ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.12.2011 р. N 2264

Київ

Про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою

Відповідно до статті 1861 Земельного кодексу України, пункту 11 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI), підпункту 9 пункту "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 101, пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", пункту 5 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами та доповненнями) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 N 1420 "Деякі питання реалізації статті 1861 Земельного кодексу України" і з метою забезпечення дотримання положень законодавства у галузі регулювання земельних відносин:

1. Створити у місті Києві комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

2. Затвердити склад комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, що додається.

3. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, що додається.

4. Покласти організацію роботи комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, створеної згідно з пунктом 1 цього розпорядження, функції робочого органу комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності та контроль за дотриманням нею термінів і порядку розгляду документації із землеустрою на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Встановити, що:

5.1. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду до роботи у складі комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, залучається відповідно представник територіальних органів лісового господарства, водного господарства.

5.2. У разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці повноваження в установленому законом порядку не делеговані органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій), до роботи у складі комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, залучається представник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.12.2011 N 2264

СКЛАД
комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою*

Петрук
Віктор Іванович

- начальник Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії, представник міського органу земельних ресурсів;

Тютюнник
Олена Вячеславівна

- заступник начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії;

Вавриш
Андрій Валентинович

- заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), член комісії;

Возний
Олександр Іванович

- начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, член комісії;

Новгородський
Сергій Олександрович

- заступник начальника Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), член комісії;

Ортинський
Ярослав Михайлович

- головний державний санітарний лікар міста Києва, член комісії.


* Примітка:

У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду до роботи у складі комісії вважаються включеними відповідно уповноважений представник територіального органу лісового господарства, водного господарства.

У разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на територіях пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці повноваження в установленому законом порядку не делеговані органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій), до роботи у складі комісії вважається включеним уповноважений представник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.12.2011 N 2264

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою

1. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою (далі - комісія), є постійно діючим органом у місті Києві, утвореним виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами.

3. До повноважень комісії належить забезпечення погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження місця розташування об'єктів та надання відповідних висновків про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта чи про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта.

4. До складу комісії входять уповноважені в установленому порядку на підписання та скріплення печаткою відповідних висновків представники міського органу земельних ресурсів, органу містобудування та архітектури, природоохоронного органу, санітарно-епідеміологічного органу, органу охорони культурної спадщини.

У разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розробляються з метою вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду до складу комісії включаються відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства.

У разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на територіях пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці повноваження в установленому законом порядку не делеговані органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій), до складу комісії включається уповноважений представник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

5. Для отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта винесення на розгляд комісії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта здійснюється робочим органом комісії відповідно до рішень Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями) та від 19.07.2005 N 810/3385 "Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві" (із змінами і доповненнями).

6. Комісія розглядає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта протягом трьох тижнів з дня надходження та надає висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта чи про відмову в їх погодженні.

7. Порядок розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта членом комісії визначається комісією.

8. У разі надання комісією висновку про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта такий проект або клопотання разом з висновком повертається робочим органом комісії відповідно до рішень Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями) та від 19.07.2005 N 810/3385 "Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві" (із змінами і доповненнями) для їх видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представнику.

9. У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі, погоджений проект разом з висновком комісії передається комісією до відповідного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для проведення такої експертизи відповідно до закону з одночасним інформуванням розробника або замовника проекту. Оплата послуг з проведення обов'язкової державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється замовниками такої експертизи.

10. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місце розташування об'єкта погоджені комісією, вважаються такими, що погоджені органами, представники яких входять до її складу.

11. Результати роботи комісії оформлюються:

а) у разі відсутності зауважень членів комісії:

- висновком про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - у разі передачі земельних ділянок громадянам відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та надання (передачі) земельних ділянок державної або комунальної власності у користування відповідно до статті 123 зазначеного Кодексу;

- висновком про погодження місця розташування об'єкта - у разі викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності відповідно до статті 151 Земельного кодексу України;

б) у разі наявності зауважень членів комісії:

- висновком про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти і нормативні документи.

12. Висновок підписується головою комісії і членами комісії та скріплюється печатками органів, представники яких входять до її складу.

Члени комісії - представники територіальних органів лісового господарства, водного господарства підписують висновок комісії у випадку включення їх до складу комісії, у разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду.

Член комісії - представник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, підписує висновок комісії у випадку включення його до складу комісії, у разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на територіях пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці повноваження в установленому законом порядку не делеговані органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій).

13. Член комісії, який не згоден з погодженням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта, підписує висновок комісії із зауваженнями про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місці розташування об'єкта та у той же день додає до висновку комісії свій висновок із викладом зауважень. В цьому випадку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місце розташування об'єкта вважаються непогодженими комісією.

14. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта та надання відповідних висновків здійснюються комісією та її членами безоплатно.

15. У разі врахування розробником (замовником) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або особою, яка подала клопотання про погодження місця розташування об'єкта, зауважень, наданих членом комісії, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта повторно подаються на розгляд комісії.

Комісія розглядає подані матеріали протягом тижня.

16. Висновок комісії може бути оскаржений у судовому порядку. Висновок, наданий членом комісії, може бути оскаржений розробником (замовником) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або особою, яка подала клопотання про погодження місця розташування об'єкта, до органу, представником якого є член комісії, або органу виконавчої влади вищого рівня.

Орган, до якого подано скаргу, розглядає її протягом 10 днів та повідомляє особу, яка звернулася із скаргою, про результати розгляду.

У разі прийняття рішення про задоволення скарги орган, до якого подано скаргу, надає особі, яка звернулася із скаргою, висновок, яким погоджує проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місце розташування об'єкта. Висновок цього органу додається до висновку комісії та є його невід'ємною частиною. Одночасно орган проводить службове розслідування стосовно надання членом комісії висновку, що не відповідає вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Члени комісії несуть відповідальність згідно із законом за порушення встановлених порядку та строків розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або клопотань про погодження місця розташування об'єкта.

17. Головою комісії є представник Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Голова комісії призначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при затвердженні складу комісії.

Голова комісії має заступника голови комісії, який призначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при затвердженні складу комісії.

18. Голова комісії забезпечує скликання і проведення засідань комісії, проводить її засідання, звертається в разі потреби до органу, який утворив комісію, з клопотанням про внесення змін до її складу.

19. Секретар комісії призначається головою комісії.

19.1. Секретар комісії через робочий орган комісії забезпечує:

19.1.1. Прийняття проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або клопотання про погодження місця розташування об'єктів, що подаються на розгляд комісії.

19.1.2. Підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні комісії, і надсилання їх членам комісії у разі необхідності;

19.1.3. Формування порядку денного засідання комісії та подання його на затвердження голові комісії;

19.1.4. Інформування членів комісії про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії;

19.1.5. Передачу проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до відповідного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для проведення державної експертизи у встановлених законодавством випадках.

19.1.6. Підготовку проектів висновків комісії за результатами засідання комісії.

20. Комісія провадить свою діяльність у формі засідань.

Засідання проводяться не рідше ніж один раз на тиждень.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні усі члени комісії. У разі відсутності члена комісії з поважних причин (відпустка, лікарняний, відрядження тощо), у засіданні комісії бере участь особа, уповноважена відповідним органом на підписання висновків та скріплення їх печаткою. А у разі відсутності голови комісії повноваження голови комісії виконує заступник голови комісії.

На засіданні комісії мають право бути присутніми особа, яка подала проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта на розгляд комісії, розробник (замовник) документації, землекористувачі, землевласники, представники органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації.

Інформація про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії розміщується на офіційному веб-сайті органу, яким утворено комісію.

21. Організацію роботи комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності та контроль за дотриманням нею термінів і порядку розгляду документації із землеустрою здійснює Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали