МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 травня 2012 року N 776/179

Про створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року N 156, відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), та Статуту Національної академії наук України, затвердженого Загальними зборами Національної академії наук України 5 квітня 2002 року, зареєстрованого Міністерством юстиції України 11 червня 2002 року N 27/5, з метою визначення показників ризику та здійснення районування території України щодо ймовірності виникнення на ній надзвичайних ситуацій наказуємо:

1. Затвердити Програму робіт зі створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (далі - Програма), що додається.

2. Затвердити склад редакційної колегії Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (далі - Атлас), на яку покласти відповідальність за координацію робіт з його розроблення на якісному науковому та інформаційному рівні (додається).

3. Відповідальними виконавцями з виконання Програми визначити Інститут географії НАН України (Руденко Л. Г.) та Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України (Осадчий В. І.).

4. Фінансування робіт здійснювати на паритетній основі за рахунок коштів обох сторін згідно з Програмою.

5. Інституту географії НАН України (Руденко Л. Г.) забезпечити видання Атласу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра надзвичайних ситуацій Бута В. П. і академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України Шестопалова В. М.

 

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. І. Балога

Президент Національної
академії наук України,
академік НАН України

Б. Є. Патон


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України та Національної академії наук України
10.05.2012 N 776/179


ПРОГРАМА
робіт зі створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

1. Мета Програми

Метою Програми робіт зі створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (далі - Програма) є створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (далі - Атлас) як картографічної основи визначення показників ризику та здійснення районування території України щодо ризику виникнення на ній надзвичайних ситуацій.

2. Обґрунтування необхідності та інформаційна база Програми

Необхідність розроблення Атласу визначено завданнями Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки.

Інформаційною базою є державна та галузева статистична інформація щодо стану техногенної та природної безпеки України.

3. Вимоги до структури та змісту окремих розділів Атласу

3.1. В Атласі має бути забезпечено відображення кількох структурних рівнів подання картографічної інформації (регіональний, місцевий, об'єктовий), з наступним виготовленням електронних версій. Картографічна інформація структурується за такими тематичними розділами:

Вступ, в якому надається загальна інформація про фізико-географічні характеристики території України та інформація про надзвичайні ситуації на її території;

Природна небезпека і ризики (ризики надзвичайних ситуацій, що пов'язані з небезпечними гідрологічними, метеорологічними та геологічними явищами і процесами);

Техногенна небезпека та ризики;

Екологічна небезпека та ризики;

Соціальна небезпека та ризики;

Організація запобігання різним аваріям та можливості їх ліквідації;

Хронологія виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (1991 - 2011 рр.).

3.2. Атлас повинен містити необхідну текстову, числову, графічну інформацію та документальні зображення з відповідним художнім оформленням.

4. Виконавці Програми

Виконавцями програми є Інститут географії Національної академії наук (далі - Інститут географії) та Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України (далі - УкрНДГМІ).

5. Етапи виконання Програми

5.1. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2929,5 тис. гривень, з них за рахунок коштів Інституту географії НАН України - 1659,5 тис. гривень та УкрНДГМІ - 1270,0 тис. гривень.

5.2. Строк виконання: 2012 - 2013 роки.

5.3. Орієнтовний план робіт

N з/п

Назва етапів робіт

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Розгляд і уточнення концептуальних положень створення Атласу, його структури і змісту

I квартал 2012 року

Інститут географії

2

Розроблення системи зображувальних засобів, вибір і опрацювання технологій укладання карт та збору інформації

I - II квартал 2012 року

Інститут географії

3

Розроблення електронної версії довідника про організацію служби МНС (для керівників структурних підрозділів МНС)

II квартал 2012 року

Інститут географії, УкрНДГМІ

4

Опрацювання інформації та створення бази даних для розділів Атласу

I - IV квартал 2012 року

Інститут географії, УкрНДГМІ

5

Виготовлення електронної версії довідника для керівників структурних підрозділів МНС на платформі Android з придбанням 10 персональних планшетів

IV квартал 2012 року

Інститут географії, УкрНДГМІ

6

Виготовлення електронних карт та їх макетування

II - III квартал 2013 року

Інститут географії, УкрНДГМІ

7

Виготовлення майстер-диска та тиражування Атласу

IV квартал 2013 року

Інститут географії, УкрНДГМІ


6. Очікувані результати Програми

У результаті виконання Програми має бути створений Атлас у електронному вигляді з додатком електронної версії довідника про організацію служби МНС (для керівників структурних підрозділів МНС).

Використання Атласу сприятиме удосконаленню механізму прогнозування, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та оперативному реагуванню на них, а також підвищенню ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України та Національної академії наук України
10.05.2012 N 776/179


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

Патон Б. Є.

президент Національної академії наук України (співголова)

Балога В. І.

Міністр надзвичайних ситуацій України (співголова)

Руденко Л. Г.

директор Інституту географії НАН України (головний редактор)

Бочковська А. І.

старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Бут В. П.

перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій

Власенко Н. С.

заступник Голови Держстату України (за згодою)

Волошин С. М.

заступник начальника управління - начальник відділу аналітичного забезпечення управління надзвичайних ситуацій та антитерористичної діяльності Департаменту цивільного захисту МНС України

Гожик П. Ф.

директор Інституту геологічних наук НАН України, академік НАН України

Гончарук В. В

директор Інституту колоїдної хімії і хімії води імені А. В. Думанського НАН України, академік-секретар Відділення хімії НАН України, академік НАН України

Демчишин М. Г.

завідувач відділу інженерної геології Інституту геологічних наук, доктор технічних наук НАН України

Квашук В. П.

директор Департаменту цивільного захисту МНС України

Кендзера О. В.

заступник директора Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, кандидат фізико-математичних наук

Лещенко О. Я.

заступник директора Департаменту - начальник управління організації та планування заходів Департаменту цивільного захисту

Осадчий В. І.

директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС та НАН України

Полієнко В. П.

заступник директора Інституту географії НАН України, доктор географічних наук

Путренко В. В.

старший науковий співробітник Інституту географії НАН України, кандидат географічних наук

Сердюк А. М.

директор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України, академік НАМН України (за згодою)

Шестопалов В. М.

академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України, академік НАН України

Яковлєв Є. О.

старший науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень (за згодою).

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали