ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 травня 2012 року N 773

Про створення Атестаційної комісії з якості послуг

Відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), наказу Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року N 556 "Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості" (Наказ N 556), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 659/20972, наказую:

1. Створити Атестаційну комісію з якості послуг.

2. Затвердити Порядок утворення та роботи Атестаційної комісії з якості послуг, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

В. о. Голови Фонду

Є. Іванов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
30.05.2012 N 773


Порядок утворення та роботи Атестаційної комісії з якості послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), наказу Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року N 556 "Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості" (Наказ N 556), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 659/20972.

1.2. Атестаційна комісія з якості послуг (далі - Комісія) утворюється з метою проведення іспитів для керівників суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", а також у разі коли Фондом державного майна України прийнято відповідний наказ, з метою контролю за дотриманням суб'єктами оціночної діяльності (суб'єктами господарювання, які мають намір надавати послуги з оцінки майна, майнових прав та подали необхідні документи для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності) вимог до якості послуг.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України (далі - ФДМУ), цим Порядком.

2. ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

2.1. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, яка створюється та ліквідується за рішенням Голови ФДМУ, до складу якої можуть входити представники центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів, до складу яких входять оцінювачі, у кваліфікаційних свідоцтвах яких зазначено напрям оцінки "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Персональний склад Комісії передбачає рівне представництво центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів, до складу яких входять оцінювачі, у кваліфікаційних свідоцтвах яких зазначено напрям оцінки "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2.2. До складу Комісії входять: голова Комісії, секретар Комісії та члени Комісії.

2.3. Іспити для керівників суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" проводить Атестаційна комісія у складі голови Комісії, секретаря Комісії та не менш ніж половини персонального складу Комісії.

2.4. У разі коли Фондом державного майна України прийнято відповідний наказ, контроль за дотриманням суб'єктами оціночної діяльності (суб'єктами господарювання, які мають намір надавати послуги з оцінки майна, майнових прав та подали необхідні документи для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності) вимог до якості послуг здійснює Атестаційна комісія. При цьому Атестаційна комісія діє у складі голови Комісії, секретаря Комісії та трьох членів Комісії - науковців, фахівців у сфері якості надання послуг.

2.5. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується наказом Голови ФДМУ.

3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ

3.1. Комісія:

- проводить іспити на визначення рівня знань у сфері оцінки майна, майнових прав, що складаються керівниками суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" за програмою іспитів керівників суб'єкта оціночної діяльності, затвердженою Фондом державного майна України;

- у разі прийняття Фондом державного майна України відповідного наказу здійснює контроль за дотриманням суб'єктами оціночної діяльності Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості (Наказ N 556).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

4.1. Голова Комісії:

організовує роботу комісії;

скликає засідання Комісії;

головує на засіданні Комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії.

4.2. Секретар Комісії виконує такі обов'язки:

складає графіки з проведення іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечує виконання доручень голови Комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

організовує проведення відповідних засідань Комісії;

оформлює документи Комісії;

забезпечує необхідний документообіг Комісії;

відповідає за збереження, архівних документів Комісії у встановлений строк.

4.3. Засідання Комісії проводяться у разі потреби і є правомочними у разі присутності не менше як 2/3 від складу Комісії. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним. Дата проведення засідання визначається Головою Комісії.

4.4. Комісія має право запрошувати на свої засідання для надання роз'яснень спеціалістів, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, майнових прав. Запрошені спеціалісти не мають права голосу.

4.5. У разі прийняття ФДМУ відповідного наказу контроль за дотриманням суб'єктами оціночної діяльності Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості, здійснюється у порядку, визначеному наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 556 "Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості" (Наказ N 556), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 659/20972.

За результатами проведеної перевірки Комісія приймає висновок, який затверджується наказом Фонду державного майна України.

4.6. Для складання іспиту керівник суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" подає до Комісії заяву довільної форми. Секретар Комісії забезпечує формування групи для складання іспиту та повідомляє керівника суб'єкта оціночної діяльності про дату і час складання іспиту.

Результати складання іспитів керівниками суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" фіксуються у протоколі засідання Комісії.

4.7. Документи Комісії підписуються головою Комісії та секретарем Комісії.

4.8. Документи Комісії надаються Голові ФДМУ та мають рекомендаційний характер. За результатами розгляду наданих Комісією документів ФДМУ приймає відповідні рішення.

4.9. Документом, що підтверджує складання (нескладання) іспиту керівником суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та відповідність (невідповідність) суб'єкта оціночної діяльності вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, є наказ ФДМУ.

 

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Горяйнов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали