Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2020 року N 8

Київ

Про стратегічне планування Центральної виборчої комісії

З метою довгострокового планування діяльності Центральної виборчої комісії, зважаючи на необхідність сталого і поступового розвитку органу адміністрування виборів на основі поетапного виконання визначених завдань та потребу модернізації діяльності Центральної виборчої комісії, відповідно до пункту 1 розділу I (Постанова N 1990), пункту 17 розділу II Плану роботи Центральної виборчої комісії на перше півріччя 2020 року (Постанова N 1990), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2019 року N 1990, керуючись статтями 1, 2, 12, 13, 16 - 22 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Розпочати розробку Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020 - 2025 роки.

2. Затвердити Положення про Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії (додається).

3. Комітету стратегічного планування Центральної виборчої комісії у тримісячний строк після його утворення розробити проєкт Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020 - 2025 роки та подати його Голові Центральної виборчої комісії.

4. Покласти на Секретаріат Центральної виборчої комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців (у межах компетенції) організаційне, юридичне, консультативне, інформаційно-довідкове, експертно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету стратегічного планування Центральної виборчої комісії.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
16.01.2020 N 8

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії

1. Комітет стратегічного планування Центральної виборчої комісії (далі - Комітет) є робочою групою, утвореною з метою попередньої підготовки проєкту Стратегічного плану Центральної виборчої комісії (далі - Стратегічний план).

2. Основними завданнями Комітету для досягнення поставленої мети є:

1) розробка календарного плану реалізації процесу стратегічного планування;

2) проведення організаційної оцінки, в тому числі SWOT-аналізу, для визначення базових показників;

3) розробка та проведення консультацій щодо визначення загальних стратегічних напрямів діяльності Комісії, зокрема місії та візії інституції;

4) розробка структури Стратегічного плану, в тому числі визначення базових організаційних принципів, напрямів та цілей;

5) розробка плану діяльності з установленими часовими рамками та ресурсами, необхідними для досягнення цілей;

6) проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими особами в процесі стратегічного планування;

7) розробка порядку моніторингу та оцінювання як невід'ємної частини Стратегічного плану і регулярне оцінювання під час її впровадження;

8) попередня підготовка проєкту Стратегічного плану;

9) інші завдання, визначені головою Комітету, спрямовані на досягнення поставленої мети діяльності.

3. Комітет для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) залучати до роботи, запрошувати на свої засідання представників органів державної влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних фахівців, незалежних експертів та інших зацікавлених сторін (за їх згодою);

3) утворювати робочі підгрупи, інші робочі органи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Комітету, визначати порядок їх роботи.

4. Кількісний та персональний склад Комітету формується розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії із визначенням голови Комітету і його заступників.

5. Голова Комітету здійснює загальне керівництво його діяльністю, встановлює порядок роботи та головує на засіданнях Комітету.

У разі відсутності голови Комітету або неможливості здійснення ним своїх повноважень його функції виконує заступник голови Комітету.

6. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводять за потреби, але не рідше одного разу на два тижні.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу.

7. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету шляхом відкритого голосування та заносяться до протоколу засідання. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головуючим на засіданні.

8. Комітет систематично інформує Центральну виборчу комісію про свою діяльність.

Відомості про діяльність Комітету і підготовлені ним матеріали за необхідності розміщуються на вебсайті Комісії.

9. З метою залучення широкого кола представників громадянського суспільства, експертного середовища та інших зацікавлених сторін за дорученням Голови Центральної виборчої комісії Комітет організовує публічне обговорення проєкту Стратегічного плану.

10. Організаційне, юридичне, консультативне, інформаційно-довідкове, експертно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Комітету здійснюється Секретаріатом Центральної виборчої комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців (у межах компетенції).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали