ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2012 р. N Р-234/0/3-12

Про створення Дніпропетровського обласного контактного центру

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 589-р "Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади" (Розпорядження N 589-р), постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року N 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя" (Положення N 21), з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування:

1. Створити Дніпропетровський обласний контактний центр.

2. Затвердити Положення про Дніпропетровський обласний контактний центр (додається).

3. Головам райдержадміністрацій визначити посадових осіб, які здійснюватимуть взаємодією з Дніпропетровським обласним контактним центром.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10.04.2012 N Р-234/0/3-12


ПОЛОЖЕННЯ
про Дніпропетровський обласний контактний центр

1. Дніпропетровський обласний контактний центр (далі - контактний центр) є бюджетною установою, що належить до сфери управління обласної державної адміністрації та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (далі - Національна система).

2. Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації.

3. Положення про контактний центр затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4. Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Урядовий контактний центр).

5. Основними завданнями контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

6. Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Забезпечує за допомогою програмно - апаратного комплексу Національної системи:

приймання за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет звернень заявників;

опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.

6.2. Проводить:

аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію до облдержадміністрації, Урядового контактного центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію до облдержадміністрації, Урядового контактного центру;

моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію до облдержадміністрації, Урядового контактного центру.

6.3. Здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду.

6.4. Подає на запит облдержадміністрації інформацію щодо звернень заявників та результатів їх розгляду.

6.5. Забезпечує взаємодію з посадовими особами райдержадміністрацій, які відповідають за опрацювання звернень заявників.

6.6. Готує інформацію для формування інформаційно - наукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції щодо його удосконалення та подає їх до Урядового контактного центру.

6.7. Здійснює інформування громадськості про роботу контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайт облдержадміністрації.

6.8. Організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру.

7. Контактний центр має право:

7.1. Надсилати одержані звернення заявників до органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

7.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених заявниками у зверненнях, роз'яснення щодо норм законодавства та інші відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.3. Проводити наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

9. Контактний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації.

10. Директор контактного центру:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю контактного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на контактний центр завдань, визначає розподіл обов'язків між своїми заступниками.

10.2. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників контактного центру.

10.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

10.4. Розпоряджається коштами контактного центру в межах затвердженого кошторису.

10.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників контактного центру.

11. Утримання контактного центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

12. Контактний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян
облдержадміністрації

О. Т. Хохба

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали