МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2012 року N 456

Про створення Координаційної ради МОЗ України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку

З метою виконання положень Меморандуму "Про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України, Благодійним фондом "Розвиток України" та Благодійним фондом "Шляхи в майбутнє" від 15 березня 2012 р. та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467/2011 (Указ N 467/2011), наказую:

1. Створити Координаційну раду МОЗ України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку (далі - Координаційна рада) та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.06.2012 N 456


Склад
Координаційної ради МОЗ України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку

Толстанов О. К.

- заступник Міністра охорони здоров'я України

Сєдаков І. Є.

- головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Онкологія"

Семікоз Н. Г.

- головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Променева терапія"

Морачов О. В.

- заступник директора Департаменту - начальник відділу координації правової роботи та експертизи нормативно-правових актів Департаменту правого забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України

Тимошенко Л. О.

- начальник "відділу капітальних вкладень, майнових відносин та діяльності державних підприємств Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України

Щепотін І. Б.

- директор ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України

Осинський Д. С.

- головний позаштатний спеціаліст Головного управління охороною здоров'я Київської міської державної адміністрації зі спеціальності "Онкологія"

Махньова О. М.

директор Державного підприємства "Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Миколаюк В. Л.

- керівник програм і проектів Благодійного фонду "Розвиток України"

Волков Б. Г.

- директор Благодійного фонду "Шляхи в майбутнє".


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.06.2012 N 456


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду МОЗ України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку

1. Координаційна рада МОЗ України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою реалізації проектів щодо будівництва, реконструкції та розвитку Національного інституту раку, у тому числі створення радіологічного центру при Національному інституті раку (далі - Проекти).

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується законодавством України та цим Положенням.

3. Склад Координаційної ради затверджується наказом МОЗ України.

4. Члени Координаційної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

6. Координаційна рада проводить свої чергові засідання не рідше ніж раз на місяць.

7. Позачергове засідання Координаційної ради може бути скликане головою Координаційної ради з власної ініціативи або на вимогу будь-якого з інших членів Координаційної ради. Засідання Координаційної ради повинно бути скликано головою Координаційної ради не пізніше як через 3 робочих дні після отримання відповідної письмової вимоги від ініціатора проведення засідання Координаційної ради. Вимога про проведення засідання має містити перелік питань для включення їх до порядку денного.

8. Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу, визначеного наказом МОЗ України.

9. Основними завданнями Координаційної ради є:

- здійснення обговорення та формулювання проблем реалізації Проекту;

- надання Віце-прем'єр-міністру України - Міністру охорони здоров'я України рекомендацій щодо вирішення проблем реалізації Проектів;

- розробка проектів нормативно-правових актів, проектів інших документів, спрямованих на удосконалення регулювання питань реалізації Проектів;

- здійснення інших дій щодо консультативної та методичної підтримки діяльності з реалізації Проектів.

10. Координаційна рада відповідно до своїх повноважень має право:

- одержувати в межах компетенції в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, від структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих МОЗ України закладів та установ необхідні для виконання покладених на Координаційну раду завдань інформацію, документи та матеріали;

- залучати спеціалістів органів державної влади та місцевого самоврядування, органів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України закладів та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

11. Голова Координаційної ради обирається Координаційною радою на своєму першому засіданні зі складу її членів.

12. Голова Координаційної ради:

- спрямовує діяльність Координаційної ради, організовує контроль за виконанням її рішень;

- головує на засіданнях Координаційної ради, дає доручення секретарю, членам Координаційної ради;

- представляє Координаційну раду у відносинах з третіми особами;

- підписує документи, прийнятті Координаційною радою.

13. Секретар Координаційної ради обирається Координаційною радою на своєму першому засіданні зі складу її членів.

14. Секретар Координаційної ради:

- веде протокол засідань Координаційної ради;

- за дорученням Голови Координаційної ради повідомляє засобами електронної пошти всіх членів Координаційної ради про проведення чергових та позачергових засідань Координаційної ради;

- повідомляє визначених цим Положенням і/або Координаційною радою адресатів про рішення Координаційної ради;

- під час засідань Координаційної ради сприяє дотриманню учасниками засідання Координаційної ради необхідного порядку їх проведення;

- оформлює документи, видані Координаційною радою, на підпис голови Координаційної ради та забезпечує їх надання членам Координаційної ради та іншим особам;

- забезпечує зберігання документів Координаційної ради.

15. Члени Координаційної ради приймають участь у засіданнях Координаційної ради, обговоренні поставлених питань виконують доручення голови Координаційної ради.

16. Члени Координаційної ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Координаційної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- вносити пропозиції до проектів рішень Координаційної ради.

17. На підставі поданих матеріалів секретарем Координаційної ради, за погодженням голови Координаційної ради, формується порядок денний з питань, що будуть розглядатись на засіданні Координаційної ради.

18. Повідомлення про засідання Координаційної ради та його порядок денний (включаючи відповідні матеріали) доводиться до відома членів Координаційної ради за п'ять робочих днів до дня проведення засідання одним з наступних способів:

- направлення повідомлення по електронній пошті;

- врученням повідомлення особисто під розпис.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та порядок денний.

19. На засіданні Координаційної ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Координаційної ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

20. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке проголосував голова Координаційної ради. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який затверджується головою Координаційної ради.

21. Член Координаційної ради, який не погоджується з рішенням Координаційної ради, має право впродовж одного робочого дня з моменту отримання протоколу засідання Координаційної ради подати свою окрему думку, яка приєднується до протоколу засідання.

22. Протоколи засідання Координаційної ради у строк не більше трьох робочих днів з дати засідання підписання надсилаються членам Координаційної ради, а в разі потреби, визначеної рішенням Координаційної ради, - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

23. Організаційне забезпечення супроводження діяльності Координаційної ради здійснює МОЗ України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали