ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2012 р. N 124

Про створення комісії зі списання об'єктів державної власності, що перебувають на балансі структурних підрозділів облдержадміністрації

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314:

створити комісію зі списання об'єктів державної власності, що перебувають на балансі структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
10.02.2012 N 124


СКЛАД
комісії зі списання об'єктів державної власності, що перебувають на балансі структурних підрозділів облдержадміністрації

Тихоновський
Сергій Гаврилович

- заступник керівника апарату облдержадміністрації, голова комісії

Члени комісії:

Вергасов
Рафаель Каюмович

- головний спеціаліст відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

Іванова
Алла Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації

Кожихов
Сергій Юрійович

- начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Красюк
Світлана Володимирівна

- начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації

Прокудін
Віктор Олександрович

- завідувач господарством відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

Ратіхіна
Євгенія Олександрівна

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
10.02.2012 N 124


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію зі списання об'єктів державної власності, що перебувають на балансі структурних підрозділів облдержадміністрації

1. Комісія зі списання об'єктів державної власності, що перебувають на балансі структурних підрозділів облдержадміністрації (далі - Комісія), створена головою облдержадміністрації для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), які перебувають на балансі структурних підрозділів та первісна вартість яких за одиницю (комплект) складає понад 10000 гривень (далі - майно).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчою влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Комісія утворюється у складі голови, який за посадою є заступником керівника апарату, та її членів.

4. Комісія:

розглядає документи, визначені у пункті 6 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 (далі - Порядок), надані структурним підрозділом облдержадміністрації, на балансі якого обліковується майно (далі - балансоутримувач);

готує пропозиції щодо надання згоди на списання майна або відмови у ній.

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії, включаючи головуючого.

6. Рішення Комісії приймається простим відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим.

7. Комісія має право залучати до участі у роботі спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до їх компетенції, з правом дорадчого голосу.

8. Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершенного будівництва приймається Комісією за умови наявного погодження на списання регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області.

9. Рішення про надання згоди на списання майна чи відмову у ній приймається Комісією протягом 30 днів з дати надходження від балансоутримувача разом зі зверненням пакета документів, визначених у пункті 6 Порядку.

10. У разі потреби Комісія має право:

запитувати від балансоутримувача додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна, вичерпний перелік яких надсилається балансоутримувачу в 10-денний строк з дати надходження звернення;

провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

11. Прийняття Комісією рішення про можливість надання згоди на списання майна є підставою для підготовки відповідного проекту розпорядження голови облдержадміністрації.

12. У разі відмови Комісії в наданні такої згоди балансоутримувача повідомляють про це листом.

Підстави для прийняття Комісією рішення про відмову в наданні згоди на списання майна викладені в пункті 7 Порядку.

13. Балансоутримувач у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування майна подає Комісії звіт про списання майна за встановленою формою, яка зазначена в додатку 3 Порядку.

У разі наявності зауважень до звіту Комісія повертає його балансоутримувачу для їх врахування та подання протягом 10 робочих днів для нового розгляду.

14. Процедура списання майна вважається закінченою з дати прийняття Комісією рішення про прийняття звіту про списання майна без зауважень.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали