ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2011 р.

Справа N 57/106


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - С. Могил, суддів: Є. Борденюк, І. Кондратової розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" на постанову від 14.09.2011 р. Київського апеляційного господарського суду у справі N 57/106 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Унікредит Лізинг" до товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" про стягнення 304278,42 грн.

В судове засідання прибули представники сторін: позивача - ОСОБА_1 (дов. від 12.10.2011).

Заслухавши суддю-доповідача - Є. Борденюк, пояснення представника позивача та перевіривши матеріали справи, Вищий господарський суд України встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "УніКредитЛізинг" звернувся до господарського суду міста Києва з вимогою про присудження до стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" заборгованості в розмірі 304278,42 грн. (273256,43 грн. основного богу, 16123,71 грн. неустойки, 4061,27 грн. 3 % річних, 10837,01 грн. збитків від інфляції).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань зі сплати лізингових платежів відповідно до договору фінансового лізингу N 369-LD від 28.01.2008.

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.06.2011 (суддя О. Гулевець), яке залишене без зміни постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2011 (колегія суддів: О. Лобань, Б. Ткаченко, Р. Федорчук), позов задоволений частково; присуджено до стягнення з ТОВ "Основа" на користь ТОВ "УніКредит Лізинг" 273256 грн. 43 коп. основного боргу, 16123 грн. 71 коп. неустойки, 4061 грн. 27 коп. 3 % річних, 10808 грн. 76 коп. збитків від інфляції; в іншій частині позовних вимог відмовлено.

Судові рішення мотивовані наступним.

28 січня 2008 року між ТОВ "УніКредитЛізинг" та ТОВ "Основа" укладений договір фінансового лізингу N 369-LD.

Відповідно до п. 1.1 Договору Позивач (Лізингодавець) бере на себе зобов'язання придбати Предмет Лізингу у власність від Продавця (відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов, передбачених у цьому Договорі, зокрема, у Додатку N 1 цього Договору) та передати Предмет Лізингу у користування Відповідачу (Лізингоодержувачу) на строк та умовах, визначених цим Договором, з урахуванням того, що Продавець був обраний Лізингоодержувачем.

Ціна Предмету Лізингу становить еквівалент 147000,00 доларів США у т. ч. ПДВ.

На виконання умов Договору 13 лютого 2008 року Позивач передав, а Відповідач отримав наступне обладнання, яке становить предмет лізингу: "Гусеничний гідравлічний екскаватор Hitachi, моделі Zaxis 160LC, серійний номер НСМ1F100Р00006960", що підтверджується актом прийому-передачі від 13.02.2008, копія якого знаходиться в матеріалах справи.

Відповідно до п. 7.1 Договору Складові Лізингових Платежів, їх суми та Дати Платежів визначені в Графіку Лізингових Платежів у Додатку N 2 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

28.01.2008 сторонами підписаний Графік лізингових платежів у вигляді Додатка N 2 до Договору.

Згідно з п. 7.4 Договору "Повідомлення про Лізингові Платежі" Лізингодавець письмово повідомлятиме Лізингоодержувача про суму Лізингового Платежу, що належить до сплати, згідно з цим Договором, за 3 (три) Робочих дні до кожної чергової Дати Платежу. Сума Лізингового Платежу, що зазначається в повідомленні про Лізинговий Платіж, визначається за офіційним курсом обміну гривні до долару США Національного банку України на Дату Повідомлення. У разі якщо офіційний курс обміну валюти Національного банку України, який діє на Дату Повідомлення не співпадає з офіційним курсом обміну Національного банку України на Дату Платежу Лізингодавець здійснює перерахунок Лізингового Платежу і враховує таку різницю в окремому повідомленні. Якщо Лізингоодержувач не отримав з будь-яких причин зазначене в цьому пункті повідомлення Лізингоодержувач не звільняється від зобов'язання та відповідальності щодо повноти та своєчасної сплати лізингових платежів.

Відповідно до умов п. 7.5 Договору Лізингоодержувач сплачує на користь Лізингодавця лізингові платежі у гривнях на дати платежів, вказані в Додатку N 2 до цього Договору на рахунок, зазначений в розділі 16 цього Договору, в сумі, яка визначена в повідомленні про лізинговий платіж.

В порушення умов Договору та прийнятих на себе зобов'язань Відповідач сплачує лізингові платежі несвоєчасно та не в повному обсязі у зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість зі сплати лізингових платежів в сумі 273256,43 грн. за період з 15.04.2010 по 15.03.2011.

Таким чином, вимога про стягнення з Відповідача 273256,43 грн. основного боргу визнана судом обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволенню.

Крім того, згідно з позовними вимогами, Позивач просить суд стягнути з Відповідача неустойку за порушення строків оплати лізингових платежів в розмірі 16123,71 грн.

Відповідно до п. 8.2 Договору у випадку несплати Лізингоодержувачем (Відповідачем) в належний термін будь-якої суми, яка має бути сплачена за цим Договором, Лізингоодержувач (Відповідач) сплачує Лізингодавцю (Позивачу) неустойку з простроченої суми за період з дати настання терміну платежу до дати фактичної оплати у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, нараховану на суму Еквівалента Ціни Предмета Лізингу за період такого прострочення.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняться через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з розрахунком Позивача розмір неустойки становить 16123,71 грн.

Розрахунок перевірено судом та відповідає положенням чинного законодавства.

Крім того, згідно з позовними вимогами, Позивач просить стягнути з Відповідача інфляційні втрати за весь час прострочення та три проценти річних від простроченої суми відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України.

Сторонами в Договорі (п. 7.5) відступлено від загального правила визначення розміру зобов'язання в гривні та погоджено сплату лізингових платежів у гривнях на Дати платежів, вказаних у додатках N 2 до Договору. В графі "Дата платежу" Додатка N 2 сторонами наведені конкретні дати, за курсом Національного банку України станом на які, Позивачем здійснено перерахунок розміру зобов'язання у гривні.

Тобто, із наведених дат, згідно умов Договору, розмір грошового зобов'язання зафіксовано у гривні, і має місце прострочення зобов'язання вираженого в гривні, що не виключає його знецінення на вставлений Державним комітетом статистики України індекс.

У даній справі сторонами погоджено визначення гривневого еквіваленту зобов'язання за курсом на фіксовану дату, яка настала раніше, а не на день платежу (загальне правило ст. 533 Цивільного кодексу України).

Згідно з розрахунком Позивача розмір збитків від інфляції становить - 10837,01 грн., 3 % річних - 4061,27 грн.

Розрахунок 3 % річних перевірено судом та відповідає положенням чинного законодавства. За наведених обставин, суд задовольняє вимогу Позивача про стягнення з Відповідача 3 % річних в розмірі 4061,27 грн.

Перевірка розрахунків збитків від інфляції показала наявність помилок, що їх припустився Позивач при здійсненні розрахунку, тому позовні вимоги про стягнення з Відповідача збитків від інфляції підлягають задоволенню за уточненим розрахунком суду в сумі 10808,76 грн.

Отже, стягненню з Відповідача на користь Позивача підлягає 4061,27 грн. 3 % річних та 10808,76 грн. збитків від інфляції.

Звертаючись до суду із касаційною скаргою, відповідач посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм права та просить скасувати судові рішення в частині присудження до стягнення інфляційних втрат, річних, відмовивши у цій частині у позові, оскільки грошове зобов'язання визначене сторонами у доларовому (США) еквіваленті; і зменшити розмір присудженої до стягнення пені до 50 %; розстрочити виконання рішення суду до грудня 2012 року.

Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що підстав для задоволення касаційної скарги не вбачається, виходячи з такого.

Відповідно до положень ст. 533 ЦК України грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або нормативно-правовим актом.

Додатком N 2 до договору, який є графіком сплати лізингових платежів, визначена дата періодичних платежів. Періодичні платежі підлягають оплаті у гривнях, розмір яких визначається з урахуванням еквіваленту долара США. Період від визначеної дати платежу до фактично проведеного платежу, сторонами погоджений як період прострочки виконання грошового (гривневого) зобов'язання (п. 7.5 договору). Застосування кредитором положень ст. 625 ЦК України і відповідних умов договору у період прострочки виконання грошового зобов'язання не суперечить положенням ст. 533 ЦК України.

Надане господарському суду положеннями ст. 83 ГПК України право на зменшення у виняткових випадках розміру неустойки, яка підлягає до стягнення, може бути реалізованим у спосіб оцінки судом відповідних доказів, що лежить поза межами перегляду справи в касаційній інстанції (ст. 111-7 ГПК України).

Відповідно до положень ст. 121 ГПК України питання відстрочки або розстрочки виконання судового рішення розглядаються господарським судом, який видав виконавчий документ, а тому колегією суддів Вищого господарського суду України, яка здійснює зазначене касаційне провадження, не може бути розглянутим по суті клопотання про відстрочку виконання рішення.

Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-12 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2011 у справі N 57/106 залишити без зміни.

 

Судді:

С. Могил

 

Є. Борденюк

 

І. Кондратова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали