ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.08.2012 р.

Справа N 17/257-2/48-2012

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Карабаня В. Я., суддів: Доповідач - Жаботіна Г. В., Жаботиної Г. В., Ковтонюк Л. В., у відкритому судовому засіданні за участю представників сторін: від позивача: не з'явився, від відповідача: не з'явився, розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський Бройлер" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2012 р. у справі N 17/257-2/48-2012 господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 30519 грн. 38 коп., встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 30519,38 грн., з яких 5883,07 грн. - три проценти річних та 24636,31 грн. - інфляційні втрати за прострочення терміну повернення передплати.

Справа розглядається повторно.

Рішенням господарського суду міста Києва від 29.03.2012 р. (суддя Домнічева І. О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2012 р. (судді: Корсакова Г. В. Сулім В. В., Рєпіна Л. О.), в позові відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятими у справі рішенням та постановою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Розглянувши касаційну скаргу, перевіривши правильність застосування господарським судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково.

Господарськими судами встановлено:

07.04.2007 р. між відповідачем та ТОВ "Голден Кросс", правонаступником якого є позивач, було укладено договір N 308/77/Т-07 на постачання природного газу, за умовами якого відповідач зобов'язався передати газ в обсязі 850 куб. м. в період з 01.05.2007 р. по 31.12.2007 р. ТОВ "Голден Кросс", а ТОВ "Голден Кросс" зобов'язалося прийняти від відповідача та оплатити природний газ.

Пунктом 6.2 договору ТОВ "Голден Кросс" зобов'язалося здійснювати попередню оплату за газ, що передається за даним договором щодекадно: до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, а також до 5 і 15 числа місяця поставки на підставі рахунків-фактур, виставлених відповідачем ТОВ "Голден Кросс".

ТОВ "Голден Кросс" на виконання своїх договірних зобов'язань, перераховано відповідачу на оплату за поставку природного газу у грудні 2007 р. грошові кошти в сумі 337321,38 грн. Однак, відповідач, в порушення умов договору, в грудні 2007 р. погоджений сторонами обсяг газу в розмір 350,00 тис. куб. м. не поставив, в результаті чого виникла різниця (переплата) між сумами грошових коштів, на яку було поставлено природний газ, та сумою, яка була за нього сплачена, в розмірі 77717,06 грн.

22.07.2008 р. листом N 217 позивач повідомив відповідача про існування переплати за договором постачання N 308/77/Т-07 від 07.04.2007 р. в сумі 77717,06 грн.; про ліквідацію ТОВ "Голден Кросс" шляхом приєднання до позивача. та просило повернути 77717,06 грн. на рахунок позивача.

13.02.2009 р. рішенням господарського суду міста Києва у справі N 7/37 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 77717,06 грн., яке залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.07.2009 р. стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" 77717,06 грн. боргу.

07.02.2011 р. на виконання рішення господарського суду міста Києва у справі N 7/37 відповідачем платіжним дорученням N 1929 було перераховано на користь позивача 78612,23 грн.

Згідно ч. 2 ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Як вже було зазначено, відповідачем-продавець одержавши від позивача суму попередньої оплати відповідний товар на суму 77717,06 грн. позивачу не передав, у зв'язку з чим позивач 22.07.2008 р. звернувся до відповідача з вимогою про повернення суми попередньої оплати товару.

Згідно ч. 3 ст. 693 ЦК України на суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

Отже, вищенаведеною правовою нормою встановлена відповідальність продавця, який одержав попередньо оплату товару, у разі порушення договору щодо передачі попередньо оплаченого товару, сплачувати проценти, які нараховуються відповідно до ст. 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня повернення покупцеві суми попередньої оплати.

Відповідно до ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Господарськими судами попередніх інстанцій не встановлено, що договором від 07.04.2007 р., який укладено між відповідачем та ТОВ "Голден Кросс", визначено розмір процентів за користування чужими грошовими коштами. Не посилається на наявність таких умов у зазначеному договорі і позивач, який просить застосувати розмір процентів, що передбачений ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Як випливає з обставин, встановлених господарським судом та позовної заяви, позивач просить стягнути з відповідача проценти за період з 31.07.2008 р. по 06.02.2011 р., тобто від дня, коли відповідачем була отримана вимога про повернення попередньої оплати до її повернення.

Оскільки обов'язок відповідача сплачувати проценти встановлено ст. 693 ЦК України, а вимога позивача щодо процентів у розмірі, що передбачений ч. 2 ст. 625 ЦК України не порушує вищенаведені правові норми, то вимога позивача щодо стягнення з відповідача процентів у розмірі 5883,07 грн. підлягає задоволенню.

Оскільки відповідальність за порушення зобов'язання щодо передачі попередньо оплаченого товару передбачена спеціальною правовою нормою, а саме: ст. 693 ЦК України, якою не встановлено нарахування індексу інфляції, то позов в частині стягнення інфляційних втрат задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене та керуючись ст. ст. 49, 1115, 1117, ст. 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" задовольнити частково.

Рішення господарського суду міста Києва від 29.03.2012 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2012 р. у справі N 17/257-2/48-2012 змінити, виклавши їх резолютивну частину в наступній редакції:

"Позов задовольнити частково.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" 5883 (п'ять тисяч вісімсот вісімдесят три) грн. 07 коп. трьох процентів річних.".

В решті - залишити без змін.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" 155 (сто п'ятдесят п'ять) грн. витрат зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Доручити господарському суду м. Києва видати відповідні накази.

 

Головуючий, суддя

В. Я. Карабань

Суддя

Г. В. Жаботина

Суддя

Л. В. Ковтонюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали