ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.03.2010 р. N 249

Про створення комісії з проведення конкурсного відбору та уповноваження на укладення і розірвання контрактів з керівниками державних професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання", з метою реалізації окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 N 42-р "Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України" та упорядкування процедури призначення та звільнення керівників професійно-технічних навчальних закладів:

1. Створити комісію з проведення конкурсного відбору керівників державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіонального ринку праці, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

2. Уповноважити начальника управління освіти і науки обласної держадміністрації Цимбал І. І. на укладення та розірвання контрактів з керівниками державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіонального ринку праці.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
31.03.2010 N 249


СКЛАД
комісії з проведення конкурсного відбору керівників державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіонального ринку праці

Цимбал
Ірина Іванівна

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, голова комісії

Кришталь
Наталія Іванівна

- заступник начальника управління з питань професійної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови комісії

Діденко
Ірина Юріївна

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи, ліцензування та атестації управління освіти і науки облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Єловська
Тетяна Анатоліївна

- начальник відділу кадрової роботи, ліцензування та атестації управління освіти і науки облдержадміністрації

Макарова
Алла Іванівна

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти Луганської області (за згодою)

Мухін
Андрій Миколайович

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу бухгалтерського обліку та звітності управління освіти і науки облдержадміністрації

Пасєка
Микола Іванович

- начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації.


Представник райдержадміністрації або виконкому міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням навчального закладу (за поданням).

Представник трудового колективу навчального закладу (за рішенням зборів трудового колективу).

 

Заступник голови
облдержадміністрації

М. В. Запорожцев


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
31.03.2010 N 249


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з проведення конкурсного відбору керівників державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіонального ринку праці

1. Комісія з проведення конкурсного відбору керівників державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіонального ринку праці (далі - Комісія) є органом, який створюється з метою проведення відбору кандидатів на посаду керівника державного професійно-технічного навчального закладу.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються її діяльності.

3. Завдання, що покладаються на Комісію, та порядок її діяльності регламентуються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Порядком проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 777.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору та його результати;

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства документи, подані претендентами на участь у конкурсі;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсного відбору, рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивний та прозорий вибір переможця;

визначає переможця.

5. Комісія має право:

запитувати в установленому порядку від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для її роботи;

залучати до своєї роботи працівників місцевих органів державної виконавчої влади, фахівців підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

До складу Комісії обов'язково залучаються представник райдержадміністрації або виконкому міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням навчального закладу та представник трудового колективу відповідно до рішення загальних зборів.

7. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у закритому режимі.

Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Про дату проведення засідання члени Комісії інформуються не пізніше ніж за один день до його початку.

8. Рішення Комісії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами. Член Комісії, який не згодний з рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

10. Рішення Комісії є підставою для укладення контракту з переможцем конкурсного відбору.

11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Заступник голови
облдержадміністрації

М. В. Запорожцев

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали