ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.05.2018 р. N 267

Про створення комісії облдержадміністрації з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 300 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877" (Постанова N 300), з метою вирішення питань щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано державну субвенцію місцевим бюджетам, для розвитку сімейних форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа:

1. Створити комісію облдержадміністрації з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - комісія).

2. Затвердити склад комісії (додається).

3. Затвердити Положення про комісію (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2017 N 633 "Про створення комісії з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2017 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, та затвердження її складу" (Розпорядження N 633).

5. Координацію роботи комісії покласти на заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
17 травня 2018 року N 267

СКЛАД
комісії облдержадміністрації з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердження її складу та положення

Гугнін
Едуард Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Матвєєва
Антоніна Іванівна

начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації, заступник голови комісії

Веселий
Валерій Вікторович

головний спеціаліст відділу опіки, піклування та усиновлення Служби у справах дітей облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Дроздова
Ольга Миколаївна

начальник відділу оздоровлення, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кармазіна
Наталія Сергіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу планування та забудови населених пунктів Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації

Кіріченко
Валентина Миколаївна

завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер Служби у справах дітей облдержадміністрації

Міняйло
Олександр Сергійович

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Понікарова
Оксана Андріївна

директор Запорізького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Резнікова
Ольга Вячеславівна

заступник начальника управління фінансів невиробничої сфери - начальник відділу фінансів соціально-культурної сфери та місцевого самоврядування Департаменту фінансів облдержадміністрації

Фісюк
Олена Вадимівна

заступник начальника управління - начальник відділу житлової політики та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Шпірний
Ігор Миколайович

начальник відділу позашкільної, вищої освіти та інтернатних закладів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

З. М. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
17 травня 2018 року N 267

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію облдержадміністрації з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

1. Комісія з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, обласної державної адміністрації (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється обласною державною адміністрацією на період дії субвенції.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Житловим кодексом Української РСР, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 300 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877" (Постанова N 300), відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

3. Метою роботи комісії є реалізація функцій і повноважень щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - Субвенція), на підставі відповідних пропозицій районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад.

4. Персональний склад комісії та Положення про неї затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. Головою Комісії є заступник голови обласної державної адміністрації, заступником голови Комісії - начальник Служби у справах дітей обласної державної адміністрації..

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше двох третин загального складу її членів.

7. На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники місцевих органів  виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, громадських організацій.

8. Комісія діє на підставі та у порядку, передбачених чинним законодавством, і ґрунтується на принципах соціальної справедливості, гласності і прозорості.

9. Комісія має право в установленому порядку отримувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

10. Розгляд питань, що відносяться до компетенції Комісії, здійснюються в порядку черговості надходження документів до Комісії.

11. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні Комісії. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

12. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується всіма членами Комісії.

13. Комісія протягом п'яти днів розглядає пропозиції та документи, подані відповідно до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 300 (Постанова N 300) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877" (далі - Порядок та умов), і приймає рішення стосовно розподілу субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, яке оформляється протоколом і підписується всіма членами комісії, та подає його обласній державній адміністрації.

14. У разі необхідності уточнення пропозицій стосовно напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію, їх розгляд проводиться відповідно до Порядку та умов (Постанова N 877).

15. Обласна державна адміністрація розподіляє субвенцію між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, за напрямами, визначеними Порядком та умов (Постанова N 877), та об'єктами відповідно до поданих комісією пропозицій.

16. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Службою у справах дітей облдержадміністрації.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали