ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.12.2010 р. N 1517

Про створення комісії з відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140:

створити комісію з відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
15.12.2010 N 1517


Склад
комісії з відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло

Єфімов
Олександр Олександрович

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Мазур
Григорій Євсейович

- заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, заступник голови комісії

Гріщенко
Тамара Василівна

- заступник начальника відділу координації будівництва та промбудматеріалів управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії

Авер'янова
Інна Володимирівна

- заступник директора Луганського регіонального управління Державної спеціальної фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (за згодою)

Лазніков
Вадим Миколайович

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Морнєв
Сергій Миколайович

- директор Луганського регіонального управління Державної спеціальної фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (за згодою)

Пілавов
Маноліс Васильович

- перший заступник Луганського міського голови (за згодою)

Поліщук
Олена Андріївна

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Савченко
Алла Василівна

- начальник відділу координації будівництва та промбудматеріалів управління містобудування та архітектури облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
15.12.2010 N 1517


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло

1. Комісія з відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло (далі - Комісія) є органом, який створюється з метою відбору громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються її діяльності.

3. Комісія відповідно до своєї компетенції:

проводить відбір громадян для включення до списку осіб, що мають право на доступне житло;

складає за результатами відбору список осіб, що мають право на доступне житло;

подає зазначений список голові облдержадміністрації на затвердження.

4. Комісія має право:

запитувати в установленому порядку від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи;

залучати до своєї роботи працівників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Про дату проведення засідання члени Комісії інформуються не пізніше ніж за один день до його початку. Її засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів.

7. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі її члени. Член Комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали