КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 липня 2012 р. N 633

Київ

Про створення належних умов для забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України, що додається.

3. Міністерству інфраструктури внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо затвердження плану заходів із створення належних умов для забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 71

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2012 р. N 633


СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури, голова міжвідомчої робочої групи

Секретар Центральної виборчої комісії, секретар міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики

Міністр внутрішніх справ

Міністр освіти і науки, молоді та спорту

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міністр фінансів

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Голова Центральної виборчої комісії (за згодою)

Члени Центральної виборчої комісії (за згодою)

Голова СБУ

Голова Держмитслужби

Голова Держспецзв'язку

Народні депутати України (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2012 р. N 633


ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України

1. Міжвідомча робоча група з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою створення належних умов для забезпечення публічності та відкритості під час проведення 28 жовтня 2012 р. виборів народних депутатів України (далі - вибори).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

сприяння забезпеченню публічності та відкритості під час проведення виборів;

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у забезпеченні ними публічності та відкритості під час проведення виборів;

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів, способів і методів забезпечення публічності та відкритості під час проведення виборів.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі забезпечення публічності та відкритості під час проведення виборів;

2) вивчає результати діяльності центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо забезпечення ними публічності та відкритості під час проведення виборів;

3) проводить моніторинг стану виконання центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями покладених на них завдань у процесі забезпечення публічності та відкритості під час проведення виборів;

4) готує пропозиції та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) вивчає пропозиції Центральної виборчої комісії з питань забезпечення публічності та відкритості під час проведення виборів.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Центральною виборчою комісією, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою міжвідомчої робочої групи є Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури.

Голова міжвідомчої робочої групи затверджує її персональний склад, визначає своїх заступників та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, або за його дорученням - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує Мінінфраструктури.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінінфраструктури.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали