ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.03.2011 р.

N 22/274

Вищий господарський суд України у складі колегії: головуючого - Черкащенка М. М., суддів: Кривди Д. С., Студенця В. І. (за участю представників сторін: позивача - не з'явився; відповідача - не з'явився), розглянувши касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.01.2011 на рішення господарського суду Донецької області від 17.11.2010 у справі N 22/274 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Комплект" до Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про стягнення 61644,12 грн., встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комплект" (далі - ТОВ "Комплект") звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (далі - ВАТ "МК "Азовсталь") про стягнення суми інфляційних нарахувань в розмірі 54830,16 грн. та 3 % річних в розмірі 6813,96 грн., а всього 61644,12 грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 21.10.2010 порушено провадження у справі N 22/274 за позовом ТОВ "Комплект" до ВАТ "МК "Азовсталь" про стягнення 61644,12 грн.

Рішенням господарського суду Донецької області (суддя Іванченкова О. М.) від 17.11.2010 позов задоволено частково. Судом стягнуто з ВАТ "МК "Азовсталь" на користь ТОВ "Комплект" 44423,79 грн., у тому числі 37611,21 грн. інфляційних витрат та 6812,58 грн. 3 % річних. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Рішення суду мотивоване тим, що відповідачем прострочено виконання грошового зобов'язання щодо сплати суми боргу у розмірі 438641,31 грн. за договором від 03.01.2008. При цьому, при перевірці розрахунку 3 % річних та втрат від інфляції, здійсненого позивачем, судом виявлено арифметичну помилку, у зв'язку з чим позовні вимоги задоволено частково.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду (колегія суддів у складі: головуючий суддя Колядко Т. М., судді Ломовцева Н. В., Скакун О. А.) від 19.01.2011 апеляційну скаргу ВАТ "МК "Азовсталь" залишено без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 17.11.2010 без змін.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду Донецької області від 17.11.2010 та постановою Донецького апеляційного господарського суду від 19.01.2011, ВАТ "МК "Азовсталь" подало касаційну скаргу, в якій просить рішення та постанову, як такі, що прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права, скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

ВАТ "МК "Азовсталь" посилається на порушення судами попередніх інстанцій, зокрема ст. 233 ГК України, оскільки йому було відмовлено у задоволенні клопотання про зменшення нарахованих позивачем 3 % річних та втрат від інфляції, які на думку скаржника за своєю правовою природою є санкціями в розумінні ст. 232 ГК України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 21.02.2011 касаційну скаргу прийнято до розгляду та призначено на 16.03.2011.

Колегія суддів, розглянувши наявні матеріали, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування норм матеріального та процесуального права вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Як встановлено господарськими судами та вбачається з матеріалів справи рішенням господарського суду Донецької області від 06.04.2009 у справі N 36/264 позовні вимоги ТОВ "Комплект" до ВАТ "МК "Азовсталь" про стягнення 483468,14 грн. задоволено частково. Суд стягнув з ВАТ "МК "Азовсталь" на користь ТОВ "Комплект" основний борг в сумі 438641,31 грн., який утворився у зв'язку з неналежним виконанням умов договору N 4600031751/604 від 03.01.2008 в частині оплати поставленої продукції, пеню в сумі 24497,05 грн., 3 % річних в сумі 3062,08 грн. та суму інфляції 6959,35 грн.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.06.2009, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 17.09.2009, рішення господарського суду Донецької області від 06.04.2009 залишено без змін.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Господарськими судами встановлено, що згідно банківської виписки N 106 ВАТ "МК "Азовсталь" 24.06.2009 здійснено перерахування суми - 478006,86 грн. на користь ТОВ "Комплект" згідно наказу господарського суду Донецької області від 17.04.2009 по справі N 36/264.

Позовні вимоги мотивовані тим, що в силу ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. У зв'язку з чим ТОВ "Комплект" просило стягнути з ВАТ "МК "Азовсталь" 3 % річних за період з 18.12.2008 по 24.06.2009 та втрати від інфляції за період з листопада 2008 року по червень 2009 року, тобто за весь час прострочення оплати продукції, поставленої на виконання договору N 4600031751/604 від 03.01.2008.

Згідно з ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

У зв'язку з прийняттям рішення суду зобов'язання за договором не припиняється.

З огляду на те, що за спірний період, визначений позивачем, а саме з 18.12.2008 по 24.06.2009, ВАТ "МК "Азовсталь" не було здійснено оплати продукції, поставленої на виконання договору N 4600031751/604 від 03.01.2008 в сумі 438641,31 грн., суди попередніх інстанцій дійшли висновку щодо обґрунтованості позовних вимог про стягнення 3 % річних та втрат від інфляції за прострочення виконання грошового зобов'язання. При цьому, місцевим господарським судом, з яким погодився суд апеляційної інстанції, встановлено, що позивачем при розрахунку позовних вимог допущено арифметичну помилку, у зв'язку з чим судом позовні вимоги задоволено частково та стягнуто 37611,21 грн. інфляційних витрат та 6812,58 грн. 3 % річних.

Доводи ВАТ "МК "Азовсталь" щодо порушення судами попередніх інстанцій ст. ст. 232 та 233 ГК України, колегією суддів відхиляються з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно з ч. 1 ст. 233 ГК України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання (п. 3 ст. 83 ГПК України).

Статтею 625 ЦК України встановлено відповідальність за порушення грошового зобов'язання, зокрема боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Інфляційні нарахування на суму боргу та проценти річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 08.11.2010 у справі N 4/719 та від 15.11.2010 у справі N 4/720.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано дійшли висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про зменшення нарахованих позивачем 3 % річних та втрат від інфляції на підставі ч. 1 ст. 233 ГК України, п. 3 ст. 83 ГПК України.

Відповідно до ст. 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені місцевим та апеляційним господарськими судами на підставі всебічного, повного і об'єктивного дослідження поданих доказів в їх сукупності, висновки судів відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а тому відсутні підстави для зміни чи скасування оскаржуваних судових рішень.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 17.11.2010 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.01.2011 у справі N 22/274 - без змін.

 

Головуючий, суддя

М. М. Черкащенко

Судді:

Д. С. Кривда

 

В. І. Студенець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали