ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.05.2012 р. N 191

Про створення координаційної ради з використання коштів субвенції з Державного бюджету

З метою ефективного використання коштів субвенції з Державного бюджету:

1. Утворити координаційну раду з використання коштів субвенції з Державного бюджету та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційну раду з використання коштів субвенції з Державного бюджету (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Геращенка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
29.05.2012 N 191


Склад
координаційної ради з використання коштів субвенції з Державного бюджету

Геращенко
Віктор Михайлович

заступник голови обласної державної адміністрації, голова ради;

Капелюха
Олександр Сергійович

начальник управління регіонального розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар ради;

Бойко
Анатолій Іванович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації;

Бондар
Наталія Олександрівна

директор філії ДП "Укрдержбужекспертиза" в області (за згодою);

Василькова
Галина Михайлівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

Дудко
Валерій Володимирович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Заліський
Анатолій Андрійович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації;

Кутузов
Анатолій Єгорович

начальник Служби автомобільних доріг в області (за згодою);

Літош
Анатолій Борисович

начальник управління Державного казначейства в області (за згодою);

Сальніков
В'ячеслав Юрійович

в. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

Ситник
Сергій Миколайович

заступник начальника управління регіонального розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації;

Щерба Михайло Степанович

в.о. начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
29.05.2012 N 191


ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з використання коштів субвенції з Державного бюджету

1. Координаційна рада з використання коштів субвенції з Державного бюджету (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації.

Рада створюється з метою сприяння ефективному використанню коштів субвенції з Державного бюджету для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

створення сприятливих умов для ефективного використанню коштів субвенції з Державного бюджету для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону;

поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері соціально-економічного розвитку.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану використання коштів субвенції з Державного бюджету, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері соціально-економічного розвитку;

готує обґрунтування щодо перерозподілу коштів, які не використовуються на соціально-економічний розвиток регіонів.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Рада утворюється у складі голови, секретаря та членів ради.

До складу Ради входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ та організацій області.

Головою Ради є заступник голови обласної державної адміністрації за посадою.

Персональний склад Ради та Положення про неї затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

7. За рішенням голови Ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення із складу Ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективності роботи члена Ради є:

активна участь у формуванні позитивного соціально-економічного розвитку регіону;

особиста активна участь у роботі Ради.

Члена Ради за рішенням голови Ради може бути виведено з її складу в разі вчинення дій, які завдають шкоди соціально-економічному розвитку області, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена Ради з її складу готуються утвореною за рішенням голови Ради робочою групою на чолі із секретарем Ради.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою.

Засідання Ради веде голова ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається членам Ради.

10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює облдержадміністрація.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали