МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2011 р. N 172-р

Про створення конкурсної комісії для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області та затвердження положення про неї

Відповідно до статей 2, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 13 Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27 липня 2004 року N 165 "Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2004 року за N 1029/9698, п. 1.1.9 заходів щодо виконання Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2011 - 2015 роки, затверджених рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року N 10, та з метою розвитку соціального замовлення в Миколаївській області:

1. Створити конкурсну комісію для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області (далі - обласна конкурсна комісія) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про конкурсну комісію для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області (додається).

3. Обласній конкурсній комісії під час організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг керуватися Правилами організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559.

4. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Жуку) в термін до 1 липня 2011 року розробити проект положення про соціальне замовлення в Миколаївській області та забезпечити внесення його на розгляд сесії обласної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.06.2011 N 172-р


Склад
конкурсної комісії для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області

Голова комісії:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови:

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Секретар комісії:

Берегеля
Ірина Павлівна

заступник директора Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Члени комісії:

Афанасьєв
Дмитро Олександрович

спеціаліст Миколаївського благодійного фонду "Юнітус" (за узгодженням)

Гінкул
Віктор Миколайович

заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Гострик
Наталя Володимирівна

виконавчий директор Миколаївського міського благодійного фонду "Вихід" (за узгодженням)

Гускін
Олег Анатолійович

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Давтян
Геворг Деренікович

головний економіст відділу фінансів соціально-культурної сфери управління невиробничої сфери Головного фінансового управління облдержадміністрації

Добриднік
Тетяна Василівна

директор Миколаївської обласної громадської організації "Незалежна соціальна адвокація та правозахист" (за узгодженням)

Каськова
Ганна Леонідівна

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Коваленко
Тетяна Леонтіївна

головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Козуб
Олег Миколайович

керівник ресурного центру Миколаївського обласного фонду "Нове сторіччя" (за узгодженням)

Колбаса
Руслан Сергійович

директор Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Кочергіна
Ірина Василівна

головний лікар Миколаївського обласного центру профілактики та лікування хворих на СНІД (за узгодженням)

Кравченко
Анатолій Миколайович

депутат постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку (за узгодженням)

Кірова
Олена Борисівна

начальник управління соціального обслуговування населення Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Лазарева
Дар'я Володимирівна

голова студентського профспілкового комітету Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, заступник голови комітету студентських організацій та студентського самоврядування Молодіжної колегії при облдержадміністрації (за узгодженням)

Ласна
Наталія Григорівна

головний спеціаліст відділу мистецтв і навчальних закладів управління культури облдержадміністрації

Паніна
Ксенія Олегівна

член Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста, член комітету молодіжних громадських організацій Молодіжної колегії при облдержадміністрації (за узгодженням)

Пучков
Сергій Євгенович

депутат постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту (за узгодженням)

Римар
Петро Іванович

головний лікар обласного наркологічного диспансеру (за узгодженням)

Скиба
Світлана Іванівна

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Спінул
Ігор Дмитрович

директор Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації "Рух щодо підтримки колишніх ув'язнених України "Подолання" (за узгодженням)

Чеканова
Людмила Михайлівна

завідувач сектора у справах сім'ї, жінок та дітей управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Шамрай
Ірина Валентинівна

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
06.06.2011 N 172-р


Положення
про конкурсну комісію для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про конкурсну комісію для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області (далі - Положення) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг".

1.2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсної комісії на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області (далі - обласна конкурсна комісія), а також права, обов'язки та відповідальність її членів.

2. Порядок створення та організація діяльності обласної конкурсної комісії

2.1. Обласна конкурсна комісія створюється розпорядженням голови облдержадміністрації для підготовки та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі - конкурс).

2.2. У своїй роботі обласна конкурсна комісія керується постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 липня 2004 року N 165 "Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розпорядженнями голови облдержадмінстрації, рішеннями обласної ради та власними рішеннями.

2.3. Персональний склад обласної конкурсної комісії, Положення затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.4. До складу обласної конкурсної комісії включаються посадові особи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, в тому числі: головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, фінансове управління, управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, а також можуть входити депутати обласної ради, представники наукових, громадських та благодійних організацій, які діють на території області (за їх згодою).

2.5. Обласна конкурсна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, які проводяться за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше двох третин від загального складу її членів.

2.6. Рішення обласної конкурсної комісії приймаються більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови обласної конкурсної комісії є ухвальним.

2.7. Рішення обласної конкурсної комісії можуть прийматися шляхом відкритого, таємного або поіменного голосування. Форма голосування визначається за рішенням більшості членів комісії, які беруть участь у засіданні, якщо інше не передбачено процедурою конкурсу.

2.8. Член обласної конкурсної комісії, який представляє організацію - учасника конкурсу, не бере участі у голосуванні при визначенні переможця у відповідній номінації.

2.9. Засідання обласної конкурсної комісії проводяться, як правило, відкрито і на них можуть бути присутніми представники засобів масової інформації. На запрошення обласної конкурсної комісії у її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть також брати участь експерти і інші особи, які не є членами обласної конкурсної комісії.

2.10. Рішення обласної конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена обласної конкурсної комісії з її рішеннями - він може письмово викласти свої пропозиції, які додаються до протоколу.

2.11. Матеріально-технічне забезпечення роботи обласної конкурсної комісії здійснює управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

2.12. Усі члени обласної конкурсної комісії працюють на громадських засадах.

3. Основні завдання і повноваження обласної конкурсної комісії

3.1. Обласна конкурсна комісія відповідає за організацію та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в Миколаївській області відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27 липня 2004 року N 165 "Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг".

3.2. У процесі роботи обласна конкурсна комісія виконує такі повноваження:

а) затверджує форму заяви на участь у конкурсі та зміст оголошення про його проведення;

б) установлює бальну систему оцінки за виконання претендентом конкурсного завдання;

в) одержує та реєструє конкурсну документацію у порядку, визначеному комісією;

г) визначає на підставі конкурсної документації учасників конкурсу;

д) проводить конкурс;

е) визначає переможців конкурсу та подає протокол на затвердження голові облдержадміністрації або голові обласної ради.

4. Повноваження голови та інших членів обласної конкурсної комісії

4.1. Голова обласної конкурсної комісії:

скликає засідання;

головує на засіданнях;

підписує протоколи та інші документи;

представляє обласну конкурсну комісію у відношеннях з іншими суб'єктами соціального замовлення, а також з підприємствами, установами, організаціями, які беруть участь у виконанні відповідного соціального проекту.

4.2. Заступник голови обласної конкурсної комісії:

виконує обов'язки голови обласної конкурсної комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин;

виконує певні функції згідно із розподілом обов'язків між членами обласної конкурсної комісії та окремі доручення голови обласної конкурсної комісії.

4.3. Секретар обласної конкурсної комісії:

веде прийом заяв на конкурс;

організує діловодство;

веде протоколи засідань;

забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного та поіменного голосування, здійснює підрахунок голосів;

підписує разом з головою обласної конкурсної комісії протоколи засідань обласної конкурсної комісії.

5. Відповідальність членів обласної конкурсної комісії

Голова обласної конкурсної комісії та інші її члени відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час організації та проведення конкурсів на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали