочення виконання судового рішення залишенню без задоволення.

Керуючись статтями 327 ( N 2747-IV), 341 ( N 2747-IV), 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 351 ( N 2747-IV), 355 ( N 2747-IV), 359 КАС України ( N 2747-IV), суд постановив:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Львові Міжрегіонального головного управління ДФС задовольнити.

Ухвали Львівського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2016 року та Львівського апеляційного адміністративного суду від 08 лютого 2017 року скасувати.

В задоволенні заяви Державного підприємства "Львіввугілля" про відстрочення виконання судового рішення у справі N 813/8842/13-а відмовити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття і оскарженню не підлягає.

 

Судді Верховного Суду:

С. С. Пасічник

 

І. А. Васильєва

 

В. П. Юрченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали