ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

12.03.2018 р.

Справа N 918/216/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: головуючої - Вронської Г. О., суддів: Баранця О. М., Студенця В. І., розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" на рішення господарського суду Рівненської області у складі судді Політики Н. А. від 11.05.2017 та на постанову Рівненського апеляційного господарського суду у складі колегії суддів: Розізнана І. В., Мельник О. В., Петухов М. Г., від 13.09.2017 за позовом Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" до Кузнецовського міського комунального підприємства про стягнення 6276,58 грн.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" звернулось до господарського суду з позовом до Кузнецовського міського комунального підприємства про стягнення збитків у сумі 6276,58 грн.

2. Позов мотивований тим, що внаслідок відсутності вчинення відповідачем дій з реєстрації податкових накладних на загальну суму 6276,58 грн. позивачу нанесені збитки у вигляді упущеної вигоди через неотримання позивачем податкового кредиту на зазначену суму.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду Рівненської області від 11.05.2017 у задоволенні позову відмовлено.

4. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 13.09.2017 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

5. Рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції мотивовані тим, що позивач не надав суду доказів використання всіх передбачених податковим законодавством способів для реалізації свого права на віднесення сум податку до податкового кредиту, а відтак не довів наявність причинного зв'язку між неотриманою ним сумою податкового кредиту та діями відповідача.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи

6. Позивач звернувся з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, а також прийняти нове рішення про задоволення позову.

7. Касаційна скарга позивача мотивована посиланням на порушення судами першої та апеляційної інстанцій положень частини 1 статті 84 Господарського процесуального кодексу України, частини 2 статті 614 Цивільного кодексу України, статті 42 Господарського кодексу України у зв'язку з дослідженням ними лише порушення відповідачем норм податкового законодавства, відсутністю спростування відповідачем своєї вини. На думку скаржника, суди безпідставно поставили під сумнів наявність у діях відповідача протиправної поведінки через відсутність грошових коштів на його рахунках у зв'язку з накладенням на них арешту державною виконавчою службою.

8. Також скаржник посилається на порушення судами підпункту 78.1.9 пункту 78.1 статті 78, підпункту "а" пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України щодо права позивача включити до податкового кредиту кошти, сплачені ним за наслідками господарських операцій, незалежно від часу внесення податкових накладних до реєстру платником податку - продавцем послуг, з огляду на відсутність будь-яких приладів обліку для вимірювання побутових відходів.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

9. Між позивачем (споживач) та відповідачем (виконавець) укладений договір про надання послуг із захоронення побутових відходів N 16 "С" 16.04.2010 (далі - Договір).

10. Відповідно до пункту 1.1 Договору відповідач зобов'язався надавати послуги з захоронення побутових відходів, які доставляються на сміттєзвалище транспортом позивача в об'ємі згідно з додатком N 1 до Договору, а позивач зобов'язався своєчасно оплачувати вказані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором.

11. Згідно з пунктами 4.2.5, 4.2.6 Договору (з урахуванням протоколу розбіжностей до нього) відповідач зобов'язався повідомляти позивача письмово або в засобах масової інформації про зміну існуючого тарифу на послуги з захоронення побутових відходів, а також до 6-го числа місяця, наступного за звітним, надавати замовнику акт наданих послуг, рахунок до оплати та податкову накладну.

12. Пунктами 7.1, 7.3 Договору (з урахуванням протоколу розбіжностей до нього) передбачено, що Договір вступає в силу з моменту його підписання останньою стороною та діє до 31 грудня 2010 року. З дня укладення Договору попередній договір N 28 "С" від 05.12.2002 втрачає силу. Дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік на тих самих умовах, якщо не пізніше, ніж за 20 днів до його закінчення, будь-яка із сторін письмово не заявить про припинення його дії або зміну його умов.

13. На виконання умов Договору відповідач протягом червня-грудня 2016 року надав, а позивач прийняв послуги із захоронення побутових відходів на загальну суму 37659,54 грн., що підтверджується відповідними актами наданих послуг: від 30.06.2016 N 8379 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 30.06.2016 N 9381 на суму 872,26 грн. (у тому числі ПДВ - 145,38 грн.), від 31.07.2016 N 10194 на суму 1962,58 грн. (у тому числі ПДВ - 327,10 грн.), від 31.07.2016 N 9607 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 31.08.2016 N 11094 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 31.08.2016 N 11603 на суму 1308,38 грн. (у тому числі ПДВ - 218,06 грн.), від 30.09.2016 N 12456 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 30.09.2016 N 13116 на суму 109,03 грн. (у тому числі ПДВ - 18,17 грн.), від 31.10.2016 N 13668 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 30.11.2016 N 15445 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.), від 31.12.2016 N 16787 на суму 4772,47 грн. (у тому числі ПДВ - 795,41 грн.).

14. Позивач зобов'язання з оплати наданих відповідачем послуг із захоронення побутових відходів виконав у повному обсязі, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, рахунками-фактурами, а також підписаними між сторонами угодами про зарахування зустрічних однорідних вимог.

15. Відповідач податкові накладні на підставі зазначених актів наданих послуг у встановлені законом строки не зареєстрував.

16. Позивач направив на адресу відповідача претензію від 13.01.2017 N 001-13/312 з вимогою сплатити збитки, що становлять загальну суму невідшкодованого ПДВ - 164826,41 грн. (у тому числі за спірним договором за період червень-жовтень 2016 року - 6276,58 грн.). Зазначена претензія залишена без задоволення листом відповідача від 25.01.2017 N 115.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

17. Цивільний кодекс України

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:…

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;…

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками є:…

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)…

18. Господарський кодекс України

Стаття 173. Господарське зобов'язання

1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань

1. Господарські зобов'язання можуть виникати:

безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;

з акту управління господарською діяльністю;

з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Стаття 224. Відшкодування збитків

1. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

2. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків

1. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: …

неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; …

19. Господарський процесуальний кодекс України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій) (далі - ГПК України)

Стаття 42. Рівність перед законом і судом

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Стаття 43. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. …

Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. …

20. Податковий кодекс України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

14.1.178. податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу;

14.1.179. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді; …

14.1.181. податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу; …

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок

78.1. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: …

78.1.9. щодо платника податку подано скаргу:

про … порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги; …

Стаття 198. Податковий кредит

198.1. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; …

Стаття 201. Податкова накладна

201.1. На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. …

201.7. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). …

201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. …

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом. …

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. …

У разі… порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому … порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 15 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією. …

201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:

а) … рахунок, який виставляється платнику податку за … інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами; …

21. Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 (Порядок N 21),

10. Додатками до декларації є: …

8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8); …

18. У разі … порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (додаток 8). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

22. Лист Міністерства доходів і зборів України від 13.01.2014 N 448/6/99-99-19-04-02-15 (Лист N 448/6/99-99-19-04-02-15)

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції

23. Суд виходить з того, що для застосування такої міри цивільно-правової відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність усіх чотирьох елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправна поведінка боржника, яка проявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання; наявність збитків; причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками (збитки мають бути наслідком саме даного порушення боржником зобов'язання, а не якихось інших обставин, зокрема, дій самого кредитора або третіх осіб); вина боржника. Відсутність хоча б одного з елементів складу правопорушення виключає відповідальність боржника за неналежне виконання ним зобов'язань у вигляді відшкодування збитків.

24. Водночас відповідно до вимог статей 42, 43, 33 ГПК України на позивача покладений обов'язок доведення обставин щодо наявності правових підстав для застосування до відповідача заходів цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків.

25. Оскільки під час розгляду даної справи позивач не довів порушення відповідачем своїх господарських зобов'язань перед позивачем, причинного зв'язку між діями відповідача та збитками, самого факту понесення позивачем збитків, Суд погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанції про відсутність правових підстав для задоволення позову.

26. При цьому з огляду на зміст заявлених позивачем вимог - відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди через неотримання позивачем податкового кредиту на суму, щодо якої відповідачем не здійснена реєстрація податкових накладних, Суд вважає правильними твердження судів попередніх інстанцій про те, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється державою в податкових правовідносинах між позивачем та державою, а об'єкт дослідження зводиться до з'ясування дотримання відповідачем вимог податкового законодавства щодо належного (своєчасного) оформлення податкових накладних, їх офіційної реєстрації та наявності чи відсутності у позивача можливості відшкодувати податковий кредит. Тобто об'єкт дослідження не знаходиться в площині цивільно-правових (господарсько-правових) відносин.

27. Виходячи з положень статей 173, 174 Господарського кодексу України, Суд відхиляє доводи скаржника про те, що відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних є порушенням з боку відповідача правил здійснення господарської діяльності - невиконанням господарського зобов'язання, адже обов'язок зі складання та реєстрації податкових декларацій виникає у відповідача саме на підставі податкового законодавства. Водночас зазначення сторонами у Договорі про обов'язок відповідача надати замовнику податкову накладну не має наслідком зміну характеру відповідних правовідносин з податкових на господарські.

28. Разом з тим Суд враховує, що відповідно до положень абзацу 15 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України порушення відповідачем порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних не позбавляє позивача права на включення спірної суми до податкового кредиту, а обумовлює її нарахування необхідністю додання до податкової декларації за звітний податковий період заяви зі скаргою на відповідача з доданням певного пакету документів.

29. Відтак Суд вважає обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність причинного зв'язку між неотриманою позивачем сумою податкового кредиту та діями відповідача, оскільки позивачем не надано доказів щодо використання ним всіх передбачених податковим законодавством способів для реалізації свого права на віднесення сум податку до податкового кредиту.

30. У зв'язку з викладеним Суд не приймає до уваги посилання скаржника на підпункт 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, обставини відсутності приладів обліку побутових відходів та наявності вини відповідача, адже вони не спростовують наведені висновки судів попередніх інстанцій.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

31. Звертаючись з касаційною скаргою, позивач не спростував висновки судів першої та апеляційної інстанцій щодо відсутності правових підстав для задоволення позову та не довів неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень.

32. Зважаючи на викладене, Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні касаційної скарги та залишення без змін рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції.

Судові витрати

33. Понесені позивачем у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314 - 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд постановив:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду Рівненської області від 11.05.2017 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 13.09.2017 у справі N 918/216/17 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

 

Головуюча

Г. Вронська

Судді:

О. Баранець

 

В. Студенець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали