ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

15.12.2011 р.

Справа N 6-207/11


Ухвалу залишено без змін(згідно з ухвалою апеляційного суду міста Києва від 15 березня 2012 року)

Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого - судді Малинникова О. Ф., при секретарі - Салійчук В. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за клопотанням Компанії STS-TRANS OY (Finland) про скасування рішення Міжнародного Комерційного Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28.01.2011 року у справі за позовом Компанії STS-TRANS OY (Finland) до ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" в частині відмови у позові про стягнення 54653,20 євро, встановив:

У травні 2011 року до суду надійшло клопотання Компанії STS-TRANS OY (Finland) про скасування рішення Міжнародного Комерційного Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28.01.2011 року у справі за позовом Компанії STS-TRANS OY (Finland) до ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" в частині відмови у позові про стягнення 54653,20 євро.

Заявник зазначив, що рішенням МКАС при ТПП України від 28.01.2011 року відмовлено у задоволенні позовних вимог в частині стягнення з відповідача 54653,20 євро.

Оспорюючи рішення МКАС при ТПП України, заявник посилається на такі обґрунтування:

- посилаючись на ст. 28 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (далі - Закон), а саме, що третейський суд вирішує спір згідно з такими нормами права, які сторони обрали як такі, що застосовуються по суті спору, позивач зазначає, що судом було безпідставно застосовано ч. 4 ст. 213 ЦК щодо тлумачення листа позивача N 32 від 14.07.2010 року, який стосується орієнтовного розміру знижки розрахунків за угодою, оскільки за матеріалами справи мало бути однозначне тлумачення, що жоден із документів не містить надання права позивачу застосовувати знижки та визначати їх розмір;

- неправильне тлумачення судом надісланого позивачем листа щодо можливості знижки у розрахунках, який був сприйнятий судом як повідомлення про зменшення боргу на суму знижки, з посиланням на ст. 213 ЦК України про тлумачення змісту правочину, тим самим визначивши волю сторони з цього питання, хоча жоден із нормативно-правових документів України не надає такого права;

- приймаючи до уваги вищенаведені обставини, заявник, посилаючись на п. 2 ч. 2 ст. 34 Закону, стверджує, що арбітражне рішення не відповідає ст. 228 ЦК України, за змістом якої, якщо правочин був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, він вважається таким, що порушує публічний порядок.

У відгуку представника ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" зазначено, що вимоги заявника про скасування рішення МКАС при ТТП від 28.01.2011 року у частині відмови позивачу у позові про стягнення 54653,20 євро з посиланням, що рішення в цій частині суперечить публічному порядку України є надуманими та необґрунтованими на законі, оскільки положення ст. 228 ЦК України, на яку посилається заявник стосується правочинів, що укладаються між суб'єктами господарювання та фізичними особами. Зазначена норма регулює відносини сторін, а також їх наслідки при укладанні правочинів з порушенням публічного порядку. Сторони договору у даній справі здійснювали свої права та обов'язки згідно із умовами договору, спір пов'язаний із виконанням умов договору, а не з приводу недійсності договору у зв'язку з порушенням публічного порядку. Заявник у клопотанні не підтвердив порушень публічного порядку стосовно укладеного договору.

Суд, заслухавши пояснення осіб, що з'явились, дослідивши матеріали даної справи та справи МКАС, вважає клопотання про скасування рішення МКАС таким, що не підлягає задоволенню.

Звертаючись до суду із клопотанням про скасування рішення у частині відмови позивачу у позові про стягнення 54653,20 євро представник заявника зазначив, що оскаржене арбітражне рішення не відповідає ст. 228 ЦК України, за змістом якої, якщо правочин був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок.

Представник ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" заперечуючи проти скасування рішення МКАС при ТПП України від 28.01.2011 року, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог в частині стягнення з відповідача 54653,20 євро з підстав, що рішення у цій частині суперечить публічному порядку України є надуманими та викладені заявником обґрунтування з посиланням на положення ст. 228 ЦК України є безпідставними.

Згідно із ч. 1 ст. 34 Закону клопотання про скасування арбітражного рішення є винятковим засобом для оспорювання в суді арбітражного рішення, що може бути проведено тільки шляхом подання клопотання про скасування згідно з пунктами 2 та 3 ч. 2 цієї статті.

З огляду на викладені у клопотанні підстави щодо скасування рішення, суд виходить з того, що положеннями ч. 2 зазначеної статті визначено, що арбітражне рішення може бути скасоване судом, зазначеним в пункті 2 статті 6, лише у разі, якщо суд визначить, зокрема, що арбітражне рішення суперечить публічному порядку України (пп. 2 п. 2 ч. 2).

Водночас, дослідивши матеріали справ, судом встановлено, що висновок суду про відмову у позові у частині стягнення з відповідача 54653,20 євро пов'язаний з виконання умов угоди між сторонами з приводу застосування п. 6.4 угоди та отриманого від позивача листа від 14 липня 2010 року за N 32 стосовно надання знижки відповідачу від обсягу наданих послуг, яку позивач за угодою має право щомісяця надавати відповідачу. Тобто по суті йдеться про спір щодо належності виконання зазначених умов договору сторонами.

З цього приводу у заяві до суду представник Компанії STS-TRANS OY (Finland) стверджує про посилання у рішенні на ст. 213 ЦК України щодо тлумачення повідомлення позивача як здійснення зменшення заборгованості на суму знижки є визначенням волі особи, яка вчинила правочин, що призводить до порушення публічного порядку, урегульованого моральними і правовими системами суспільних відносин.

Однак, приймаючи до уваги викладені заявником посилання, як на вчинення правочину з порушенням публічного порядку, на обставини щодо неправильної оцінки судом змісту угоди в частині застосування п. 6.4 угоди та надісланого листа у якому, як зазначив заявник, йшлося лише про можливість надання знижки, суд вважає безпідставними для скасування рішення за п. 2 ч. 2 ст. 34 Закону.

Наведені заявником у клопотанні обґрунтування з посиланням на ст. 213 ЦК України про тлумачення змісту правочину у тому, що стороною договору, відповідачем у арбітражній справі, допущено неправильне тлумачення документу, а саме листа N 32 від 14.07.2010 року, який стосується орієнтовного розміру знижки, що було сприйнята як повідомлення про зменшення заборгованості на суму знижки, є визначенням волі сторони з цього питання, хоча жоден із нормативно правових документів України не надає такого права, у даному випадку не дають підстав вважати, що у даному випадку при вчиненні правочину мало місце порушення публічного порядку.

Посилання заявника на ст. 228 ЦК України, відповідно до якої правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, необґрунтоване відповідними доказами.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що у клопотанні Компанії STS-TRANS OY (Finland) про скасування Рішення Міжнародного Комерційного Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28.01.2011 року у справі за позовом Компанії STS-TRANS OY (Finland) до ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" в частині відмови у позові про стягнення 54653,20 євро відсутні підстави вважати правочин у цій частині таким, що порушує публічний порядок, враховуючи викладені судом у висновку обґрунтування відмови у частині позову, з посиланням на правовідносини, що склалися між сторонами за угодою та відсутність доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів у цій частині.

Враховуючи вищенаведені обставини, суд вважає, що слід відмовити у клопотанні відповідача про скасування рішення суду у зв'язку з відсутністю підстав, оскільки доводи позивача не знайшли підтвердження і спростовуються наданими матеріалами справи.

Тому на підставі ст. ст. 28, 34 Закону України "Про Міжнародний комерційний арбітраж" та керуючись ч. 5 ст. 3891 ЦПК України та ст. ст. 10, 57, 60, 209, 210, 212 ЦПК України, суд ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання Компанії STS-TRANS OY (Finland) про скасування рішення Міжнародного Комерційного Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28.01.2011 року у справі за позовом Компанії STS-TRANS OY (Finland) до ЗАТ "Київська виробнича компанія "Рапід" в частині відмови у позові про стягнення 54653,20 євро.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

 

Суддя:

О. Ф. Малинников

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали