ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.08.2010 р. N 249

Про створення координаційного комітету облдержадміністрації з питань реалізації Угоди про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, затвердження його складу, затвердження Положення про нього

Відповідно до п. 9 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації в області інвестиційних програм і проектів, стимулювання інвестиційного розвитку Запорізької області:

1. Утворити координаційний комітет облдержадміністрації з питань реалізації угоди про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою (далі - координаційний комітет).

2. Затвердити склад координаційного комітету (додається).

3. Затвердити Положення про координаційний комітет (додається).

4. Координацію діяльності координаційного комітету покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Кальцева В. Ф.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
03.08.2010 N 249


Склад
координаційного комітету облдержадміністрації з питань реалізації угоди про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою

Кальцев
Володимир Федорович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова координаційного комітету

Клепаков
Олександр Олексійович

перший заступник голови Запорізької обласної ради, співголова координаційного комітету (за згодою)

Заєць
Анатолій Павлович

перший заступник голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку, співголова координаційного комітету (за згодою)

Міщанин
Вадим Васильович

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, заступник голови координаційного комітету

Бондаренко
Віктор Володимирович

головний спеціаліст-економіст управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, секретар координаційного комітету

Члени координаційного комітету:

Балацька
Людмила Дмитрівна

перший заступник голови Державної податкової адміністрації у Запорізькій області (за згодою)

Бабміндра
Дмитро Іванович

начальник Головного управління Держкомзему у Запорізькій області (за згодою)

Ванат
Петро Михайлович

президент ЗОСППР "Потенціал" (за згодою)

Володін
Василь Геннадійович

директор юридичного департаменту Державного агентства України з інвестицій та розвитку (за згодою)

Гамов
Микола Семенович

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету (за згодою)

Герасимюк
Володимир Володимирович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Головешко
Володимир Петрович

начальник Головного управління статистики у Запорізькій області (за згодою)

Гребенюк
Ірина Іванівна

координатор проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" в Запорізькій області (за згодою)

Грищак
Віктор Захарович

завідувач кафедри Запорізького національного університету, професор, керівник Центру співробітництва "Запоріжжя-Магдебург" (за згодою)

Зинов'єв
Ігор Феліксович

завідувач кафедри міжнародної економіки Класичного приватного університету (за згодою)

Кириченко
Олексій Олександрович

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету (за згодою)

Колесніков
Анатолій Ілярійович

перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Купцов
Сергій Михайлович

радник голови з питань інвестицій

Лисенко
Віталій Юрійович

член правління Агенції регіонального розвитку "Пріоритет" (за згодою)

Рибицький
Віктор Борисович

заступник директора департаменту інвестицій Державного агентства України з інвестицій та розвитку (за згодою)

Салига
Сергій Якович

професор, доктор економічних наук, директор інституту економіки Класичного приватного університету (за згодою)

Свіркін
Дмитро Олександрович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Слепян
Елла Валеріївна

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Степаненко
Наталія Петрівна

головний спеціаліст департаменту інвестицій Державного агентства України з інвестицій та розвитку (за згодою)

Томарева
Вікторія Валеріївна

заступник директора науково-дослідного центру Класичного приватного університету (за згодою)

Шамілов
Володимир Іванович

голова постійної комісії з питань економіки, промислової політики та інвестицій Запорізької облради, президент Запорізької торгово-промислової палати (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
03.08.2010 N 249


Положення
про координаційний комітет облдержадміністрації з питань реалізації угоди про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою

1. Координаційний комітет облдержадміністрації з питань реалізації Угоди про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою (далі - координаційний комітет) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при обласній державній адміністрації з метою сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації в області інвестиційних програм і проектів, стимулювання інвестиційного розвитку Запорізької області.

2. Координаційний комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Угодою про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій та розвитку, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою від 03.06.2010, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями координаційного комітету є:

підготовка пропозиції щодо визначення напрямів, пріоритетів розвитку інвестиційної діяльності області;

сприяння якісному інформаційному забезпеченню суб'єктів інвестиційної діяльності;

сприяння створенню та розвиткові інвестиційної інфраструктури області;

участь у розробці програм, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності області;

проведення моніторингу стану реалізації в області інвестиційних проектів, на створення яких використовувалися кошти державного та обласного бюджетів, державних цільових фондів і надавалися державні гарантії;

надання в установленому порядку розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

4. Координаційний комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

4.1. готує пропозиції до законопроектів щодо визначення напрямів, пріоритетів розвитку інвестиційної діяльності області для подання в установленому порядку центральним органам виконавчої влади;

4.2. здійснює моніторинг стану реалізації в області інвестиційних проектів, на створення яких використовувалися кошти державного та обласного бюджетів, державних цільових фондів і надавалися державні гарантії;

4.3. сприяє якісному інформаційному забезпеченню суб'єктів інвестиційної діяльності;

4.4. аналізує ефективність впровадження заходів і дій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію економічних реформ;

4.5. розробляє за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації до програм, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності області;

4.6. виконує інші функції в межах повноважень координаційного комітету відповідно до актів законодавства.

5. Координаційний комітет має право:

5.1. утворювати тимчасові експертні та робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності координаційного комітету та залучати в установленому порядку до роботи в таких групах представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних учених, фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань. Діяльність таких робочих груп координується та узгоджується як з діяльністю координаційного комітету, так і з діяльністю відповідних робочих груп Державного агентства України з інвестицій та розвитку;

5.2. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадських організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

5.3. залучати в установленому порядку до участі в роботі координаційного комітету спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

5.4. ініціювати в установленому порядку проведення нарад, зустрічей за круглими столами, спільних робочих засідань, громадських слухань та інших заходів, пов'язаних із впровадженням економічних реформ;

5.5. залучати в установленому порядку засоби масової інформації, громадські організації та органи самоорганізації населення області до участі у заходах, що сприяють досягненню визначених завдань.

6. Координаційний комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Державним агентством України з інвестицій та розвитку й з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами та службами.

7. Координаційний комітет утворюється у складі голови, двох співголів, заступника голови, секретаря та інших членів.

8. Головою координаційного комітету є перший заступник голови обласної державної адміністрації, який:

8.1. здійснює загальне керівництво діяльністю координаційного комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях;

8.2. затверджує перелік питань для розгляду на засіданнях, погоджує плани роботи координаційного комітету та організовує їх виконання;

8.3. організовує моніторинг інвестиційного клімату регіону та підготовку за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій;

8.4. забезпечує співпрацю з комітетами інших регіонів України;

8.5. забезпечує комунікацію з представниками громадськості, у тому числі з тими, які ініціативно вносять свої пропозиції;

8.6. періодично інформує голову облдержадміністрації та Державне агентство України з інвестицій та розвитку про результати діяльності координаційного комітету;

8.7. розв'язує інші питання щодо організації діяльності координаційного комітету та виконання покладених на нього завдань.

9. Співголови координаційного комітету:

9.1. скликають засідання за дорученням голови, у разі відсутності голови координаційного комітету мають право головувати на засіданнях;

9.2. забезпечують організацію діяльності координаційного комітету, підготовку пропозицій щодо планів роботи, питань порядку денного засідань з урахуванням пропозицій членів координаційного комітету, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;

9.3. здійснюють моніторинг стану реалізації в області інвестиційних проектів, на створення яких використовувалися кошти державного та обласного бюджетів, державних цільових фондів і надавалися державні гарантії.

10. Заступник голови координаційного комітету:

10.1. співпрацює з робочими групами та консультативно-дорадчими органами Державного агентства України з інвестицій та розвитку;

10.2. здійснює моніторинг реалізації рішень координаційного комітету та регулярно інформує голову про хід їх виконання;

10.3. співпрацює з комітетами інших регіонів України;

10.4. забезпечує комунікацію з представниками громадськості, у тому числі з тими, які ініціативно вносять свої пропозиції;

10.5. виконує інші функції за дорученням голови координаційного комітету.

11. Секретар координаційного комітету:

11.1. забезпечує підготовку питань порядку денного засідань з урахуванням пропозицій членів координаційного комітету, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;

11.2. здійснює підготовку інформації про результати виконання плану роботи координаційного комітету для подання голові облдержадміністрації та Державному агентству України з інвестицій та розвитку;

11.3. забезпечує проведення моніторингу реалізації рішень координаційного комітету та регулярно інформує голову про хід їх виконання;

11.4. за дорученням голови, співголів або заступника голови координаційного комітету сповіщає членів про засідання та про порядок денний засідання координаційного комітету;

11.5. веде протоколи засідань координаційного комітету;

11.6. виконує інші функції за дорученням голови, співголів або заступника голови координаційного комітету.

12. Питання для розгляду на засіданнях координаційного комітету мають право вносити голова, співголови, заступник голови.

Матеріали з питань, що пропонуються розглянути на засіданні, готуються членами координаційного комітету за дорученням голови, співголів або заступника та надаються секретарю координаційного комітету не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеної дати засідання. До матеріалів належать: обґрунтування необхідності розгляду питання, проект рішення з висновками та пропозиціями.

13. Основною організаційною формою роботи координаційного комітету є засідання, які проводяться в разі потреби. Засідання координаційного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу, включаючи головуючого. На засідання можуть бути запрошені інші особи, що мають відношення до питань, які розглядаються.

14. Засідання координаційного комітету є відкритими і гласними. Координаційний комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

15. Рішення координаційного комітету приймається більшістю голосів його членів, присутніх на відповідному засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Результати засідання оформляються протоколом за підписами головуючого та секретаря координаційного комітету. Рішення координаційного комітету, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання його членами.

16. Матеріально-технічне забезпечення роботи координаційного комітету в частині тиражування та розсилки матеріалів здійснює оргвідділ апарату облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали