ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.07.2011 р.

Справа N 5002-22/3663.1-2010(2-23/5545-2009)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Кролевець О. А., суддів: Іванової Л. Б., Шевчук С. Р., розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Крименерго" на додаткове рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 24.03.2011 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.05.2011 р. у справі N 5002-22/3663.1-2010 за позовом Публічного акціонерного товариства "Крименерго" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство - 545", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Київського району міста Сімферополя" про стягнення 69576,94 грн. (за участю представників: позивача: Степанов В. А., відповідача: не з'явився, третьої особи: не з'явився), встановив:

Відкрите акціонерне товариство (надалі - "ВАТ") "Крименерго" звернулось до Господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство - 545" (надалі - "Підприємство") про стягнення з відповідача 69576,94 грн. з посиланням на порушення відповідачем Правил користування електричною енергією (постанова НКРЕУ N 28 від 31.07.96 р.) та ст. ст. 26, 27 Закону України "Про електроенергетику" та наявністю підстав для застосування норм ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Справа розглядалась неодноразово.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.06.2010 р. скасовано рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 23.11.2009 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 08.02.2010 р. у даній справі, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Автономної Республіки Крим в іншому складі суду.

Під час повторного розгляду справи судом першої інстанції, Підприємство 17.01.2011 р. подало заперечення на позов, яким просило відмовити в задоволенні позовних вимог та стягнути з ВАТ "Крименерго" 5200,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим рішенням від 02.03.2011 р. в задоволенні позову відмовлено в повному обсязі.

24.03.2011 р. Господарським судом Автономної Республіки Крим (суддя Калініченко А. А.) в порядку ст. 88 ГПК України прийнято додаткове рішення, яким з посиланням на норми ч. 5 ст. 49 ГПК України стягнуто з ВАТ "Крименерго" на користь Підприємства 5200,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.05.2011 р. (судді Дмитрієв В. Є., Волков К. В., Рибіна С. А.) додаткове рішення місцевого господарського суду залишено без змін з підстав правильного застосування судом норм процесуального законодавства.

Не погоджуючись із зазначеними судовими актами, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати додаткове рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 24.03.2011 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 р. у зв'язку з порушенням судами норм процесуального законодавства, і прийняти нове рішення, яким залишити без змін рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.03.2011 р.

Учасники процесу згідно з приписами ст. 1114 Господарського процесуального кодексу України були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак відповідач та третя особа не скористались передбаченим законом правом на участь у розгляді справи касаційною інстанцією.

Відповідно до ч. 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Заслухавши пояснення представника позивача, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши, згідно ч. 1 ст. 1117 ГПК України, наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судових рішеннях, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 88 ГПК України господарський суд має право за заявою сторони, прокурора, який брав участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою прийняти додаткове рішення, ухвалу серед іншого у випадку, якщо не вирішено питання про розподіл господарських витрат або про повернення державного мита з бюджету.

Статтею 44 ГПК України до судових витрат віднесено, зокрема, витрати на оплату послуг адвоката, пов'язаних з розглядом справи. При цьому, згідно норм ч. 5 ст. 49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за послуги адвоката, пов'язані з розглядом судового процесу, покладаються при відмові в позові на позивача.

Частиною 3 статті 48 ГПК України передбачено, що витрати, які підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру" (надалі - "Закон").

В розумінні даних статей судовими витратами є лише оплата тих послуг, які надаються адвокатами, що відповідають вимогам ст. 2 Закону та здійснюють свою діяльність у організаційних формах, зазначених у ст. 4 цього Закону.

Згідно ст. 12 Закону оплата праці адвоката провадиться на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою та адвокатським об'єднанням або адвокатом.

Господарськими судами встановлено, що 29.12.2010 р. між Підприємством (клієнт) та адвокатом ОСОБА_1 (адвокат), який має свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю N 1238 від 01.11.2010 р., укладено Угоду N 04/10 про надання правової допомоги (надалі - "Угода") в рамках розгляду справи N 5002-22/3663.1-2010 Господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом ВАТ "Крименерго" до Підприємства про стягнення 69576,94 грн.

Пунктом 2.1 вказаної Угоди встановлено, що розмір гонорару складає 5200,00 грн., які сплачуються клієнтом на умовах 100 % попередньої оплати (п. 2.2 Угоди).

Як з'ясовано судами та підтверджується матеріалами справи, 30.12.2010 р. Підприємством сплачено адвокату суму гонорару у повному обсязі у розмірі 5200,00 грн.

З огляду на те, що судами підтверджено правовий статусу адвоката, якому здійснено оплату, наявність доказів фактичного перерахування йому коштів відповідачем на підставі Угоди, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про кваліфікацію зазначених витрат Підприємства в якості витрат на оплату послуг адвоката в розумінні ст. 44 ГПК України.

Разом з тим, колегія суддів звертає увагу на те, що судами не використано наданого ним права обмежити розмір сум, які підлягають відшкодуванню за рахунок позивача в порядку ч. 5 ст. 49 ГПК України.

Враховуючи, що судові витрати не входять до суми позову, а надані до прийняття рішення у справі документи про сплату судових витрат на адвокатські послуги не є доказами по суті позовних вимог, колегія суддів вбачає за необхідне зазначити наступне.

Так, судами встановлено, що сторонами підписано Звіт щодо етапів роботи по Угоді N 04/10 про надання правової допомоги від 29.12.2010 р., яким підтверджується обсяг фактично проведеної адвокатом роботи по справі N 5002-22/3663.1-2010.

Втім, вказаним Звітом зафіксовано, що адвокат виконав, а клієнт прийняв наступні види робіт: консультації клієнта щодо застосування діючого законодавства України з метою захисту прав та інтересів клієнта у справі N 5002-22/3663.1-2010, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом ВАТ "Крименерго" про стягнення з клієнта 69576,94 грн., а також підготовка заперечень на позовну заяву, інших заяв, клопотань та юридичних документів, необхідних для захисту прав та інтересів клієнта по даній справі.

В той же час, з положень Угоди вбачається, що виконані адвокатом та прийняті відповідачем послуги становлять лише частину оплачених шляхом 100 % попередньої оплати послуг, які адвокат зобов'язався виконати за Угодою (п. 1.2).

Крім того, з п. 3.1 Угоди вбачається, що вона набирає чинності з моменту підписання її сторонами, тобто з 29.12.2010 р. Провадження у даній справі порушено ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 13.10.2009 р. Остаточне рішення у справі винесено 02.03.2011 р.

З огляду на дане, господарськими судами при винесенні додаткового рішення не враховано, що при відшкодуванні витрат на оплату послуг адвоката за рахунок позивача слід виходити з розумної необхідності таких витрат для вирішення даної справи.

Крім того, слід дотримуватись принципу "розумного обґрунтування" розміру оплати юридичної допомоги, закріпленого в Правилах адвокатської етики (схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України протоколом N 6/VI від 12.10.99 р.). Цей принцип набуває конкретних рис через перелік певних факторів, що мають братись до уваги при визначенні розміру оплати: обсяг часу і роботи, що вимагається для адвоката, його адвокатський досвід, науково-теоретична підготовка.

Отже, користуючись правом касаційної інстанції змінити рішення місцевого і постанову апеляційного господарського суду у разі неправильного застосування процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України задовольняє касаційну скаргу частково. З урахуванням встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи, касаційна інстанція визнає, що відшкодування судових витрат, сплачених відповідачем за отримання послуг адвоката ОСОБА_1 за Угодою N 04/10 про надання правової допомоги від 29.12.2010 р., підлягає в розмірі 1500,00 грн.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Крименерго" задовольнити частково.

Додаткове рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 24.03.2011 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.05.2011 р. у справі N 5002-22/3663.1-2010 змінити.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство - 545" задовольнити частково. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Крименерго" 1500,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Доручити Господарському суду Автономної Республіки Крим видати відповідний наказ.

 

Головуючий, суддя

О. Кролевець

Судді:

Л. Іванова

С. Шевчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали