ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.04.2012 р. N 685

Київ

Про створення Координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою створення умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, участі громадян та їх об'єднань в розвитку громадського суспільства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як консультативно-дорадчий орган та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.04.2012 N 685


СКЛАД
Координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОПОВ Олександр Павлович

Голова Київської міської державної адміністрації - голова Координаційної ради

БАРСКИЙ Валерій Євгенійович

Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" м. Києва (за згодою)

БУТУСОВ Юрій Євгенійович

Віце-президент федерації ушу, гун-фу та цигун України (за згодою)

ВОВК Володимир Семенович

Начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту - секретар Координаційної ради

ГОРГАН Олександр Любомирович

Член Президії федерації веслового слалому України (за згодою)

ГРІНЮК Віктор Ростиславович

Президент федерації легкої атлетики м. Києва - заступник голови Координаційної ради (за згодою)

ЄВМІНОВ В'ячеслав Володимирович

Президент Вертебрально-оздоровчого центру, Віце-президент федерації академічної греблі України(за згодою)

ЗОЗУЛЯ Юрій Андрійович

Президент Української федерації вейк-бордингу та воднолижного спорту - заступник голови Координаційної ради (за згодою)

КРАМАРЕНКО Руслан Михайлович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

КУЧУК Михайло Ілліч

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

КОЧЕТОВ Ігор Миколайович

Голова федерацій футболу м. Києва (за згодою)

КЛОЧКОВА Яна Олександрівна

Голова Київського відділення НОК України (за згодою)

ЛІЩЕНКО Олександр Васильович

Віце-президент федерації боксу м. Києва (за згодою)

МАРЦЕНЮК Микола Олександрович

Президент федерації підводного плавання України (за згодою)

НОВОХАТЬКО Леонід Михайлович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

ПАНЧЕНКО Людмила Володимирівна

Заступник начальника Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту

ПУЗАНОВ Олександр Геннадійович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

ТИМОФЄЄВ Сергій Олександрович

Віце-президент Київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та напрямків (за згодою)

ЦАРЕНКО Михайло Олександрович

Президент федерації хокею м. Києва (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Кирил Валерійович

Президент федерації боксу м. Києва (за згодою)

ШЕЛУДЬКО Денис Леонідович

Віце-президент Федерації велоспорту м. Києва (за згодою).


 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.04.2012 N 685


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Координаційна рада з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Координаційна рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному вдосконаленню умов розвитку фізичної культури та спорту в місті Києві, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із розвитком спортивної інфраструктури, забезпечення її доступності, пропаганди здорового способу життя.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київського міського голови, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

- вивчення, системний аналіз і вироблення рекомендацій щодо вирішення проблем, які ускладнюють розвиток фізичної культури та спорту в місті Києві;

- моніторинг діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на предмет стану виконання нормативно-правових актів, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розвитку фізичної культури та спорту в місті Києві;

- визначення і обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку спортивної інфраструктури в місті Києві, концептуальних засад впровадження програм пропаганди здорового способу життя;

- сприяння забезпеченню правових та соціальних гарантій громадян на право займатись спортом та фізичною культурою;

- розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів в спортивній сфері, аналіз ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі;

- участь у підготовці проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно розвитку фізичної культури та спорту;

- координація дій органів міської влади та спортивних федерацій, товариств та організацій міста Києва з питань розвитку фізичної культури і спорту.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:

- аналізує стан виконання структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівниками комунальних підприємств і організацій всіх форм власності, законів України, указів і розпоряджень Президента України та інших нормативно-правових актів з питань розвитку спорту та фізичної культури в місті Києві;

- вивчає та узагальнює стан роботи в спортивній сфері;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань розвитку спорту та фізичної культури;

- аналізує проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм, комплексних планів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в спортивній сфері та розробляє рекомендації щодо доцільності прийняття зазначених проектів;

- сприяє взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з спортивними федераціями, товариствами та організаціями міста Києва;

- організує залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію спортивних програм, розбудови спортивної інфраструктури, проведення змагань, в тому числі міжнародного рівня;

- подає на розгляд Київської міської ради інформацію про стан розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві.

5. Координаційна рада має право:

- запрошувати на свої засідання керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції Координаційної ради;

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), спеціалізованих комунальних підприємств, спортивних федерацій, товариств та організацій міста Києва (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності інформацію та матеріали.

6. Координаційну раду очолює голова Київської міської державної адміністрації. Голова Координаційної ради має двох заступників.

Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До складу Координаційної ради за посадою входять:

Голова Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, до компетенції яких віднесено питання розвитку спорту та фізичної культури, земельних ресурсів, містобудування та архітектури, комунальної власності, економіки та фінансів, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представники спортивних федерацій, товариств, організацій (за їх згодою).

Голова, члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три місяці. Засіданнями Координаційної ради керує Голова Координаційної ради або, за його дорученням, один із заступників.

8. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних головуючим на засіданні.

Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер і надсилаються для розгляду структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

10. Забезпечення поточної роботи Координаційної ради здійснює Секретар Координаційної ради.

11. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальний за розвиток фізичної культури та спорту.

12. Координаційна рада у своїй роботі використовує бланк зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали