ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.04.2015 р.

Справа N 924/1757/14

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Демидової А. М., суддів: Воліка І. М., Шевчук С. Р. (доповідач), розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Л. І. М. на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 у справі N 924/1757/14 господарського суду Хмельницької області за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" С. Н. А. до Приватного підприємства "Сокіл СК" про стягнення заборгованості (в судовому засіданні взяли участь представники: позивача: Л. О. В., дов. [...], відповідача - не з'явилися), встановив:

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 13.01.2015 у справі N 924/1757/14 (суддя Магера В. В.), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 (у складі головуючого судді Мельник О. В., суддів Грязнова В. В., Розізнаної І. В.), було відмовлено в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" С. Н. А. до Приватного підприємства "Сокіл СК" про стягнення 180,00 грн. заборгованості за договором банківського рахунку від 07.04.2011.

Не погоджуючись з прийнятими у даній справі судовими актами, ПАТ "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Л. І. М. звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та процесуального права, просить скасувати рішення господарського суду Хмельницької області від 13.01.2015 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 у справі N 924/1757/14 і прийняти нове рішення, яким позов ПАТ "Банк Форум" задовольнити повністю.

Відповідач не скористався правом, наданим ст. 1112 ГПК України, не надав відзив на касаційну скаргу, що в силу положень ст. 1112 ГПК України не перешкоджає перегляду судових актів, що оскаржуються.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

07.04.2011 ПАТ "Банк Форум" та ПП "Сокіл СК" уклали договір банківського рахунку, за умовами п. 1 якого (в редакції додаткового договору від 26.12.2011) банк відповідно до чинного законодавства України зобов'язався відкрити клієнту поточний рахунок/ки для здійснення розрахунково-касових операцій та зберігання коштів на ньому.

Дія цього договору поширюється на поточні рахунки, що відкриті банком клієнтові в національній/іноземних валютах та у тому числі на поточні рахунки зі спеціальним режимом їх використання (п. 1.2 додаткового договору).

Згідно із п. 2.4 договору банк здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнта за цим договором в межах залишку коштів на рахунку.

Пунктами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.11 договору передбачено право банку отримувати від клієнта плату за надані послуги відповідно до діючих тарифів банку у порядку та на умовах, передбачених договором; здійснювати договірне списання коштів з рахунку клієнта в межах фактичного залишку доступних коштів на рахунку у випадку несвоєчасних розрахунків клієнта з банком за цим договором та/або іншими договорами, укладеними між сторонами під час дії цього договору, якщо таке право передбачене цим договором, додатковими договорами та/або іншими договорами.

У свою чергу, клієнт взяв на себе обов'язок своєчасно та у повному розмірі здійснювати оплату послуг, наданих йому банком, у строки та розмірах згідно з діючими тарифами банку та умовами цього договору (п. 3.4.3 додаткового договору).

Пунктом 4.2 договору визначено, що клієнт сплачує банку комісії за разові послуги у момент (в день) проведення банківських операцій (надання послуг) та комісію за безперервні послуги 26 числа поточного місяця (якщо 26 число припадає на вихідний день, не пізніше наступного робочого дня) з періодом нарахування з 26 числа попереднього місяця по 25 число поточного місяця згідно з діючими тарифами банку та умовами договору.

Згідно із п. 4.5 договору клієнт доручає банку здійснювати меморіальним ордером договірне списання заборгованості клієнта перед банком за надані послуги, проведені операції за цим договором та (або) іншими договорами, укладеними між банком та клієнтом. Сторони домовились, що сума такої заборгованості списується в першочерговому порядку.

Пунктом 6.1 договору передбачено, що цей договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з дня його підписання сторонами.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, відповідно до умов договору банк відкрив ПП "Сокіл СК" рахунок N 26001300189763 та здійснював по ньому розрахунково-касові операції. Оскільки з 26.02.2014 по 25.05.2014 ПП "Сокіл СК" не здійснювало оплату комісії за обслуговування рахунку, суди дійшли висновку, що у банку виникло право нарахування комісії за три місяці у розмірі 180 грн.

Згідно виписки по особовому рахунку ПП "Сокіл СК" за період з 26.02.2014 по 26.05.2014 видаткові операції по рахунку N 26001300189763 з 14.03.2014 були обмежені, внаслідок чого заблоковано кошти відповідача в сумі 10961,91 грн.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, 14.03.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення N 14 "Про виведення з ринку та здійснення тимчасової адміністрації", яким розпочато процедуру виведення ПАТ "Банк Форум" з ринку та запроваджено в ньому тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці з 14.03.2014 по 13.06.2014.

16.06.2014 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідацію у відповідності до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 N 49 "Про початок ліквідації ПАТ "Банк Форум" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію".

З урахуванням викладеного, на підставі 11, 15, 526, 629, ч. 4 ст. 1068, ч. 2 ст. 1071 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 1 ГПК України, ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. п. 1.37, 1.38 ст. 1, п. п. 26.1, 26.3 ст. 26 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", п. 1 ч. 5 ст. 36 (Закон N 4452-VI), ст. ст. 37 (Закон N 4452-VI), 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), п. 6.5 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 N 22, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про необґрунтованість позовних вимог, оскільки банк згідно з положеннями законодавства мав можливість здійснити договірне списання коштів з рахунку відповідача в порядку, передбаченому договором банківського рахунку, тобто банком не було доведено порушення його прав або охоронюваних законом інтересів.

Однак, судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді даної справи не було враховано того, що положеннями Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та договору банківського рахунку передбачено право банку, а не обов'язок на договірне списання коштів з рахунку клієнта.

Разом з тим, здійснення ПАТ "Банк Форум" операцій з коштами на рахунку клієнта обмежене у зв'язку з введенням тимчасової адміністрації та під час ліквідаційної процедури.

Правові висновки щодо застосування положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) при здійсненні розрахунково-касових операцій банками під час тимчасової адміністрації викладені у постановах Верховного Суду України у справах N 3-24гс15 від 25.03.2015 (Постанова N 3-24гс15, 910/9232/14), N 3-25гс15 від 01.04.2015 (Постанова N 3-25гс15, 910/5560/14), N 3-34гс15 від 01.04.2015 (Постанова N 3-34гс15, 910/9231/14) та N 3-63гс15 від 22.04.2015 (Постанова N 3-63гс15, 910/9234/14), які згідно зі ст. 111-28 ГПК України мають враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

Враховуючи викладене, у зв'язку з неправильним застосуванням положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), необхідністю врахування судами висновків Верховного Суду України, оскаржувані судові рішення у справі N 924/1757/14 підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Л. І. М. задовольнити частково.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 та рішення господарського суду Хмельницької області від 13.01.2015 у справі N 924/1757/14 скасувати, справу направити на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області.

 

Головуючий, суддя

А. М. Демидова

Суддя

І. М. Волік

Суддя

С. Р. Шевчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали