МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2011 р. N 97-р

Про створення громадської ради з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при Миколаївській облдержадміністрації та затвердження Положення про неї

Відповідно до статей 2, 13, 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року N 447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності:

1. Створити громадську раду з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про громадську раду з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
11.04.2011 N 97-р


Склад
громадської ради з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації

Голова ради:

Круглов
Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Заступник голови ради:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Секретар ради:

 

Бєлова Ірина Михайлівна

заступник директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням)

Члени ради:

Андрєєв
В'ячеслав Іванович

начальник науково-дослідної частини Чорноморського державного університету імені Петра Могили (за узгодженням)

Акопян
Анушеван Артурович

студент Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за узгодженням)

Биков
Ігор Юхимович

проректор Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (за узгодженням)

Блінцов Володимир Степанович

проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за узгодженням)

Будак
Валерій Дмитрович

ректор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (за узгодженням)

Вовченко
Олександр Іванович

директор Інституту імпульсних технологій Національної академії наук України (за узгодженням)

В'юн
Валентин Георгійович

директор інституту економіки та менеджменту Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (за узгодженням)

Вільський
Геннадій Борисович

ректор Миколаївського політехнічного інституту (за узгодженням)

Ганганов
Володимир Миколайович

проректор Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Гарбар
Галина Анатолівна

заступник директора Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв (за узгодженням)

Гончаров
Ігор Миколайович

проректор Миколаївського політехнічного інституту (за узгодженням)

Грищенко
Геннадій Васильович

проректор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (за узгодженням)

Дмитрук
Юлія Геннадіївна

студентка Миколаївського національного університету Продовження додатка імені В. О. Сухомлинського (за узгодженням)

Достдар
Руслана Миколаївна

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу національного університету "Одеська юридична академія" (за узгодженням)

Іванов
Олександр Кузьмич

директор Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв (за узгодженням)

Кальченко
Альбіна Олексіївна

студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили (за узгодженням)

Каськова
Ганна Леонідівна

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Клименко
Леонід Павлович

ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (за узгодженням)

Козаченко
Олександр Васильович

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу національного університету "Одеська юридична академія" (за узгодженням)

Лютий
Олександр Павлович

голова Ради директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, директор Державного вищого навчального закладу "Миколаївський політехнічний коледж" (за узгодженням)

Матвієнко
Людмила Павлівна

ректор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (за узгодженням)

Мельніченко
Валерій Володимирович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Мещанінов
Олександр Павлович

проректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (за узгодженням)

Нагорний
Микола Олександрович

ректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України (за узгодженням)

Рижков
Сергій Сергійович

ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за узгодженням)

Різун
Іван Романович

проректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України (за узгодженням)

Рукавиця
Анастасія Андріївна

студентка Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Сіренко
Наталя Миколаївна

директор науково-дослідного інституту інноваційних технологій та змісту освіти, завідувач кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)

Скороходов
Вадим Анатолійович

ректор Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (за узгодженням)

Старєва
Анна Михайлівна

директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням)

Трушляков
Євген Іванович

проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за узгодженням)

Чоботаєва
Ольга Миколаївна

доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв (за узгодженням)

Шапірко
Петро Михайлович

директор Миколаївського комплексу національного університету "Одеська юридична академія" (за узгодженням)

Шебанін
В'ячеслав Сергійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, ректор Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням)


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
11.04.2011 N 97-р


ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації

1. Громадська рада з питань науки, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації (далі - громадська рада) є дорадчо-консультативним органом, діяльність якого спрямована на впровадження ефективних організаційних, економічних та правових умов для впровадження новітніх наукових та інноваційних технологій і розробок на території області, реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері інноваційної діяльності, забезпечення відкритості управління, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень щодо інноваційної діяльності, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у науковій сфері регіону.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Миколаївської обласної ради, цим Положенням.

3. Громадська рада залучає до співпраці наукові, проектні та освітянські організацій, надає повну інформацію, що призначена для розповсюдження серед громадськості.

4. Основною метою роботи громадської ради є розвиток науки, активізація інноваційних процесів в регіоні, повноцінне використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економічного та промислового потенціалу Миколаївської області.

5. Завдання громадської ради:

1) представлення інтересів науковців, наукових об'єднань викладачів, аспірантів і студентів у співпраці з облдержадміністрацією з питань, віднесених до повноважень громадської ради;

2) проведення громадської і наукової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та виконання дорадчих функцій під час обговорення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації наукової, науково-технічної та інноваційної спрямованості;

3) організація співпраці облдержадміністрації з вищими навчальними закладами, науковими товариствами, організаціями щодо підтримки ефективних організаційних, економічних та правових умов для впровадження новітніх наукових та інноваційних технологій і розробок на території області, реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері інноваційної діяльності;

4) проведення публічного обговорення та врахування громадської думки з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у науковій сфері регіону;

5) сприяння підвищенню конкурентоспроможності наукових досліджень і розробок, інтеграції наукових досліджень науковців та винахідників області у регіональний, державний та Європейський дослідницький простір;

6) сприяння поліпшенню фінансування наукової сфери області; спрямуванню науково-технічного потенціалу області на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку економіки регіону та України.

6. Громадська рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї діяльності;

2) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;

3) залучати до участі в своїй діяльності представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

4) проводити конференції, збори, виставкові та інші заходи.

7. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів ради.

До складу громадської ради входять: керівники управління освіти і науки облдержадміністрації, вищих навчальних закладів, представники органів студентського самоврядування, які займаються науковою роботою, представники наукових установ, провідні фахівці за напрямами.

Головою громадської ради є голова облдержадміністрації, заступником голови громадської ради - заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.

Секретарем громадської ради призначається (за узгодженням) фахівець, який має досвід науково-організаційної діяльності.

Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. Засідання громадської ради проводяться не менш ніж раз на два місяці згідно із затвердженим планом роботи чи за пропозицією голови громадської ради або його заступника.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

9. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснюють управління освіти і науки облдержадміністрації, Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали