ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.01.2012 р.

Справа N 17/257

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Карабаня В. Я., суддів Доповідач - Жаботина Г. В. Жаботиної Г. В., Ковтонюк Л. В., у відкритому судовому засіданні за участю представників сторін: від позивача - не з'явився, від відповідача - не з'явився, розглянувши касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.10.2011 р. у справі N 17/257 господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 30519 грн. 38 коп., встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 30519,38 грн., з яких 5883,07 грн. - три проценти річних та 24636,31 грн. - інфляційні втрати за прострочення грошового зобов'язання, яке встановлено рішенням господарського суду міста Києва від 13.02.2009 року у справі N 7/37.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.07.2011 р. (суддя Удалова О. Г.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.10.2011 р. (судді: Мальченко А. О., Гаврилюк О. М., Майданевич А. Г.), позов задоволено повністю, стягнуто з відповідача на користь позивача 24636,31 грн. інфляційних, 5883,07 грн. трьох процентів річних, 305,19 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись з прийнятими у справі рішенням та постановою, Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та прийняти нове рішення про відмову у позові. Заявник також просить покласти судові витрати на позивача.

Розглянувши касаційну скаргу, перевіривши правильність застосування господарським судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Господарськими судами встановлено:

Рішенням господарським судом міста Києва від 13.02.2009 р. у справі N 7/37, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 07.07.2009 р., задоволено в повному обсязі позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 177717,06 грн. за договором на постачання природного газу N 620 від 22.06.2007 р.

Зазначеними судовими рішеннями були встановлені наступні обставини:

07.04.2007 р. між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Голден Кросс", правонаступником якого є позивач, було укладено договір на постачання природного газу N 308/77/Т-07, за умовами якого відповідач зобов'язався передати газ в обсязі 850 куб. м. в період з 01.05.2007 р. по 31.12.2007 р. включно ТОВ "Голден Кросс", а ТОВ "Голден Кросс" зобов'язалося прийняти від відповідача та оплатити природний газ.

Пунктом 6.2 договору ТОВ "Голден Кросс" зобов'язалося здійснювати попередню оплату за газ, що передається за даним договором щодекадно: до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, а також до 5 і 15 числа місяця поставки на підставі рахунків-фактур, виставлених відповідачем ТОВ "Голден Кросс".

ТОВ "Голден Кросс" на виконання своїх договірних зобов'язань, перераховано відповідачу на оплату за поставку природного газу у грудні 2007 р. грошові кошти в сумі 337321,38 грн. Однак, відповідач, в порушення умов договору, в грудні 2007 р. погоджений сторонами обсяг газу в розмір 350,00 тис. куб. м. не поставив, в результаті чого виникла різниця (переплата) між сумами грошових коштів, на яку було поставлено природний газ, та сумою, яка була за нього сплачена, в розмірі 77717,06 грн.

08.01.2008 р. листом N 7/1 ТОВ "Голден Кросс" повідомило відповідача про існування переплати за договором постачання N 308/77/Т-07 від 07.04.2007 р. в сумі 77717,06 грн.; про свою ліквідацію шляхом приєднання до ТОВ "Курганський бройлер" з 09.01.2008 р. та просило повернути 77717,06 грн. на поточний рахунок ТОВ "Курганський бройлер".

Рішенням господарського суду міста Києва від 13.02.2009 р. у справі N 7/37 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 77717,06 грн., яке залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.07.2009 р. позов задоволено: стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" 77717,06 грн. боргу.

07.02.2011 р. відповідачем було сплачено на користь позивача 77717,06 грн.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Таким чином, приписами даної правової норми встановлено, що саме боржник за грошовим зобов'язанням має сплатити суму, яка визначена грошовим зобов'язанням з урахуванням індексу інфляції та 3 проценти річних від суми простроченого грошового зобов'язання.

Поняття зобов'язання та підстави його виникнення встановлені ст. ст. 509, 11 ЦК України.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 11 ЦК України у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду. Отже, як випливає із приписів наведеної правової норми, цивільні права та обов'язки за рішенням суду можуть виникати тільки у випадках встановлених актами цивільного законодавства.

Як вже було зазначено, між позивачем та відповідачем було укладено договір, за яким відповідач - продавець зобов'язався поставити товар (газ), а позивач - покупець зобов'язався сплатити за цей товар певну грошову суму. Своє грошове зобов'язання позивач зобов'язався виконати до передання товару за попередньою оплатою.

Правила щодо попередньої оплати та відповідні правові наслідки встановлені ст. 693 ЦК України, згідно ч. ч. 2, 3 якої якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати. На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

Проте, господарські суди попередніх інстанцій на приписи вищенаведених правових норм уваги не звернули, що призвело до їх порушення. Крім того, вирішуючи даний спір, обставини, встановлення яких є необхідним для вирішення даного спору, не досліджували.

Відповідно до ч. 2 ст. 1115 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція перевіряє юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не наділена повноваженнями щодо встановлення обставин справи, а останні встановлені неповно, справа підлягає передачі на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи господарському суду першої інстанції слід взяти до уваги викладене, вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного та об'єктивного встановлення обставин справи, прав та обов'язків сторін і, в залежності від встановленого та відповідно до вимог чинного законодавства, вирішити спір.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, п. 3 ст. 1119, 11110, 11111, 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" задовольнити частково.

Рішення господарського суду міста Києва від 04.07.2011 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.10.2011 р. у справі N 17/257 скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

 

Головуючий: суддя

В. Я. Карабань

Суддя

Г. В. Жаботина

Суддя

Л. В. Ковтонюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали