ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

07.10.2010 р.

N К-25428/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів - Черпіцької Л. Т., Васильченко Н. В., Кравченко О. О., Леонтович К. Г., Чалого С. Я., провівши в порядку касаційного провадження попередній розгляд адміністративної справи за касаційною скаргою Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21.06.2010 у справі N 2-а-6975/10/0570 за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівка Донецької області до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області про спонукання вчинити дії по підписанню актів звірок та стягнення виплачених сум, встановила:

У березні 2010 року Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівка Донецької області звернулось з позовом до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області про визнання дій відповідача щодо невключення до актів звірок витрат на виплату пенсій за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 20140,44 грн., та витрати на виплату та доставку адресної допомоги в період з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн. неправомірними та стягнення виплачених сум пенсій за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 20140,44 грн., та витрати на виплату та доставку адресної допомоги в період з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 19.04.2010 в позові відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 21.06.2010 апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівка Донецької області задоволено. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 19.04.2010 скасовано. Позовні вимоги задоволені частково. Стягнуто з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області на користь Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівні Донецької області суму заборгованості по відшкодуванню пенсій за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 20140,44 грн., та витрати на виплату та доставку адресної допомоги в період з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн. В решті позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з постановленим по справі рішенням суду апеляційної інстанції Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області звернулось з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права скаржник ставить питання про скасування постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21.06.2010 та просить винести нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами першої і апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відповідач відмовився прийняти до заліку витрати, які зазначені у Акті щомісячної звірки витрат по особових справах потерпілих, яким виплачено пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на суму 20140,44 грн., та витрати на виплату та доставку адресної допомоги з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн.

З набранням чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті при настанні страхового випадку, зокрема, виплати йому або особам, які перебувають на його утриманні пенсій по інвалідності в зв'язку із втратою годувальника покладено на Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Положення ч. 2 п. 5 ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" встановлює, якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи надання соціальних послуг між Фондом соціального с страхування від нещасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування виникають спори щодо понесених витрат, виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований має право звернутись до відповідного страховика з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним витрат.

Постановою правління Пенсійного фонду та правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків від 4 березня 2003 року N 5-4/4 затверджений Порядок відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Згаданий порядок визначає механізм відшкодування на централізованому рівні Фондом соціального страхування від нещасних випадків Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку із втратою годувальника, який помер із цих причин, що призначені особам, застрахованим згідно із Законом України від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (крім осіб, зазначених у пункті 2 статті 8 цього Закону), у тому числі добровільно застрахованим, та потерпілим особам, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних із виконанням ними трудових обов'язків.

Отже, у разі незгоди Фонду соціального страхування від нещасних випадків на підписання актів звірки в судах адміністративної юрисдикції мають вирішуватись вимоги про стягнення витрат, а не вимоги про підписання цих актів, тому що Порядок не врегульовує спірних правовідносин, що виникли в цьому випадку, оскільки встановлене ним правило підписання актів звірки розрахунків має застосовуватися за відсутності спору. А тому колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції стосовно того, що вимога Управління Пенсійного фонду України про визнання дій відповідача щодо невключення до актів звірок витрат на виплату пенсій за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 20140,44 грн., та витрати на виплату та доставку адресної допомоги в період з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн. неправомірними є тотожною підписанню акту звірки, оскільки визначає механізм погодження та відшкодування таких витрат та розрахована на відсутність спору, а тому дані позовні вимоги правомірно не підлягають задоволенню.

Враховуючи наведене колегія суддів дійшла висновку, що суд апеляційної інстанції задовольняючи позовні вимоги в частині стягнення виплачених сум пенсій за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 20140,44 грн. та витрат на виплату та доставку адресної допомоги в період з 01.08.2009 по 31.12.2009 в сумі 194464,50 грн. вірно встановив характер спірних правовідносин і вірно застосував до них норми матеріального права, а тому підстав для задоволення касаційної скарги Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не вбачає.

Згідно ч. 3 ст. 2201 КАС України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Відповідно до ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Колегія суддів вважає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло привезти до неправильного вирішення справи.

З урахуванням викладеного судом апеляційної інстанції винесено законне і обґрунтоване рішення, постановлене з дотриманням норм матеріального і процесуального права та підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст. ст. 2201, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційну скаргу Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Костянтинівка Донецької області відхилити, а постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21.06.2010 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута в порядку ст. ст. 235 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали