Додаткова копія: Про створення Комісії

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2018 р. N 253

Про створення Комісії

З метою реалізації п. 6 Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року N 877 (Постанова N 877), із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 300 (Постанова N 300):

1. Утворити Комісію для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу (далі - Комісія).

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про Комісію (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада 2017 року N 621 "Про створення Комісії" (Розпорядження N 621).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
11.05.2018 N 253

СКЛАД
Комісії для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, будівництва / придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво / капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу

Романова
Наталія Андріївна

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова Комісії;

Зеленько
Людмила Федорівна

- начальник Служби у справах дітей обласної державної адміністрації, заступник голови Комісії;

Железний
Станіслав Анатолійович

- заступник начальника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації - начальник відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання, секретар Комісії;

Борсук
Лідія Іванівна

- заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації - начальник управління економічного моніторингу, тарифної політики, благоустрою та житлового господарства;

Ковальчук
Наталія Михайлівна

- заступник начальника Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації -начальник відділу економічного аналізу та договорів;

Кот
Алла Анатоліївна

- директор Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Рубаник
Олександр Миколайович

- начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери та інвестицій Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;

Ковальова
Ольга Володимирівна

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації;

Дягло
Наталія Валеріївна

- головний спеціаліст відділу загальної середньої та корекційної освіти Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Хілик
Оксана Михайлівна

- заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації;

Черниш
Вячеслав Віталійович

- заступник начальника Управління - начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (за згодою);

Федорова
Світлана Віталіївна

- голова правління Чернігівського міського громадського об'єднання інвалідів "Шанс" (за згодою).

 

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

Т. Л. Гліб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
11 травня 2018 року N 253

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, будівництва / придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво / капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу

1. Комісія для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу (далі - Комісія, Субвенція) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації на період дії Субвенції для опрацювання пропозицій органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування та внесення пропозицій (рекомендацій) щодо обсягів Субвенції за вищезазначеним напрямами обласній державній адміністрації.

2. Комісія керується нормами Конституції України, законами України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постановами Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 N 877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" (Постанова N 877), із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 300 (Постанова N 300), від 26.04.2002 N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", від 16.11.2016 N 834 "Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей" (Постанова N 834), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері будівництва, реалізації прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсього піклування, на виховання у сім'ї, забезпечення житлом осіб з їх числа, а також цим Положенням.

3. Основним напрямом діяльності Комісії є внесення пропозицій та/або рекомендацій щодо рішень обласної державної адміністрації, пов'язаних з розглядом пропозицій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, стосовно об'єктів та розподілу коштів Субвенції за напрямами, визначеними в пункті 1 цього Положення, між бюджетами міст обласного значення, в тому числі районними у м. Чернігові, районими бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад.

4. Робота Комісії відбувається у формі засідань, які проводяться за рішенням голови Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

6. Комісія має право проводити засідання за наявності не менше половини її складу, у тому числі голови Комісії. Рішення приймаються за результатами голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

7. У разі необхідності Комісія може залучати для роботи представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, асоціацій, громадських об'єднань, суб'єктів господарювання, які діють у сфері будівництва та на ринку продажу, оцінки нерухомості тощо.

Рішення про їх залучення приймає голова Комісії.

8. Пропозиції Комісії оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії, та надаються обласній державній адміністрації для прийняття остаточного рішення.

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

Т. Л. Гліб




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали