РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 1923 р.

Харків

Про структуру та штати Народнього Комісаріяту Юстиції

Рада Народніх Комісарів постановила:

Затвердити структуру та штати Народнього Комісаріяту Юстиції в такому складі:

Назва

Число осіб

Народній Комісаріат Юстиції.

Нарком'юстиції і Прокурор Республіки

1

Заступник Наркома

1

Членів Колегії

3

Разом

5 ч.

I. Відділ судоустрою і догляду.

Завідувач Відділу - Член Колегії

-

Заступник Завідувача Відділу

1

Секретар Відділу

1

Разом

2 ч.

1) П/відділ загальний і персонального складу.

Завід. П/відділ. Заступн. Зав. Відділ. судоустрою і догляду

-

Консультантів

2

Завід Облікросподілом

1

Помішник його

1

Діловод

1

Разом

5 ч.

Резерв кандидатів на відповідальні судові посади

10 ч.

2) П/відділ ревізії та інструктування.

Завідувач П/відділу

1

Інспекторів

4

Діловодів

1

Разом

6 ч.

3) П/відділ інформаційно-статистичний.

Завідувач П/відділу

1

Секретар

1

Лічбарів

6

Статистиків

6

Інформатор

1

Конторист

1

Разом

16 ч.

4) Бюро для видачі відомостей довідок про судимість.

Завідувач Бюром

1

Діловодів

2

Разом

3 ч.

Всього у Відділі

42 ч.

II. Відділ Адміністраційно-Фінансовий

Завідувач Відділу

1

1) Секретаріат Нарком'юсту.

Секретар Колегії

1

Секретар Наркома

1

Протоколіст

1

Разом

3 ч.

а) Обліково-контрольна частина.

Завід. частини - Секретар Колегії НКЮ

-

Контрольор, що виконує внутрішні завдання

1

Контрольор - виконавець завдань, що надходять до НКЮ

1

Контрольор - представник НКЮ в ріжних комісіях

1

Разом

3 ч.

б) Секретна частина.

Завід. частини

1

Діловод

1

Реєстратор

1

Машиністка

1

Шифровач

1

Разом

5 ч.

2) П/відділ фінансовий.

Завідувач П/відділу

1

Головний Бухгалтер

1

Бухгалтерів

3

Рахівників

3

Касир

1

Разом

9 ч.

3) П/відділ адміністраційний з господарською частиною.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

4

Реєстраторів

4

Машиністок

14

Експедиторів

2

Зав. бібліотеки

1

Архівар

1

Чергових

2

Разом

29 ч.

а) Господарська частина.

Завгосп

1

Агент для доручень

1

Конторист

1

Телефоністок

2

Кур'єрів

8

Паливників

2

Двірників

2

Шоферів

1

Візників

3

Прибиральниць

4

Разом

25 ч.

Всього у Відділі

75 ч.

III. Відділ законодавчих проектів і кодифікації.

Завідувач Відділу - Член Колегії НКЮ

-

Заступник Завідувача Відділу

1

Секретар

1

Разом

2 ч.

1) П/відділ попереднього розгляду законів.

Завідувач П/відділу

1

Консультантів

5

Разом

6 ч.

2) П/відділ загально-консультаційний.

Завідувач П/відділу

1

Консультантів

4

Разом

5 ч.

3) П/відділ оголошення законів.

Редактор Збірн. Узакон. і Бюлетеня НКЮ (російський текст)

1

Редактор Збірн. Узак. і Бюлетеня НКЮ (український текст і офіційна частина газети ("Вісти")

1

Перекладачів на українську мову

3

Завідувач картотекою і архівом

1

Діловодів

3

Разом

9 ч.

Всього у Відділі

22 ч.

IV. Відділ Прокуратури.

Завід. Відділу - Старший Помішник Прокурора Республіки - Член Колегії НКЮ

-

Секретар Відділу

1

Разом

1 ч.

1) Загальний П/відділ.

Прокурор при НКЮ, Завідуюч. Загальн. п/відділ

1

Реєстраторів

2

Діловодів

2

Разом

5 ч.

2) П/відділ адміністраційного догляду.

Завід. П/відділу - Помішник Прокурора Республіки

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за центральн. адмін. органами

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за місцевими адміністраційними органами

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за адміністраційними судовими установами

1

Секретар П/відділу

1

Діловодів

2

Разом

7 ч.

3) П/відділ догляду за слідством і довіддю.

Завід. П/відділу - Пом. Прокурора Республ.

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за органами Крим. розшуку

1

Прокурор (при НКЮ) для догляду за слідчою частиною НКЮ і Найвищого Суду

2

Секретар П/відділу

1

Діловодів

1

Разом

6 ч.

4) П/відділ догляду за органами ДПУ.

Завід. П/відділу - Пом. Прокурора Республіки

1

Прокурорів при НКЮ

2

Секретар П/відділу

1

Діловод

1

Разом

5 ч.

5) П/відділ державного звинувачення та догляду за судовими установами.

Зав. П/відділу - Помішн. Прокурора Республіки

1

Прокурорів Найвищого Суду

8

Секретар П/відділу

1

Діловодів

3 ч.

Разом

13 ч.

6) Слідча частина.

Слідчих в найважливіших справах

3

Діловод

1

Разом

4 ч.

Всього у Відділі

41 ч.

V. Видавничий Відділ.

Завідувач Відділу

1

Секретар Відділу

1

Разом

2 ч.

а) Редакційна частина.

Редактор

1

Коректор російський

1

Коректор український

1

Разом

3 ч.

Всього в Відділі

5 ч.

Всього в Наркомюсті

190 ч.

А. Найвищий Суд.

I. Президія.

Голова Найвищого Суду

1

Заступник Голови

1

Разом

2 ч.

II. Колегія.

а) Судова Колегія кримінальних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

б) Судова Колегія цивільних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

в) Касаційна Колегія кримінальних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

г) Касаційна Колегія цивільних справ.

Голова

1

Членів Колегії

4

Разом

5 ч.

Всього членів Найвищого Суду

22 ч.

III. Слідча частина.

Слідчих важливих справ

6

Секретар

1

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

11 ч.

IV. Канцелярія Колегії.

а) Канцелярія Судов. Колег. кримінальних справ.

Секретар

1

Помішник Секретаря

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

4 ч.

б) Канцелярія Судов. Колег. цивільних справ.

Секретар

1

Помішник Секретаря

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

4 ч.

в) Канцелярія Касаційн. Колег. кримінальних справ.

Секретар Колегії

1

Помішників секретаря

4

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

9 ч.

г) Канцелярія Касаційн. Колег. цивільних справ.

Секретар Колегії

1

Помішників Секретаря

4

Діловодів

2

Машиністок

2

Разом

9 ч.

Всього

37 ч.

V. Керування Справами.

Старш. Секретар, він же Керуючий Справами

1

Секретар Пленуму

1

Разом

2 ч.

а) Загальна Канцелярія

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

3

Шифровач-діловод

1

Машиністок

2

Експедитор

1

Журналістів

2

Статистиків

2

Бібліотекар

1

Телефоністів

2

Кур'єрів в будинку

4

Розсильних

3

Судових роспорядчиків

3

Разом

25 ч.

б) Господарська частина.

Завгосп

1

Бухгалтер

1

Рахівник

1

Агент для доручень

1

Швейцар

1

Двірників

2

Паливників

2

Прибиральниць

4

Візників

3

Разом

16 ч.

Разом в Керуванні Справами

43 ч.

VI. Архів.

Зав. Архіву

1

Архівар

1

Разом

2 ч.

Всього у Найвищому Суді

104 ч.

Б. Губсуд.

I. Пленум Губсуду.

Голова Губсуду

1

Заст. Голови цивільн. відділу

1

Заст. Голови кримінальн. відділу

1

Членів цивільн. відділу

6

Членів кримінальн. відділу

6

Разом

15 ч.

Додаткових суддів

10

Практикантів на судові посади

51)


1) Для Одещини, Харківщини, Київщини й Катеринославщини 10 человік.

На практикантів зараховуються робітники й селяни, що мають річний стаж відповідальної політичної роботи в робіт.-селянськ., громадськ., профес. і парт. організаціях.

Тривалість практиканства - 1 рік.

Секретар Пленуму й Дисциплінарної Наради

1

II. Адміністраційно-Господарський Відділ.

Старш. Секретар Губсуду

1

а) Загальна Канцелярія.

Завканц

1

Діловодів

2

Машиністок

41)


1) В тому числі і для обслуговування Пленуму Губсуду.

Реєстраторів

4

Разом

11 ч.

б) Частина персонального складу.

Завідувач частини

1

Діловод

1

Разом

2 ч.

в) Архівна частина.

Завідувач частини

1

Діловод

1

Реєстраторів

2

Разом

4 ч.

г) Відділ інструкт.-ревізійний.

Завідувач відділом

1

Інструкторів

2

Статистиків

22)


2) Для Одеського, Київського і Харківського Губсудів по 3 статистики.

Діловодів

2

Разом

7 ч.

д) Бухгалтерія.

Бухгалтер

1

Помішник Бухгалтера

1

Рахівників

2

Касир

1

Разом

5 ч.

е) Госпчастина.

Завідувач Господарства

1

Конторист

1

Завідувач схорон. річев доказ

1

Кур'єрів

2

Агентів для доручень

1

Прибиральниць

5

Двірників

2

Візників

2

Разом

15 ч.

Всього у Відділі

45 ч.

III. Цивільний Відділ.

а) Секретаріат Відділу.

Секретар Відділу

1

Секретар Судов. Відділу

1

Секретар Касаційн. Відділу

1

Секретарів Колегії

6

Судових роспорядчиків

2

Судових розсильних

3

Разом

14 ч.

б) Канцелярія Цивільного Відділу.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

3

Контористів

2

Машиністок

4

Реєстратор

1

Разом

11 ч.

в) Нотаріяльний Відділ.

Завідувач Відділу

1

Помішн. Завід. Відділу

1

Секретар

1

Діловод

1

Машиністка

1

Разом

5 ч.

Разом у Відділі

30 ч.

IV. Кримінальний Відділ.

а) Секретаріят Відділу.

Секретар Відділу

1

Секретар Судов. Відділу

1

Секретар Касаційн. Відділу

1

Секретарів Колегії

6

Судових роспорядчиків

2

Судових розсильних

3

Разом

14 ч.

б) Канцелярія Кримінального Відділу.

Завідувач Канцелярії

1

Діловодів

4

Контористів

2

Реєстратор

1

Машиністок

5

Разом

13 ч.

в) Слідча частина.

Старш. слідчих

101)


1) НКЮ надаеться право встановлену норму для всіх Губсудів - 90 ч. - росподілити на свій погляд по Губсудах.

Діловодів

5

Машиністок

5

Розсильних

5

Разом

25 ч.

Всього у Відділі

52 ч.

V. Судово-виконавча частина.

Судових виконавців при Губсудах (на всю Україну)

71 ч.1)


1) Росподіл судистів по Губсудах надається НКЮ.

В. Штат Губпрокуратури.

Губпрокурорів по 1 на губерню

9

Помішн. Губпрокурорів по 7 на губ.

63

Для м. м. Харкова, Київа, Одеси й Катеринослава крім того для обслуговування міських частин по 3 на кожне місто

12

Окружних Прокурорів

53

Районових помішників Окрпрокур.:

а) для 16 район. 1-го розр. по 2 чол.

32

б)  "   37     "      2-го   "     "  1   "

37

Разом

206 ч.


Росподіл районів додається (див. додаток).

Канцелярія Губпрокурора2).


2) До 1-го розряду належить Одещина, Київщина, Харківщина й Катеринославщина. До 2-го - решта.

 

1 розр.

2 розр.

Секретар

1

1

Завід. Відділ. адмін. догляд.

1

1

Завід. Відділ. обвинувач. і слідства

1

1

Діловодів

4

3

Машиністок

3

2

Журналістів

2

2

Кур'єрів

2

2

Візників

2

2

Убиральниць

1

1

Палівників

1

1

Разом

18

16 ч.


Назва

Число осіб

Канцелярія Окружних Прокурорів і райнових помішників Окпрокурорів1).

Секретар

1

Машиніст-діловод

1

Кур'єр

1

Разом

3 ч.1) У м. Харкові, Київі, Одесі й Катеринославі по 3 участкових канцелярії

12 канц.

В округах

53     "    Окрпрок.

"       "

69 Район. канцел. Пом. Окр. Пр.

Всього

134 канц.


 

Заст. Голови
Ради Народніх Комісарів

М. ФРУНЗЕ

За Керуючого
Справами Раднаркому

І. СТРІЛКОВ

За Секретаря РНК

А. ДУДЕЛІТ


 

Додаток


Росподіл участків Помішників Окрпрокурорів на розряди

1-й розряд.

1.

Шепетівський

на Волині.

2.

Таганрізький

 "  Донеччині.

3.

Луганський

 "          "

4.

Маріупольський

 "          "

5.

Мелітопільський

 "  Катериносл.

6.

Запорізький

 "          "

7.

Криворізький

 "          "

8.

Уманський

 "  Київщині.

9.

Черкаський

 "          "

10.

Лисаветгородський

 "  Одещині.

11.

Херсонський

 "          "

12.

Камінецький

 "  Поділлі.

13.

Могилівський

 "          "

14.

Проскурівський

 "          "

15.

Роменський

 "  Полтавщині.

16.

Сумський

 "  Харківщині.


2-й розряд.

1.

Житомирський

на Волині.

2.

Коростенський

 "          "

3.

Бахмутський

 "  Донеччині.

4.

Юзівський

 "          "

5.

Старобільський

 "          "

6.

Шахтинський

 "          "

7.

Катеринославський

 "  Катериносл.

8.

Бердянський

 "          "

9.

Запорізький

 "          "

10.

Павлогородський

 "          "

11.

Київський

 "  Київщині.

12.

Малинський

 "          "

13.

Білоцерківський

 "          "

14.

Бердичівський

 "          "

15.

Корсунський

 "          "

16.

Одеський

 "  Одещині.

17.

Миколаївський

 "          "

18.

Балтський

 "          "

19.

Першотравневий

 "          "

20.

Винницький

 "  Поділлі.

21.

Тульчинський

 "          "

22.

Гайсинський

 "          "

23.

Полтавський

 "  Полтавщині.

24.

Золотоноський

 "          "

25.

Прилуцький

 "          "

26.

Лубенський

 "          "

27.

Красногородський

 "          "

28.

Кремінчуцький

 "          "

29.

Харківський

 "  Харківщині.

30.

Богодуховський

 "          "

31.

Куп'янський

 "          "

32.

Изюмський

 "          "

33.

Чернигівський

 "  Чернигівщ.

34.

Сновський

 "          "

35.

Новгород-Сіверський

 "          "

36.

Конотопський

 "          "

37.

Ніженський

 "          "

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали