ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 1979 р. N 446

Київ

Про створення єдиної спеціалізованої агрохімічної служби в республіці

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 9 лютого 1982 року N 76, від 26 квітня 1988 року N 109, від 14 червня 1989 року N 156, від 14 червня 1989 року N 158, постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1991 року N 280

На виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1979 р. N 765 "Про створення єдиної спеціалізованої агрохімічної служби в країні" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. З метою створення в республіці єдиної системи спеціалізованого агрохімічного обслуговування сільського господарства організувати в системі Міністерства сільського господарства УРСР на господарському розрахунку Республіканське виробничо-наукове об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства /Укрсільгоспхімія/.

Організацію вказаного об'єднання здійснити на базі управління хімізації сільського господарства, управління захисту рослин Міністерства сільського господарства УРСР, Головного управління по постачанню мінеральними добривами і отрутохімікатами, Головного управління виробничого обслуговування колгоспів і радгоспів Держкомсільгосптехніки УРСР.

Облвиконкомам створити на господарському розрахунку виробничі об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства в областях, а також виходячи з обсягів робіт і місцевих умов забезпечити створення районних /міжрайонних/ виробничих об'єднань по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства /на господарському розрахунку/, а в господарствах - пунктів хімізації.

Організацію вказаних об'єднань по агрохімічному обслуговувань сільського господарства /Сільгоспхімія/ в республіці, областях і районах здійснити в межах асигнувань на утримання апарату управління Міністерства сільського господарства УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР, а також органів управління сільським господарством і Сільгосптехніки областей і районів.

Скоротити чисельність апарату управління зазначених міністерств і відомств і асигнування на його утримання для створення Республіканського виробничо-наукового об'єднання "Укрсільгоспхімія" згідно з додатком.

2. Міністерству сільського господарства УРСР за участю Міністерства фінансів УРСР розробити структуру Республіканського виробничо-наукового об'єднання "Укрсільгоспхімія", обласних і районних виробничих об'єднань "Сільгоспхімія", погодити з Міністерством сільського господарства СРСР і до 1 жовтня 1979 р. подати Раді Міністрів УРСР.

Облвиконкомам визначити і затвердити за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР штатну чисельність працівників обласних і районних об'єднань "Сільгоспхімія".

Встановити, що об'єднання "Укрсільгоспхімія", об'єднання "Сільгоспхімія" областей, районні /міжрайонні/ об'єднання "Сільгоспхімія" і підпорядковані їм підприємства, установи і організації становлять єдину систему об'єднання "Укрсільгоспхімія".

Зберегти діючий порядок фінансування науково-дослідних установ, зональних агрохімічних лабораторій, а також організацій державної служби захисту рослин, що передаються до системи об'єднання "Укрсільгоспхімія".

3. Покласти на об'єднання "Укрсільгоспхімія" всю повноту відповідальності за науково обгрунтоване використання мінеральних і органічних добрив, хімічних і біологічних засобів захисту рослин меліорантів грунтів, кормових добавок, ростових речовин та інших засобів хімізації сільського господарства в усіх колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.

Виходячи з цього, об'єднання "Укрсільгоспхімія" забезпечує:

підготовку пропозицій з перспектив розвитку хімізації сільського господарства, розробку проектів річних і п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку в частині питань хімізації сільського господарства, включаючи визначення /на основі даних відповідних обстежень/ потреби колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у мінеральних добривах, хімічних і біологічних засобах захисту рослин, вапнякових і гіпсовмісних матеріалах, кормових добавках, полімерних плівках та інших хімічних продуктах і в техніці для їх застосування, складання зведених заявок на ці матеріально-технічні засоби для подання їх в установленому порядку Держплану УРСР, Союзсільгоспхімії, а також міністерствам і відомствам - постачальникам;

постачання колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами, хімічними і біологічними засобами захисту рослин, меліорантами грунтів, кормовими добавками, плівками, а також іншими хімічними продуктами за номенклатурою, визначеною Держпостачем СРСР, прикріплення споживачів до заводів-постачальників і здійснення контролю за своєчасністю розрахунків між ними за хімічну продукцію, що поставляється;

організацію добування торфу, місцевих вапнякових і гіпсовмісних матеріалів, виконання /за договорами з господарствами/ робіт по підвищенню родючості земель і хімічній меліорації грунтів, по внесенню мінеральних добрив у грунт, тукозмішуванню, вивезенню і внесенню в грунт органічних добрив, обробці посівів сільськогосподарських культур хімічними і біологічними засобами захисту рослин і обслуговуванню сільськогосподарської авіації;

проведення заходів по організації в колгоспах і радгоспах господарських /міжгосподарських/ пунктів хімізації, розвиток міжгосподарської кооперації по будівництву складів мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, злітно-посадочних смуг, агрохімічних і біологічних лабораторій та інших об'єктів виробничої бази хімізації сільського господарства;

проведення в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах комплексу грунтово-агрохімічних досліджень, а також аналізу якості кормів та іншої сільськогосподарської продукції, видачу господарствам проектно-кошторисної документації по ефективному використанню засобів хімізації в землеробстві, тваринництві і кормовиробництві, вивчення і впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду по агрохімічному обслуговуванню, розробку і впровадження в підвідомчих організаціях економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління агрохімічним обслуговуванням;

організацію своєчасного проведення заходів по боротьбі з шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин і застосування хімічних засобів для боротьби з бур'янами, розробку і впровадження прогресивних технологій і ефективних методів боротьби з шкідниками і хворобами рослин, нагляд за фітосанітарним станом сільськогосподарських угідь, виявлення і своєчасну сигналізацію про появу і розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин;

здійснення державного контролю за проведенням всіма землекористувачами рекомендованих заходів по боротьбі з шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин та буряками, за якістю виконання цих робіт підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а, також контролю за найсуворішим додержанням колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, встановлених регламентів по застосуванню пестицидів" що забезпечують недопущення нагромадження отрутохімікатів у сільськогосподарській продукції, в грунті, у водних джерелах та інших об'єктах-зовнішнього середовища вище встановлених безпечних норм;

здійснення контролю за якістю і своєчасною поставкою сільському господарству засобів хімізації, достовірністю обліку і звітності по їх застосуванню в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах, за проведенням агрохімічних робіт підприємствами інших міністерств і відомств за договорами з господарствами, а також за додержанням всіма землекористувачами заходів по охороні навколишнього середовища від забруднення пестицидами і добривами;

проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, робіт по поліпшенню луків і пасовищ, будівництву водозатримуючих валів, а також ставків і водойм, по плантажу і планіровці земель, терасуванню гірських схилів і рекультивації земель;

організацію підготовки і перепідготовки спеціалістів і кадрів масових професій по хімізації сільського господарства і захисту рослин.

4. Зберегти за організаціями Держкомсільгосптехніки УРСР виконання функцій по постачанню колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств полімерними і лакофарбовими матеріалами і хімікатами для потреб обслуговування машинно-тракторного парку, а також іншою хімічною продукцією, не призначеною для проведення агрохімічних робіт.

5. Затвердити заходи по створенню єдиної агрохімічної служби в республіці /додаються/.

6. Міністерству сільського господарства УРСР з участю Південного відділення ВАСГНІЛ підготувати пропозиції про передачу до складу об'єднання "Укрсільгоспхімія" науково-дослідних і проектних організацій, які виконують роботи в галузі хімізації сільського господарства.

7. Держплану УРСР і Міністерству сільського господарства УРСР передбачати в проектах річних і п'ятирічних планів капітальні вкладення, матеріально-технічні ресурси та інші показники по системі організацій об'єднання "Укрсільгоспхімія" окремим рядком.

8. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити своєчасне і високоякісне проведення ремонту і технічного обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин і обладнання підприємств і організацій системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" і пунктів хімізації колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також виділення необхідних запасних частин для цієї техніки.

9. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 9 серпня 1979 р. N 765:

а) підпункт "а" пункту 9 втратив чинність

(підпункт "а" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 09.02.82 р. N 76), втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.91 р. N 280)

б) підпункт "б" пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

в) поширили на організації системи об'єднання "Союзсільгоспхімія", які реалізують мінеральні добрива, передбачений пунктом 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 червня 1967 р. N 589 порядок відшкодування різниці в цінах на такі добрива.

10. Враховуючи винятково важливе значення хімізації в справі дальшого розвитку сільськогосподарського виробництва, обкомам Компартії України і облвиконкомам забезпечити організоване проведення всіх заходів, зв'язаних з створенням єдиної агрохімічної служби, передачу новим органам необхідної матеріально-технічної бази і укомплектування їх кваліфікованими кадрами.

х х х

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість у тому, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи, промислові підприємства і транспортні організації вживуть усіх заходів до підвищення ефективності агрохімічного обслуговування сільського господарства, поліпшення якості мінеральних добрив та інших засобів хімізації, скорочення їх втрат і на цій основі доб'ються дальшого зростання врожайності і збільшення валових зборів усіх сільськогосподарських культур.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 вересня 1979 р. N 446

ЗАХОДИ
по створенню єдиної агрохімічної служби в республіці

1. Визнати за необхідне передати у відання відповідних органів системи об'єднання "Укрсільгоспхімія" всі підприємства і організації системи Держкомсільгосптехніки УРСР і Міністерства сільського господарства УРСР, які здійснюють агрохімічне обслуговування сільського господарства і виконують культуртехнічні роботи - агрохімоб'єднання, агрохімтрести, спецвідділення, агрохімічні лабораторії, районні агрохімічні центри, механізовані загони, виробничі та інші підприємства і організації., що виконують роботи в цій галузі, а також об'єкти виробничо-технічної бази, призначені для потреб хімізації сільського господарства і агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів /трактори, автомобілі, гаражі, склади для добрив, отрутохімікатів, під'їзні колії та інші об'єкти/, проектні установи, що виконують роботи за тематикою і профілем діяльності агрохімслужби.

У зв'язку з цим Міністерству сільського господарства УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР передати до 1 жовтня 1979 р. в безпосереднє підпорядкування об'єднання "Укрсільгоспхімія" та у відання об'єднань "Сільгоспхімія" областей відповідні підприємства, організації і установи, а також об'єкти виробничо-технічної бази з таким розрахунком, щоб забезпечити виконання встановлених на 1979 - 1980 роки планів по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства.

Передачу підприємств, організацій і установ провести станом на 1 січня 1979 р. стосовно до порядку, встановленого постановою Ради Міністрів СРСР від 12 жовтня 1965 р. N 755.

2. Встановити, що Республіканське об'єднання "Укрсільгоспхімія" очолюється головою об'єднання - заступником Міністра сільського господарства УРСР. Ввести додатково посаду заступника Міністра сільського господарства УРСР, а також збільшити загальну кількість членів колегії цього Міністерства на 2 одиниці.

3. Міністерству сільського господарства УРСР за погодженням з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР, Міністерством юстиції УРСР і Державним комітетом УРСР по праці у двомісячний строк розробити і затвердити положення про Республіканське, обласне і районне /міжрайонне/ об'єднання "Сільгоспхімія".

4. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 9 серпня 1979 р. N 765:

а) встановили умови оплати праці для працівників об'єднань "Сільгоспхімія" союзних республік, передбачені для працівників головних управлінь, управлінь міністерств сільського господарства союзних республік відповідно до постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 грудня 1976 р. N 1060 /пункт 3 додатка N 2 і таблиці 2 і 9 цього додатка/.

Зберегли за працівниками, які переводяться в об'єднання "Сільгоспхімія" союзних республік з інших міністерств і відомств на посади заступника начальника об'єднання, начальника і заступника начальника відділу вказаних об'єднань, умови оплати праці, матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування, що діяли за попереднім місцем роботи;

б) встановили, що працівникам, які мають вчений ступінь і безпосередньо зайняті в апараті управління об'єднання "Союзсільгоспхімія" і об'єднань "Сільгоспхімія" союзних республік, оплата /доплата/ за вчений ступінь не провадиться;

в) доручили Державному комітету СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС і за погодженням з Міністерством фінансів СРСР встановити посадові оклади працівникам республіканських /АРСР/, крайових, обласних і районних /міжрайонних/ об'єднань "Сільгоспхімія" на рівні окладів працівників трестів і спеціалізованих відділень по виробничому і агрохімічному обслуговуванню колгоспів і радгоспів системи Держкомсільгосптехніки СРСР залежно від обсягів робіт, затвердити за поданням Міністерства сільського господарства СРСР показники для віднесення республіканських, крайових, обласних і районних /міжрайонних/ об'єднань "Сільгоспхімія" до груп по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів, а також положення про преміювання робітників, керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів республіканських /АРСР/, крайових, обласних, районних /міжрайонних/ об'єднань залежно від рівня врожайності сільськогосподарських культур в обслуговуваних ними господарствах, обсягів і якості виконуваних робіт;

(підпункт "в" пункту 4 втратив чинність в частині преміювання працівників районних (міжрайонних) об'єднань згідно з постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109, від 14.06.89 р. N 156)

г) встановили, що в тих випадках, коли змінюється група по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій системи Держкомсільгосптехніки СРСР у зв'язку з передачею згідно з цією постановою функцій агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів органам сільського господарства, за працівниками держкомсільгосптехніки автономних, республік, крайових, обласних і районних /міжрайонних/ об'єднань і відділень Сільгосптехніки зберігаються діючі оклади з урахуванням коефіцієнтів, надбавок і пільг на час роботи їх в даному підприємстві /організації/ на тій же посаді.

5. Дозволити Міністерству сільського господарства УРСР виплачувати працівникам, які переводяться в об'єднання "Сільгоспхімія" з органів управління сільським господарством і системи Держкомсільгосптехніки УРСР на рівнозначні або вищі посади, у випадках, коли їх нові посадові оклади з урахуванням коефіцієнтів, надбавок і пільг, нижчі від раніше одержуваних посадових окладів з урахуванням коефіцієнтів, надбавок і пільг, відповідну різницю в заробітній платі /з урахуванням пільг/ за час їх роботи на посадах, які займають.

6. Розмістити Республіканське об'єднання "Укрсільгоспхімія" в м. Києві в будинку по вулиці Чекістів N 24/1. Київському міськвиконкому разом з Міністерством сільського господарства УРСР і Держкомсільгосптехнікою УРСР вирішити питання, зв'язані з переміщенням організацій, які там знаходяться.

7. Держкомсільгосптехніці УРСР надати можливість об'єднанню "Укрсільгоспхімія" використовувати для службових потреб прямий диспетчерський зв'язок по каналах, що орендуються в Міністерстві зв'язку УРСР.

8. Виділити об'єднанню "Укрсільгоспхімія" ліміт на утримання 3 легкових автомобілів, в тому числі одного чергового легкового автомобіля з двозмінним режимом і одного з півторазмінним режимом роботи, скоротивши ліміти на утримання одного легкового автомобіля у Держкомсільгосптехніці УРСР і одного в Міністерстві сільського господарства УРСР. Виділити додатково в 1979 році об'єднанню "Укрсільгоспхімія" один легковий автомобіль ГАЗ-24 "Волга" з фондів Міністерства сільського господарства УРСР.

9. Дозволити прописку в м. Києві 5 висококваліфікованих спеціалістів, які будуть запрошені для роботи в об'єднанні "Укрсільгоспхімія".

10. Облвиконкомам створити комісії для передачі об'єднанням "Сільгоспхімія" підприємств, установ, організацій, матеріально-технічних засобів, споруд та інших об'єктів по хімізації сільськогосподарського виробництва в областях під керівництвом заступників голів облвиконкомів, а в районах голів райвиконкомів.

11. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР і Держкомсільгосптехніку УРСР у двотижневий строк скласти і подати Держплану УРСР і Мінфіну УРСР погоджені роздільні баланси доходів і видатків на 1979 рік з необхідними розрахунками. Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР внести відповідні зміни в плани по фонду заробітної плати, граничні асигнування на утримання апарату управління та інші показники плану економічного і соціального розвитку та бюджету на 1979 рік.

 

Додаток
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 11 вересня 1979 р. N 446

ЗАВДАННЯ
по скороченню чисельності апарату управління і асигнувань на його утримання для створення Республіканського виробничо-наукового об'єднання "Укрсільгоспхімія"

Міністерства і відомства

Чисельність центрального апарату управління /одиниць/

Асигнування на утримання центрального апарату управління в розрахунку на рік /тис. крб./

всього

в тому числі фонд заробітної плати

Держкомсільгосптехніка УРСР

38

88,7

68,5

Мінсільгосп УРСР

18

40,5

32,0

Всього

56х/

129,2

100,5


х/ Крім того, скоротити чисельність апарату управління Держкомсільгосптехніки УРСР на 12 одиниць, Мінрадгоспів УРСР - на 6 і Головплодвинпрому УРСР - на 2 одиниці.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали