МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 травня 2018 року N 444

Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням

З метою модернізації та оновлення лабораторної бази, згідно з частиною першою статті 13 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), а також отримання результатів досліджень та розробок на сучасному науковому рівні наказую:

1. Підтримати пропозиції закладів вищої освіти (далі - ЗВО) Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької областей та м. Києва щодо створення на засадах експерименту центрів колективного користування науковим обладнанням (далі - Центри) згідно з переліком, що додається, за рахунок коштів бюджетної програми "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" (КПКВК 2201040).

2. Засновникам Центрів у місячний термін погодити з усіма користувачами, затвердити та подати до департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) копії:

положень про Центри;

регламентів доступу до наукового обладнання та користування ним.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) здійснювати організаційне забезпечення започаткування діяльності Центрів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
02 травня 2017 року N 444

Перелік центрів колективного користування науковим обладнанням, що створюються на засадах експерименту

N

Назва центру колективного користування науковим обладнанням із зазначенням закладу-засновника

1

Центр колективного користування науковим обладнанням "Інноваційна геоенергетика", засновник НТУ "Дніпровська політехніка" (за участю: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

2

Центр колективного користування науковим обладнанням "Університетський консорціум", засновник ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь) (за участю: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Східноукраїнський національний університет імені В. Даля)

3

Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія експериментальної та прикладної фізики", засновник ДВНЗ "Ужгородський національний університет" (за участю ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

4

Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук", засновник Львівський національний університет імені Івана Франка (за участю: Національний університет "Львівська політехніка", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницький національний університет)

5

Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем", засновник Сумський державний університет (за участю: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Чернігівський національний технологічний університет, Сумський національний аграрний, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)

6

Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія біобезпеки, якості харчової продукції та безпеки харчування", засновник Національний університет харчових технологій (за участю: Одеська національна академія харчових технологій, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Херсонський національний технічний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Одеський державний екологічний університет)

7

Центр колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій "Лабораторія екологічного землеробства та природокористування", засновник Сумський національний аграрний університет (за участю: Миколаївський національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва)

8.

Центр колективного користування науковим "Лабораторія мікро- і наносистем, новітніх матеріалів та технологій", засновник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (за участю: Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Український державний університет залізничного транспорту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут")

 

В. о. директора департаменту
науково-технічного розвитку

О. А. Хименко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали