ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.04.2015 р.

Справа N 915/1500/14

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Губенко Н. М., суддів: Барицької Т. Л., Картере В. І. (доповідач), за участю представників: позивача - Г. О. М., відповідача - не з'яв., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Сервіс-Миколаїв" на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 23.12.2014 у справі N 915/1500/14 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Сервіс-Миколаїв" про стягнення 140,00 грн., встановив:

У вересні 2014 року ПАТ "Банк Форум" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернулося до господарського суду Миколаївської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Сервіс-Миколаїв" про стягнення 140,00 грн. заборгованості за договором банківського рахунку N 05/21 від 23.02.2005.

Звертаючись до господарського суду з позовом у даній справі, позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що банком надавалися послуги з розрахунково-касових операцій у тому числі за період з 26.02.2014 по 25.04.2014, що підтверджується виписками з особового рахунку відповідача, які залишилися неоплаченими відповідачем у справі

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.10.2014 (суддя Коваль Ю. М.) у задоволенні позову відмовлено. Приймаючи таке рішення, суд першої інстанції виходив з того, що банком надавалися послуги в повному обсязі лише за один місяць - за період з 26.02.2014 по 25.03.2014, тариф за обслуговування рахунку на той час становив 60,00 грн. і банк у відповідності до п. 5.1 договору банківського рахунку мав право самостійно здійснювати переказ коштів з рахунку клієнта на оплату своїх послуг.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.12.2014 (колегія суддів у складі: суддя Разюк Г. П. - головуючий, судді Колоколов С. І., Шевченко В. В.) вказане рішення господарського суду від 28.10.2014 скасовано та прийнято нове, яким позов задоволено. Стягнуто з ТОВ "Восток-Сервіс-Миколаїв" на користь ПАТ "Банк Форум" 140,00 грн. Задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції виходив з того, що тариф у спірний період становив 70,00 грн., послуги надавалися банком в межах повноважень наданих йому Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), і у зв'язку із введенням у банку тимчасової адміністрації він не має права самостійно списати кошти з рахунку відповідача на підставі п. 5.1 договору.

У касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову апеляційного суду від 23.12.2014, а рішення господарського суду першої інстанції від 28.10.2014 залишити в силі. В обґрунтування касаційної скарги скаржник стверджує, що судом апеляційної інстанції при прийнятті оскаржуваної постанови порушено вимоги ст. 22 ГПК України, п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI), п. 6 (Закон N 4452-VI), п. 16 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), ст. ст. 526, 611 ЦК України. Зокрема, скаржник вказує на те, що з 14.03.2014 (з часу запровадження в банку тимчасової адміністрації) позивач лише зараховував кошти на рахунок відповідача та відмовляв у виконанні розпоряджень відповідача щодо перерахування сум з цього рахунку, у зв'язку з чим, на думку відповідача, не виконувалися в повному обсязі умови укладеного сторонами договору банківського рахунку. Крім того, на думку скаржника, згідно з п. 5.1 укладеного сторонами договору банк зобов'язався самостійно здійснювати перерахування коштів з рахунку клієнта на оплату послуг банку за розрахунково-касове обслуговування. До того ж, відповідачем зауважено, що позивачем взагалі було заявлено позовні вимоги до іншої особи і судом апеляційної інстанції з порушенням вимог ГПК України прийнято апеляційну скаргу позивача без доказів сплати судового збору.

У відзиві на касаційну скаргу позивач просить постанову апеляційного суду залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. Прим цьому позивач зауважив на тому, що судом апеляційної інстанції правомірно застосовано до правовідносин сторін вимоги Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) та задоволено позовні вимоги позивача, оскільки банк не має можливості самостійно списати кошти з рахунку відповідача на підставі п. 5.1 договору.

Перевіривши правильність застосування господарськими судами норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Суд апеляційної інстанції, ґрунтуючись на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності встановив наступне:

- сторонами у справі укладено договір банківського рахунку та стартового пакету послуг від 23.02.2005 N 05/21, згідно з умовами якого банк відкриває клієнту поточний/і рахунок/ки у національній та/або іноземній валюті відповідно до ЦК України, Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Інструкції про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній та іноземній валютах, та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і фінансових установ та порядок їх виконання, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, в тому числі здійснює функції розрахункової палати відповідно до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, та отримує плату за обслуговування клієнта згідно з тарифами на операції та послуги ПАТ "Банк Форум";

- 12.03.2009 сторони уклали додаткову угоду до договору на розрахункове обслуговування за допомогою електронних платежів АРМ "IFOBS Клієнт-банк";

- відповідно до п. 1.2 договору банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнту, грошові кошти, що надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком;

- згідно з п. 3.4.12 відповідач зобов'язувався своєчасно здійснювати оплату послуг банку за розрахунково-касове обслуговування згідно з тарифами: за послуги з переказу коштів з поточного рахунку в інші банки, розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієн-Банк", системи "ТЕЛЕ-БАНК" та за обслуговування кредиту від нерезидента не пізніше 26 числа поточного місяця (якщо 26 число припадає на вихідний день, не пізніше наступного робочого дня) з періодом нарахування з 26 числа попереднього місяця по 25 число поточного місяця, за інші послуги - не пізніше дня надання послуги;

- на виконання умов договору банк відкрив для відповідача відповідний поточний рахунок;

- відповідач заявою від 16.03.2009 просив перевести обслуговування його розрахункового рахунку в ПАТ "Банк Форум" на пакет "Торговий";

- згідно з п. 3.3 Інформаційного повідомлення про зміну тарифів розрахунково-касового обслуговування, яким банком внесено зміни до тарифів, починаючи з 26.10.2013 діючий тариф у розмірі 50,00 грн. на тарифний пакет "Торговий" за розрахункове обслуговування рахунку (ів) з використання АБС "IFOBS Клієнт-банк" змінено на новий у розмірі 70,00 грн.;

- узгодження сторонами вказаного тарифу є сплата відповідачем вартості аналогічних послуг за період, що передує спірному, а саме з 26.01.2014 по 25.02.2014 у сумі 70,00 грн., що підтверджено відповідною випискою банку;

- постановою правління Національного банку України від 13.03.2014 N 135 ПАТ "Банк Форум" віднесено до категорії неплатоспроможних, а рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.03.2014 N 14 розпочато процедуру виведення ПАТ "Банк Форум" з ринку та запроваджено тимчасову адміністрацію з 14.03.2014 по 13.06.2014.

- рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 N 49 "Про початок ліквідації ПАТ "Банк Форум" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію" на підставі постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 N 355 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Форум" вирішено розпочати ліквідацію ПАТ "Банк Форум" відповідно до плану врегулювання з 16.06.2014.

Враховуючи вказані обставини справи суд апеляційної інстанції правомірно у відповідності до приписів ст. 204 ЦК України дійшов висновку про те, що договір банківського рахунку та стартового пакету послуг від 23.02.2005 N 05/21 є дійсним, та його виконання здійснювалося позивачем у період введення в банку тимчасової адміністрації з урахуванням обмежень встановлених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

Зокрема Вищий господарський суд також виходить з того, що пунктом 16 ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) встановлено, що тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом, а відповідно до п. 6 ст. 2 Закону (Закон N 4452-VI) ліквідація банку - це процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.

Процедура щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку та питання запровадження і здійснення тимчасової адміністрації регулюються спеціальними нормами Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), який є спеціальним щодо інших законодавчих актів України у цих правовідносинах.

Згідно з положеннями ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань, є кредитором банку.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) під час тимчасової адміністрації не здійснюється, задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, зокрема щодо майнових зобов'язань, які здійснюються виключно у межах процедури ліквідації банку.

(Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду України від 25.03.2015 у справі N 910/9232/14 (Постанова N 3-24гс15, 910/9232/14) та від 01.04.2015 у справі N 910/5560/14 (Постанова N 3-25гс15, 910/5560/14)).

Відтак, після запровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасової адміністрації стосовно неплатоспроможного банку з метою виведення його з ринку та в подальшому відкликання Національним банком України банківської ліцензії та переходу до процедури ліквідації банку, задоволення вимог кредиторів банку здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

З огляду на викладене, Вищий господарський суд України також погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що в силу положень п. 1 ч. 5 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) у зв'язку із введенням у позивача тимчасової адміністрації, останній не має права самостійно списати кошти з рахунку відповідача на підставі п. 5.1 договору.

Твердження відповідача про те, що позивачем було заявлено позовні вимоги до іншої особи - ТОВ "Електромережбуд" і лише після початку розгляду справи по суті позивач змінив відповідача у справі, Вищий господарський суд України вважає безпідставними, оскільки позивачем помилково в прохальній частині позовної заяви було вказано ТОВ "Електромережбуд", тоді як по тексту самої позовної заяви і доданих до неї документів позивачем було визначено відповідача - ТОВ "Восток-Сервіс-Миколаїв" і саме йому направлялася копія позовної заяви. Крім того, позивач відповідною заявою уточнив та виправив вказані помилки у позовній заяві.

Вищий господарський суд України вважає помилковими доводи скаржника у касаційній скарзі про те, що судом апеляційної інстанції з порушенням вимог ГПК України прийнято апеляційну скаргу позивача без доказів сплати судового збору з огляду на наступне:

Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) від сплати судового збору звільняється, зокрема, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

Відповідно до пп. 2.1 п. 2 та п. 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 N 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" (Постанова N 7) заявники, позивачі та інші категорії осіб, які згідно із статтями 3 (Закон N 3674-VI) і 5 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) звільняються від сплати судового збору, підлягають такому звільненню також і в разі подання ними, зокрема, апеляційних та касаційних скарг.

Враховуючи, що апеляційну скаргу від позивача подано уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка згідно з положеннями п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) звільнена від сплати судового збору, у суду апеляційної інстанції не було правових підстав для повернення вказаної апеляційної скарги у зв'язку з несплатою судового збору.

За таких обставин, перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 1115 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у постанові апеляційного господарського суду, Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що господарський суд апеляційної інстанції з дотриманням вимог ст. ст. 43, 47, 43, 99, 101 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно розглянув в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, дослідив подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізував відносини сторін та дійшов обґрунтованих висновків, у зв'язку з чим правові підстави для зміни або скасування оскарженого судового рішення відсутні.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Сервіс-Миколаїв" залишити без задоволення.

Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 23.12.2014 у справі N 915/1500/14 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

Н. Губенко

Судді:

Т. Барицька

 

В. Картере
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали