ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

31.10.2011 р.

Справа N 2а/2370/6308/2011

Черкаський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Гриньковської Н. Ю., при секретарі Ільченко С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу за позовом Канівської об'єднаної державної податкової інспекції Черкаської області до ОСОБА_1 про стягнення податку з доходів фізичних осіб, встановив:

До Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом звернулась Канівська об'єднана державна податкова інспекція Черкаської області (далі - Канівська ОДПІ), в якому ставить питання про стягнення з ОСОБА_1 податку з доходів фізичних осіб в сумі 6545,35 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідач, в порушення вимог Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889-IV не перерахував до бюджету податок з доходів фізичних осіб, внаслідок чого виник податковий борг в сумі 6545,35 грн.

Сторони були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, однак у судове засідання не з'явились.

Представником позивача надано суду заяву про розгляд справи за відсутності представника Канівської ОДПІ.

Відповідач суду не повідомив причини повторної неявки у судове засідання.

Неприбуття в судове засідання представників сторін без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи і відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України розгляд справи у таких випадках не відкладається, а справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

За таких обставин, суд вирішив провести розгляд справи за відсутності сторін на підставі наявних матеріалів справи.

Частиною 1 статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

24.07.2010 р. відповідачем за участю ФОП ОСОБА_2 у ОСОБА_3 був придбаний легковий автомобіль марки SKODA OKTAVIA TOUR 1.9 TDI, 2008 року випуску, об'єм циліндрів двигуна -1896 см3, державний номерний знак НОМЕР_1.

Ціна продажу зазначеного автомобіля, відповідно до довідки-рахунку транспортного засобу НОМЕР_2 від 24.07.2010 р. склала 1000,00 грн. (а. с. 10).

Разом з тим, експертна оцінка вартості автомобіля марки SKODA OKTAVIA TOUR 1.9 TDI, відповідно до висновку N 218 від 27.07.2010 р. (а. с. 11,12), на час операції купівлі-продажу склала 131907,00 грн., з якої відповідачем до Пенсійного фонду України здійснені відрахування в розмірі 3 % тобто 3957,21 грн. (131907,00 грн. * 3 %).

Таким чином, згідно пп. "е" пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (який був чинним на час виникнення спірних правовідносин) відповідачем від операції купівлі-продажу автомобіля був отриманий дохід у сумі 130907,00 грн. як додаткове благо (прирівняне до подарунків з його відповідним оподаткуванням), оскільки відхилення від ціни продажу транспортного засобу становить 130907,00 грн. (131907,00 грн. - 1000,00 грн.).

Згідно п. 14.1 ст. 14 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини. Оподаткування спадщини і подарунків провадиться у однаковому порядку і за однаковими ставками. Так оподаткування спадщини регулюється ст. 13, а подарунків - ст. 14 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

При отриманні подарунку обдарованими, що не є членами сім'ї дарувателя першого ступеня споріднення оподаткування проводиться за ставкою податку 5 відсотків, визначеного пунктом 7.2 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", до будь-якого об'єкта оподаткування спадщини (подарунку).

Отже, враховуючи, що відповідач та ОСОБА_3 не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, загальна сума доходу від операції купівлі-продажу легкового автомобіля марки SKODA OKTAVIA TOUR 1.9 TDI становить 130907,00 грн. як додаткове благо, з якого податок з доходів фізичних осіб складає 6545,35 грн. (130907,00 грн. * 5 %).

Згідно акту про неподання декларації про доходи та несплату податку з доходів фізичних осіб від 08.07.2011 р. судом встановлено, що відповідач запрошувався Канівською ОДПІ для з'ясування питання щодо отримання ним доходу у 2010 р. у сумі 130907,00 грн., як додаткового блага, прирівняного до подарунків, від операції купівлі-продажу легкового автомобіля марки SKODA OKTAVIA TOUR 1.9 TDI та декларування цього доходу. Також відповідачу направлявся розрахунок розміру сплати з доходів фізичних осіб, який був отриманий відповідачем особисто 18.05.2011 р. (а. с. 15).

Проте, станом на день розгляду справи відповідач не задекларував та не сплатив до бюджету податкове зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб в сумі 6545,35 грн.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно положень статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку (далі - інші виплати і винагороди).

Відповідно до абзацу 2 п. 1.13 ст. 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з цим Законом.

Стаття 2 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" визначає, що платниками податку з доходів фізичних осіб є резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи та нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.

Об'єктом оподаткування резидента відповідно до положень статті 3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" є:

• загальний місячний оподатковуваний дохід;

• чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

• доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

• іноземні доходи.

Згідно положень статті 8 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зобов'язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Статтею 5 Закону "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" N 2181 (який був чинним на час виникнення податкового боргу) встановлено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації. У разі коли відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені у законі з відповідного податку, а за їх відсутності - протягом тридцяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України (п. 1.2 ст. 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").

Згідно з пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені статтею 5 вказаного Закону, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до п. 5.2 ст. 5 вказаного вище Закону N 2181, податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту, а саме у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України (далі за текстом - ПК України), який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, повноваження і обов'язки посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Зокрема, статтею 164.2 встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 ПК України); вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку (п. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК України).

Згідно зі ст. 174 ПК України оподаткування доходу отриманого в результаті прийняття спадщини чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПК України, що становить 5 % бази оподаткування, тобто при отриманні подарунку обдарованими, що не є членами сім'ї дарувателя першого ступеня споріднення оподаткування проводиться за ставкою податку 5 %.

Відповідно до пункту 20.1.28 ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 41, 86, 128, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Адміністративний позов Канівської об'єднаної державної податкової інспекції Черкаської області до ОСОБА_1 про стягнення податку з доходів фізичних осіб - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1 (19000, АДРЕСА_1) в доход бюджету через Канівську об'єднану державну податкову інспекцію Черкаської області (19000, Черкаська область, м. Канів, вул. 206 Дивізії, 10-а, ідентифікаційний код - 21367331) податок з доходів фізичних осіб в сумі 6545 (шість тисяч п'ятсот сорок п'ять) гривень 35 копійок.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її проголошення в порядку, передбаченому ст. ст. 185 - 187 цього Кодексу.

Повний текст постанови виготовлений 01.11.2011 р.

 

Суддя

Н. Ю. Гриньковська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали