Додаткова копія: Про створення комісії з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2018 р. N 211

Про створення комісії з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи Порядок надання довгострокових пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.01.2018 N 36, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 07.02.2018 за N 6/1762, з метою забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей на житло:

створити комісію з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
19 березня 2018 року N 211

СКЛАД
комісії з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей

Данієлян
Вадим Романович

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Івасішин
Михайло Дмитрійович

- заступник начальника управління - начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації, заступник голови комісії

Філімонова
Ірина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії

Анікієва
Тетяна Володимирівна

- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Бабенко
Олена Валеріївна

- заступник начальника управління - начальник відділу правових експертиз та контролю юридичного управління апарату облдержадміністрації

Коваленко
Олена Михайлівна

- завідувач сектору соціальної допомоги управління соціальних гарантій і компенсацій Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кукушкіна
Тетяна Олександрівна

- заступник директора Департаменту - начальник управління з питань комунальної власності Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації

Лазніков
Вадим Миколайович

- начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

Севостьянова
Ольга Леонідівна

- заступник директора Департаменту - начальник управління економічного і соціального розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
19 березня 2018 року N 211

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей

1. Комісія з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком надання довгострокових пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області (далі - Порядок), затвердженим розпорядженням голови від 16.01.2018 N 36, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 07.02.2018 за N 6/1762, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами відповідної спрямованості.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд наданих Луганським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" документів внутрішньо переміщених осіб на отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету (далі - кредит) відповідно до пункту 2.3 розділу II Порядку;

2) визначення за результатами розгляду документів кандидатів, які мають право на отримання кредиту, відповідно до пункту 2.6 розділу II Порядку;

3) інформування не пізніше трьох календарних днів Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" про визначення кандидатів для прийняття рішення про надання або відмову в наданні кредиту відповідно до пункту 2.7 розділу II Порядку.

4. Комісія, до складу якої входять голова Комісії, його заступник, секретар, члени Комісії, утворюється розпорядженням голови.

5. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться її головою (у разі його відсутності - заступником голови) за потреби, але не рідше одного разу на квартал, та є правоможним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її членів.

Про дату засідання та порядок денний членам Комісії повідомляється не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечує її секретар.

6. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів шляхом відкритого голосування.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалені на засіданнях Комісії, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

7. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали