ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.04.2010 р. N 407

Про створення комісії з питань розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 25 січня 2012 року N 67 (Розпорядження N 67)

Відповідно до пункту 2 статті 17, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

створити комісію з питань розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.04.2010 N 407


СКЛАД
комісії з питань розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області

Склад втратив чинність(у зв'язку із затвердженням (Розпорядження N 67) нового складу (Розпорядження N 67) розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 25 січня 2012 року N 67) (Розпорядження N 67)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.04.2010 N 407


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області

1. Комісія з питань розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства промислової політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються її діяльності.

3. Основним завданням Комісії є надання пропозицій щодо заходів, спрямованих на забезпечення розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного використання підприємствами області.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз ефективного використання, рівня та причин незадовільних розрахунків підприємствами області за спожиті паливно-енергетичні ресурси;

надає міським головам, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, які споживають паливно-енергетичні ресурси, пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування цих підприємств та розрахунків ними за спожиті паливно-енергетичні ресурси.

5. Комісія має право:

залучати до своєї роботи за погодженням з їх керівниками працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, які споживають паливно-енергетичні ресурси, для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні матеріали для реалізації покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію міських голів, голів райдержадміністрацій, керівників підприємств з питань реалізації заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування та розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси підприємствами, які споживають паливно-енергетичні ресурси.

6. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.


Головою Комісії за посадою є перший заступник голови облдержадміністрації. Голова Комісії має заступника, який за посадою є начальником Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У разі відсутності голови Комісії засідання проводить його заступник. (Розпорядження N 67)

(абзац другий пункту 6 у редакції розпорядження Луганської обласної державної адміністрації від 25.01.2012 р. N 67) (Розпорядження N 67)

7. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менш ніж один раз на місяць. Дата проведення чергового або позачергового засідання повідомляється членам Комісії не пізніше ніж за один день до його проведення.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

8. Рішення Комісії приймаються на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує її голова та секретар, і має рекомендаційний характер.

10. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації і Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

11. Діяльність Комісії припиняється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали