ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.03.2011 р. N 115

Про створення і затвердження складу комісії з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації та Положення про неї

Керуючись п. 9 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою координації дій педагогічних колективів, громадськості з питань вирішення регіональних проблем галузі освіти:

1. Створити комісію з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації (далі - Комісія).

2. Затвердити склад комісії з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації (додається).

3. Затвердити Положення про комісію з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації (додається).

4. Координацію роботи Комісії покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ярмощука М. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.03.2011 N 115


СКЛАД
комісії з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації

Петров
Борис Федорович

голова обласної державної адміністрації, голова комісії

Ярмощук
Микола Анатолійович

заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Пархоменко
Ірина Володимирівна

начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Беліков
Сергій Борисович

ректор Запорізького національного технічного університету, голова ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (за згодою)

Вєрозубов
Олександр Георгійович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Грозовський
Ігор Миколайович

депутат Запорізької обласної ради, секретар постійної комісії облради з гуманітарних питань (за згодою)

Гугля
Олександр Григорович

начальник відділу освіти Пологівської райдержадміністрації (за згодою)

Межейко
Віктор Іванович

депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії облради з гуманітарних питань (за згодою)

Супруненко
Аліна Григорівна

начальник відділу освіти Вільнянської райдержадміністрації (за згодою)

Удовиченко
Віктор Костянтинович

директор Державного навчального закладу "Михайлівське вище професійне училище" (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

С. В. Лимарчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.03.2011 N 115


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації

1. Комісія з розгляду проблем галузі освіти при голові обласної державної адміністрації (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розв'язання проблем у сфері освіти області;

вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у сфері освіти;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері освіти.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері освіти;

4.2. бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4.3. розробляє пропозиції щодо визначення механізму, шляхів та способів розв'язання соціально-економічних проблем педагогічних працівників;

4.4. бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на розв'язання проблем освітянської галузі.

5. Комісія має право:

5.1. отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5.4. готувати проекти нормативних документів;

5.5. організовувати проведення педагогічних конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів;

5.6. висвітлювати у засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в межах повноважень.

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводиться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності - його заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше, ніж половина її членів.

8. На засіданнях Комісії розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9. Пропозиції Комісії оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються усім членам Комісії.

10. Член Комісії, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції Комісії мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного рішення облдержадміністрацією.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали