Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про стягнення суми

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.11.2010 р.

N 23/91-09-2506

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Кочерової Н. О., суддів - Студенця В. І., Черкащенка М. М., розглянувши касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 21.09.2010 року у справі N 23/91-09-2506 господарського суду Одеської області за позовом відкритого акціонерного товариства "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії до товариство з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" (за участю ОСОБА_4) про стягнення 1396132,89 грн. (за участю представників сторін: від позивача - Г. С. А., дов. [...], від відповідача - не з'явилися, від ОСОБА_4 - не з'явилися), встановив:

В липні 2009 року відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії звернулося до господарського суду з позовом до товариство з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" про стягнення 1396132,89 грн., в тому числі заборгованості за кредитом, за відсотками та пені.

Рішенням господарського суду Одеської області від 15.02.2010 року (судді: Степанова Л.В. головуючий, Горячук Н. О., Смелянець Г. Є.) позов задоволено.

Стягнуто з товариство з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" 625001,0 грн. заборгованості за кредитом, 624999,0 грн. заборгованості, не сплаченої в строк кредиту, 113767,12 грн. заборгованості за відсотками в період з 26.02.2009 року по 19.06.2009 року, 8287,67 грн. заборгованості за відсотками в період з 20.06.2009 року по 30.06.2009 року, 24078,10 грн. пені та судові витрати.

Рішення мотивоване обґрунтованістю позовних вимог.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 21.09.2010 року (судді: В. В. Лашин головуючий, Г. А. Єрмілов, О. Л. Воронюк) за апеляційною скаргою ОСОБА_4, особи не залученої до участі у справі, яка вважає, що прийнятим рішенням порушено її права, рішення місцевого господарського суду скасовано, а в позові відмовлено.

При цьому, апеляційний господарський суд зазначив, що даним позовом позивач намагається двічі, в один і той же спосіб, стягнути з відповідача борг за одними і тими самими борговими документами.

В касаційній скарзі відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії просить постанову апеляційного господарського суду скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити без змін. При цьому, скаржник посилається на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зі змісту ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що завданням господарського суду касаційної інстанції є перевірка застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених судами фактичних обставин справи.

Як було встановлено господарськими судами попередніх інстанцій та підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, 17.09.2007 року між відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії та товариством з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" було укладено кредитний договір N 07/17/07-к, за умовами якого позивач зобов'язався надати відповідачу кредит в сумі 1500000,0 грн., а відповідач зобов'язався повернути його у визначений договором строк та сплатити проценти за користування ним.

В забезпечення виконання товариством з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" кредитного договору між відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії та ОСОБА_4 було укладено іпотечний договір N 0607/17/101/07-к, предметом якого є земельна ділянка площею 0,250 га, що розташована за адресою: Італійський бульвар, 6, с. Крижанівка, Одеська обл.

Також встановлено, що свої зобов'язання за кредитним договором товариство з обмеженою відповідальністю "СВТ-КО" належним чином не виконало, в зв'язку з чим в квітні 2009 року йому було направлено вимогу про погашення заборгованості, яка залишена ним без відповіді та без задоволення.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави (позика), якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

В ст. 1052 Цивільного кодексу України визначено, що у разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України та положень статті 193 Господарського кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином згідно умов договору та вимог діючого законодавства. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

В п. 3 ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

В п. 3.4.9 договору сторони передбачили відповідальність за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів у вигляді сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

Господарським судом встановлено, що внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов'язань за кредитним договором N 07/17/07-к у нього виникла заборгованість перед позивачем, що складає: 625001,0 грн. заборгованості за наданий, але не повернутий кредит, 624999,0 грн. заборгованості за несплачений в строк кредит, 122054,79 грн. заборгованості за несплату відсотків, 24078,10 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту та пені.

Доказів погашення чи зменшення наявної заборгованості відповідачем до жодної судової інстанції не надано, як і не надано жодних заперечень стосовно встановленої суми боргу чи прийнятого господарським судом першої інстанції рішення.

Переглядаючи справу повторно, апеляційний господарський суд встановив, що 09.07.2009 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу І. Н. А. вчинено виконавчий напис, зареєстрований за N 8320, за яким відкритому акціонерному товариству "Кредитпромбанк" запропоновано звернути стягнення на предмет іпотеки - земельну ділянку площею 0,250 та за рахунок отриманих від її реалізації коштів задовольнити свої вимоги в розмірі 1406132,89 грн.

З виконання вказаного виконавчого напису 06.08.2009 року відкрито виконавче провадження.

Саме з цих підстав апеляційний господарський суд скасував прийняте господарським судом першої інстанції рішення про стягнення з відповідача боргу та зазначив, що позов у даній справі спрямований на стягнення в один і той же спосіб боргу за одними і тими самими борговими документами.

Однак, слід зазначити, що згідно зі статтею 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу закріплено статтею 16 цього Кодексу.

Тому здійснення особою свого права на судовий захист не може ставитись у залежність від використання нею інших засобів правового захисту, до яких відноситься, зокрема, захист цивільних прав нотаріусом шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи виконавче провадження по виконанню виконавчого напису нотаріуса зупинено.

Проте, вказаного апеляційний господарський суд не врахував та безпідставно скасував прийняте у відповідності до вимог чинного законодавства рішення місцевого господарського суду.

Більш того, скасовуючи рішення суду за апеляційною скаргою особи, яка не є стороною у справі, апеляційний господарський суд не дослідив та не вказав, яким чином прийняте у даній справі рішення стосується її прав чи обов'язків.

Таким чином, прийнята у справі постанова апеляційного господарського суду підлягає скасуванню, а рішення місцевого господарського суду залишенню без змін.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Кредитпромбанк" в особі Одеської філії задовольнити.

Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 21.09.2010 року скасувати, а рішення господарського суду Одеської області від 15.02.2010 року у справі N 23/91-09-2506 без змін.

 

Головуючий:

Н. Кочерова

Судді:

В. Студенець

 

М. Черкащенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали