ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2011 року N 35

Київ

Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців (Постанова N 80)

(назва у редакції постанови Центральної виборчої комісії від 27.04.2012 р. N 80) (Постанова N 80)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2012 року N 80 (Постанова N 80)

З метою оптимізації структури і чисельності Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, підвищення ефективності забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею та членами Комісії повноважень, передбачених законами України, відповідно до пункту 1 частини першої статті 40, статті 492 Кодексу законів про працю України, керуючись статтею 12, пунктами 7, 12 частини другої статті 26, статтею 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:


1. Затвердити структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців (додатки 1, 2). (Постанова N 80)

(пункт 1 у редакції постанови Центральної виборчої комісіїи від 27.04.2012 р. N 80) (Постанова N 80)

2. Відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби персонально попередити працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії про наступне вивільнення у зв'язку із змінами структури і чисельності.

3. Керівникам Секретаріату Центральної виборчої комісії Суярку С. М. та Служби розпорядника Державного реєстру виборців Вітренку А. Б. у зв'язку із змінами структури і чисельності забезпечити підготовку проектів положень про відповідні структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, а також відповідних посадових інструкцій.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 17 грудня 2007 року N 568 "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та автогосподарства Центральної виборчої комісії";

пункт 1 постанови Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2009 року N 25 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 17 грудня 2007 року N 568 та від 26 травня 2007 року N 34";

від 20 жовтня 2009 року N 173 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 17 грудня 2007 року N 568 "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та автогосподарства Центральної виборчої комісії".

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ


 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
17.02.2011 N 35


Структура і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії

СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Керівник Секретаріату

-

1

Заступник керівника Секретаріату

-

1

Головний консультант

-

1

УСЬОГО

-

3

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Організаційний відділ

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

11

Сектор з питань місцевих виборів

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

15

Відділ взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

3

Провідний спеціаліст

-

1

УСЬОГО

-

5

Відділ методичної роботи

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

Провідний спеціаліст

-

1

Сектор підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

7

Разом по управлінню

-

29

ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ підготовки та правової експертизи проектів документів, систематизації законодавства

Завідуючий відділом

-

1

Сектор підготовки та правової експертизи проектів документів

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

4

Провідний спеціаліст

-

1

Сектор систематизації законодавства та обліку спеціалізованої літератури

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

10

Відділ представництва інтересів Комісії в судах

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Відділ з правового забезпечення господарської діяльності Комісії

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

3

УСЬОГО

-

4

Разом по управлінню

-

21

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ адміністрування та інформаційної безпеки

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

3

Відділ інформаційно-технічного забезпечення

Завідуючий відділом

-

1

Сектор супроводу комп'ютерного забезпечення

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

Сектор телекомунікаційного забезпечення та оргтехніки

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

7

Відділ аналітичної обробки інформації

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

5

Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

9

Відділ супроводу програмного забезпечення

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

3

Разом по управлінню

-

24

УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ забезпечення засідань Комісії

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

5

Сектор літературного редагування

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

9

Відділ роботи з документами

Завідуючий відділом

-

1

Сектор опрацювання службової кореспонденції

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

3

Провідний спеціаліст

-

3

Сектор моніторингу виконання документів

Завідуючий сектором

-

1

Головний консультант

-

1

УСЬОГО

-

10

Відділ архівного діловодства

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

1

Провідний спеціаліст

-

1

УСЬОГО

-

3

Відділ технічної обробки документів

Завідуючий відділом

-

1

Головний спеціаліст

-

3

Провідний спеціаліст

-

3

УСЬОГО

-

7

Разом по управлінню

-

31

УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ господарського забезпечення

Завідуючий відділом

-

1

Головний спеціаліст

-

2

Провідний спеціаліст

-

1

УСЬОГО

-

4

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Завідуючий відділом

-

1

Головний спеціаліст

-

2

УСЬОГО

-

3

Відділ ремонтно-відновних робіт та забезпечення утримання приміщень

Завідуючий відділом

-

1

Головний спеціаліст

-

2

Провідний спеціаліст

-

1

Технічний працівник

-

11

УСЬОГО

-

15

Разом по управлінню

-

24

ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

3

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ І РЕЖИМНОЇ РОБОТИ ТА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

3

Провідний спеціаліст

-

1

УСЬОГО

-

5

ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ

Завідуючий відділом

-

1

Заступник завідуючого відділом

-

1

Головний консультант

-

3

УСЬОГО

-

5

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-


3 (Постанова N 80)


Позицію виключено (Постанова N 80)


  (Постанова N 80)


  (Постанова N 80)

УСЬОГО

-

4

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Завідуючий відділом - головний бухгалтер

-

1

Заступник завідуючого відділом

-

1

Головний консультант

-

5

УСЬОГО

-

7

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

УСЬОГО

-

3

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

2

Провідний спеціаліст

-

1

УСЬОГО

-

4ВІДДІЛ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Постанова N 80)


Завідуючий відділом (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


1 (Постанова N 80)


Головний спеціаліст (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


1 (Постанова N 80)


Старший інспектор (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


3 (Постанова N 80)


Диспетчер (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


2 (Постанова N 80)


Робітник, зайнятий на ремонті і наладці устаткування (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


2 (Постанова N 80)


Підсобний робітник (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


1 (Постанова N 80)


Прибиральник територій (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


1 (Постанова N 80)


Водії (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


32 (Постанова N 80)


УСЬОГО (Постанова N 80)


- (Постанова N 80)


43 (Постанова N 80)

ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Радник Голови Комісії

-

2

Помічник Голови Комісії

-

3

Помічник заступника Голови Комісії

-

4

Помічник секретаря Комісії

-

2

Помічник члена Комісії

-

22

УСЬОГО

-

33

РАЗОМ - 239 (Постанова N 80)

 

 


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 27.04.2012 р. N 80) (Постанова N 80)

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
17.02.2011 N 35


Структура і чисельність
Служби розпорядника Державного реєстру виборців

СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Керівник Служби

-

1

Заступник керівника Служби

-

1

Головний консультант

-

1

УСЬОГО

-

3

 

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ підготовки нормативно-правових актів

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Відділ забезпечення розгляду звернень

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Разом по управлінню

-

12

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ

Начальник управління

-

1

Відділ з питань забезпечення функціонування Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

3

УСЬОГО

-

4

Відділ взаємодії з регіональними органами адміністрування Реєстру та контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Разом по управлінню

-

10

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ

Начальник управління

-

1

Заступник начальника управління

-

1

Відділ технологічного забезпечення функціонування Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Відділ прикладного програмного забезпечення та адміністрування Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

5

УСЬОГО

-

6

Разом по управлінню

-

13

УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРУ

Начальник управління

-

1

Відділ телекомунікаційних мереж та системного адміністрування Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Відділ комплексної системи захисту інформації Реєстру

Завідуючий відділом

-

1

Головний консультант

-

4

УСЬОГО

-

5

Разом по управлінню

-

11

РАЗОМ - 49


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА


 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2011 N 35


Структура і чисельність
автогосподарства Центральної виборчої комісії

Додаток 3 виключено(згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2012 року N 80) (Постанова N 80)

(Постанова N 80)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали