ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.10.2010 р.

N 47/56-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Першикова Є. В., суддів - Данилової Т. Б., Ходаківської І. П., розглянув матеріали касаційної скарги Державного казначейства України на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.06.2010 р. у справі N 47/56-10 господарського суду Харківської області за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Технобудсистема" до 1) Головного управління Державного казначейства України в Харківській області; 2) Державного казначейства України; 3) Державної судової адміністрації; 4) Харківського апеляційного господарського суду про стягнення 1 375 810,87 грн. (за участю прокуратури - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Гаврилової Ю. Ю., посв. N 69, представників сторін: позивача - не з'явився, відповідача-1 - не з'явився, відповідача-2 - Бабак О. П., дов. N 18-22/1287 від 24.03.2010, відповідача-3 - Максименко А. В., дов. N 11-6456 від 24.09.2010, відповідача-4 - не з'явився).

Розпорядженням N 02.03-10/666 від 30.09.2010 змінено склад колегії суддів у справі N 47/56-10, призначеної до розгляду у складі: головуючий, суддя - Першиков Є. В., судді: Данилова Т. Б., Полянський А. Г. утворено колегію суддів у складі: головуючий, суддя - Першиков Є. В., судді Данилова Т. Б., Ходаківська І. П., встановив:

У січні 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Технобудсистема" звернулося до господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення з відповідачів Головного управління Державного казначейства України в Харківській області (1 відповідач), Державного казначейства України (2 відповідач), Державної судової адміністрації України (3 відповідач) заборгованості у розмірі 977110,00 грн. за виконані будівельні роботи, інфляційних витрат у розмірі 120184,53 грн., 3 % річних у розмірі 32284,62 грн., пені 177834,02 грн., штрафу 68397,70 грн. та судових витрат.

Рішенням господарського суду Харківської області від 25.02.2009 (суддя - Светлічний Ю. В.), залишеним без змін Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.06.2010 (головуючого судді Чимбар Л. О., суддів Тищик І. В., Чохи Л. В.) у задоволенні клопотання першого відповідача про зупинення розгляду справи відмовлено. Позов задоволено частково: стягнуто з Державного казначейства України на користь ТОВ "Технобудсистема" 1375810,87 грн., з яких 977110,00 грн. основного боргу, 120184,53 грн. інфляційних витрат, 32284,62 грн. 3 % річних, 17834,02 грн. пені, 68397,70 грн. штрафу та судові витрати. В задоволенні позовних вимог до головного управління Державного казначейства України в Харківській області, Державної судової адміністрації України, Харківського апеляційного господарського суду відмовлено.

Не погоджуючись із судовими рішеннями, Державне казначейство України звернулось до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій посилається на порушення судами норм матеріального права, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, а висновки судів не відповідають обставинам справи.

Державне казначейство України в касаційній скарзі зазначає, що казначейство не є стороною у спірних цивільних господарських відносинах, не може нести відповідальність за господарюючих суб'єктів, а здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів за територіальною належністю. Державне казначейство України виконувало свою функцію виділення асигнувань Державної судової адміністрації України в повному обсязі, яка розподіляла кошти за напрямками як головний розпорядник.

Повідомленням від 07.10.2010 Генеральна прокуратура України повідомила про вступ прокурора у справу N 47/56 у відповідності із ст. 29 ГПК України.

Заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні представників сторін та думку прокурора відділу Генеральної прокуратури України, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні і постанові та доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права.

Як встановлено судами, з метою забезпечення Харківського апеляційного господарського суду приміщенням та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002. N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" наказом Державної судової адміністрації України від 30.12.2003 р. N 751 було затверджено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію нежитлового приміщення по просп. Правди, 13 у м. Харкові у сумі 24303,971 тис. гривень.

Державною судовою адміністрацією України як головним розпорядником бюджетних коштів Харківському апеляційному господарському суду було відкрито бюджетне асигнування на реконструкцію адміністративної будівлі (код 2142) в сумі 2000000 грн. та затверджено відповідний план асигнувань на 2008 рік.

Відповідно до наданих асигнувань було затверджено кошторис Харківського апеляційного господарського суду на 2008 рік.

За результатами проведення відкритих торгів на закупівлю робіт 27 травня 2008 року між Харківським апеляційним господарським судом та переможцем торгів ТОВ "Технобудсистема" було укладено Договір підряду N 1/05-08 (далі - Договір) на реконструкцію існуючої нежитлової двоповерхової будівлі з надбудовою та прибудовою приміщень по просп. Правди, 13 в м. Харкові.

Згідно умов Договору, зокрема п. 6.9 та п. 8.2, виконані роботи оплачуються замовником робіт поетапно за результатами підписання уповноваженими представниками сторін актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).

31 жовтня 2008 р. сторонами договору було підписано довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт N 1, N 2, N 3, N 4 на загальну суму 1003000,00 грн. Фінансове зобов'язання на суму 1003000,00 грн. було зареєстровано в Головному управлінні Державного казначейства України в Харківській області та 10 листопада 2008 року грошове зобов'язання на зазначену суму було виконано.

24 грудня 2008 року сторонами Договору було підписано довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних робіт N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 на загальну суму 977110,00 грн. Фінансове зобов'язання на суму 977110,00 грн. було зареєстровано в Головному управлінні Державного казначейства України в Харківській області та не виконано, кошти не оплачені.

Вирішуючи справу по суті, суди попередніх інстанцій виходили із статті 130 Конституції України, якою встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльність суддів.

Стаття 18 Закону України "Про судоустрій України" передбачає фінансування судів з Державного бюджету України.

Таким чином, суди не є господарюючими суб'єктами.

Згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України N 89 від 25.05.2004, виділення коштів з державного бюджету здійснюється шляхом бюджетно-кошторисного фінансування органами Державного казначейства на основі затверджених для цього кошторисів видатків бюджетних установ. Асигнування, що передбачаються кошторисами, надаються головним розпорядникам бюджетних коштів, які здійснюють безпосередній розподіл коштів між відповідними установами.

Згідно ст. 51 Бюджетного кодексу України після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України.

Судами встановлено, що 25 грудня 2008 року Головним управлінням Державного казначейства України в Харківській області було отримано для виконання платіжне доручення N 2 від 24.12.2008., згідно якого грошові кошти в розмірі 977110,00 грн. мали бути перераховані на поточний рахунок ТОВ "Технобудсистема" за виконані роботи.

Згідно п. 8 ст. 51 Бюджетного кодексу України Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі: наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України; відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню; наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

Сплата за бюджетним зобов'язанням провадиться протягом бюджетного періоду. Згідно ст. 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Як встановлено ст. 57 Бюджетного кодексу України, не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді.

Судами встановлено, що платіжне доручення Головним управлінням Державного казначейства України в Харківській області виконано не було, в результаті чого перед ТОВ "Технобудсистема" утворилася заборгованість в розмірі 977110,00 грн.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, а зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судами встановлено, що Харківський апеляційний господарський суд вчинив усі необхідні дії в межах своїх повноважень для запобігання утворенню заборгованості перед виконавцем робіт за договором підряду N 1/05-08, заборгованість виникла не з вини Харківського апеляційного господарського суду, а через не находження з Державного бюджету України, як джерела закупівлі, необхідних коштів, а саме у сумі 977110,00 грн.

Враховуючи, що необхідні кошти з Державного бюджету України виділені не були, а згідно пункту 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1232 від 21.12.2005 р., казначейство відповідно до покладених на нього завдань, у межах своїх повноважень, виконує контрольні функції, пов'язані із закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", суди дійшли висновку про задоволення позовних вимог та стягнення з Державного казначейства України 977110,0 грн. основного боргу, що утворився за Договором підряду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України господарським судом правомірно задоволено позов про стягнення індексу інфляції за весь час прострочення та три проценти річних від простроченої суми.

Частина друга статті 231 Господарського кодексу України визначає, що у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

З врахуванням приведених норм закону, суди дійшли висновку про застосування штрафних санкцій у визначених цією статтею розмірах.

Посилання Державного казначейства у касаційній скарзі на те, що Державне казначейство України виконувало свою функцію щодо виділення асигнувань Державній судовій адміністрації України в повному обсязі, яка здійснювала розподіл коштів за напрямками як головний розпорядник, - було предметом розгляду апеляційного суду, який встановив, що це посилання не підтверджено доказами, більш того, з матеріалів справи вбачається нездійснення відповідачем-2 бюджетного асигнування, передбаченого Державним бюджетом України відповідно до затвердженого кошторису видатків.

Статтею 1117 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги Державного казначейства України з підстав, зазначених у касаційній скарзі, оскільки доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів по справі, а судами попередніх інстанцій було повно та всебічно з'ясовано обставини, що мають значення для даної справи, їм надано належну правову оцінку та прийнято рішення і постанову з дотриманням норм матеріального та процесуального права, що дає підстави залишити їх без змін.

Враховуючи наведене, та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111, Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, постановив:

Касаційну скаргу Державного казначейства України залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.06.2010 р. у справі N 47/56-10 залишити без змін.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 14.09.2010 в частині зупинення виконання рішення господарського суду Харківської області від 25.02.2010 у справі N 47/56-10 визнати такою, що втратила чинність.

 

Головуючий

Є. Першиков

Судді:

Т. Данилова

 

І. Ходаківська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали