МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2011 року N 353

Про створення Комісії з оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища

З метою здійснення оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, наказую:

1. Утворити при Міністерстві екології та природних ресурсів України Комісію з питань екологічної оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про Комісію з питань оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романова М. І.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
29.09.2011 N 353

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища

1. Комісія з питань оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища (далі - Комісія)є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві екології та природних ресурсів України, яка утворюється з метою здійснення оцінки інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка (далі - інвестиційні проекти).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є підготовка пропозицій щодо екологічної прийнятності інвестиційних проектів.

4. Відповідно до основних завдань Комісія на своєму засіданні розглядає інвестиційні проекти щодо:

відповідності пріоритетним напрямам розвитку державної екологічної політики відповідно до Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (N 2818-VI від 21.12.2010 р.) та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 577-р;

узгодженості з законодавством України, нормами, стандартами та екологічними нормативами тощо;

наявності в них інноваційних та сучасних наукових підходів до розв'язання екологічних проблем, ресурсо- та енергоефективної спрямованості та відповідності принципам "більш чистого виробництва", зеленої економіки;

еколого-економічної їх ефективності.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати, у разі необхідності, до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) та організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів;

3) утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови, секретар та члени Комісії.

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі потреби.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, викладає у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

За результатами засідання Комісії готуються пропозиції щодо екологічної прийнятності інвестиційного проекту.

9. Організаційне супроводження роботи Комісії покладається на сектор науково-технічної діяльності Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
29.09.2011 N 353

СКЛАД
Комісії з питань оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання

Спеціалізація

1.

Романов Микола Іванович

перший заступник Міністра, голова Комісії

 

2.

Білоконь Володимир Миколайович

директор Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності, заступник голови Комісії

Компетенція підрозділу

3.

Ярова Євдокія Василівна

директор Департаменту економіки та фінансів

Компетенція підрозділу

4.

Роменський Дмитро Володимирович

директор Юридичного департаменту

Компетенція підрозділу

5.

Томахін Михайло Лоранович

директор Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

Компетенція підрозділу

6.

Посмітний Олександр Сергійович

заступник директора Департаменту - начальник відділу екологічної безпеки

Компетенція підрозділу

7.

Канцурак Віктор Васильович

директор Департаменту заповідної справи

Компетенція підрозділу

8.

Аверін Дмитро Геннадійович

начальник Управління державного екологічного моніторингу

Компетенція підрозділу

9.

Карабут Валерія Олександрівна

начальник відділу державної екологічної експертизи

Компетенція підрозділу

10.

Тулупов Олег Андрійович

головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції

Компетенція підрозділу

11.

Носихіна Тетяна Іванівна

завідувач сектору науково-технічної діяльності Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності, секретар Комісії

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали