ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2010 р. N 443

Про створення обласної комісії з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись ст. 26, п. 9 частини 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 13 Закону України "Про транскордонне співробітництво", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 N 339 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва" та з метою активізації транскордонного співробітництва в Запорізькій області:

1. Створити обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва (далі - Комісія).

2. Затвердити:

2.1. склад Комісії;

2.2. Положення про обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. О. Литвин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.12.2010 N 443


Склад
обласної комісії з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва

Литвин
Олексій Олексійович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Клепаков
Олександр Олексійович

перший заступник голови обласної ради, співголова комісії (за згодою)

Ященко
Катерина Володимирівна

головний спеціаліст економіст - економіст відділу європейської інтеграції та зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Бальошенко
Сергій Васильович

заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Волчок
Іван Петрович

доктор технічних наук, професор Запорізького національного технічного університету (за згодою)

Дорошенко
Сергій Олександрович

заступник начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Зінов'єв
Ігор Феліксович

доктор економічних наук, професор Класичного приватного університету (за згодою)

Ковальова
Вікторія Леонідівна

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Конарева
Ірина Едуардівна

начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Купцов
Сергій Михайлович

в. о. директора ДБУ "Запорізький регіональний центр з інвестицій та розвитку"

Лєх
Ірина Іванівна

заступник голови правління Агентства регіонального розвитку "Пріоритет", координатору напрямку залучення інвестицій (за згодою)

Лихасенко
Федор Іванович

заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (за згодою)

Маш'янова
Юлія Миколаївна

начальник відділу економіки виробничих галузей Головного управління економіки облдержадміністрації

Медведєва
Олена Миколаївна

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Мішанин
Вадим Васильович

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Міщенко
Валерій Григорович

доктор технічних наук, професор Запорізького національного університету (за згодою)

Пархоменко
Ірина Володимирівна

начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

Пєтков
Сергій Валерійович

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Разуваєва
Ірина Володимирівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Рябий
Олександр Володимирович

координатор Запорізького обласного ресурсного центру ЄС/ПРООН (за згодою)

Соболєва
Оксана Миколаївна

начальник відділу планування економіки природокористування, аналізу та звітності, координації природоохоронних програм та зв'язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (за згодою)

Солонніков
Ярослав Сергійович

головний спеціаліст - економіст відділу європейської інтеграції та зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Тарасевич
Марія Михайлівна

начальник бюджетного управління Головного фінансового управління облдержадміністрації

Шамілов
Володимир Іванович

депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промислової політики та інвестицій (за згодою)

Якушева
Ірина Олександрівна

головний спеціаліст відділу транспорту та зв'язку Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Ярова
Любов Дмитрівна

заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
30.12.2010 N 443


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва

1. Обласна комісія з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва утворюється з метою проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основні принципи діяльності Комісії:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду наданих документів та інших матеріалів;

обґрунтованість прийнятих рішень.

4. Основні завдання Комісії:

аналіз та узагальнення проблем, що стримують розробку проектів співробітництва в області, визначення організаційних, юридичних, економічних та інформаційних шляхів їх розв'язання;

сприяння інформуванню громадськості про діючі та перспективні програми міжнародної технічної допомоги;

встановлення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, організаціями та установами, а також координація їхніх зусиль зі створення умов для розробки проектів співробітництва;

участь у підготовці висновків щодо законів, інших актів законодавства та угод і їхніх проектів з питань транскордонного співробітництва та внесення пропозицій щодо їх удосконалення;

визначення на підставі конкурсного відбору проектів, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку регіону, та надання пропозицій для включення їх до державної програми розвитку транскордонного співробітництва.

5. Комісія має право:

організовувати та проводити конкурсний відбір проектів співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва;

делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань з розвитку транскордонного співробітництва в місцевих органах виконавчої влади всіх рівнів, організаціях і установах, міжнародних семінарах і конференціях;

утворювати робочі групи з членів Комісії для підготовки узгоджених рішень, віднесених до її повноважень, а також групи експертів, консультантів із залученням вчених і фахівців, у тому числі з іноземних держав, для виконання завдань, покладених на Комісію;

організовувати і проводити за участю центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування семінари, конференції та інші заходи щодо сприяння участі громадськості у розробці проектів співробітництва та підвищення їх якості;

одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

6. До складу Комісії можуть входити представники обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.

До роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти.

7. Голова Комісії:

призначає дату засідання Комісії;

затверджує порядок денний засідання Комісії;

забезпечує діяльність Комісії.

8. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки здійснює співголова Комісії.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше ніж один раз на рік.

Про дату проведення чергового засідання члени Комісії інформуються не пізніше, ніж за один день до його початку.

10. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів Комісії.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення оформляється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

11. Комісія визначає строки проведення конкурсного відбору, який має закінчитися не пізніше ніж до 1 січня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування проекту співробітництва з державного бюджету.

12. Не пізніше, ніж за тиждень до проведення конкурсного відбору Комісія визначає кількісні показники його основних критеріїв та затверджує методику оцінки проекту співробітництва за кількісними показниками, визначеними у Положенні про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 N 339.

13. Не пізніше, ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору, Комісія розміщує у засобах масової інформації та на інтернет-сторінці обласної державної адміністрації інформацію про пріоритети розвитку транскордонного співробітництва у відповідному регіоні, умови проведення конкурсного відбору, участь у ньому проектів співробітництва тощо.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали