ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.05.2012 р. N 235

Про створення обласної комісії з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області, затвердження складу та Положення про неї

Керуючись ст. 6, п. 7 ч. 1 ст. 13, п. 3 ст. 16, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 11 Кодексу України про надра, з метою моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області:

1. Створити обласну комісію з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області (далі - обласна комісія).

2. Затвердити склад обласної комісії (додається).

3. Затвердити Положення про обласну комісію (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.12.2008 N 452 "Про створення постійної діючої обласної комісії з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин у Запорізькій області" та від 04.05.2011 N 170 "Про затвердження складу постійно діючої обласної комісії з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин у Запорізькій області".

5. Координацію роботи обласної комісії покласти на заступника голови облдержадміністрації Дудку О. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
28.05.2012 N 235


СКЛАД
обласної комісії з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області

Барановська
Марина Володимирівна

заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації - начальник управління промисловості, голова обласної комісії

Абдурахманова
Світлана Петрівна

депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони надр, начальник відділу з питань земельних відносин, екології та природних ресурсів виконавчого апарату Запорізької обласної ради, заступник голови обласної комісії (за згодою)

Лисечко
Ольга Вікторівна

головний спеціаліст відділу промисловості Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, секретар обласної комісії

Члени обласної комісії:

Бородін
Олександр Анатолійович

радник голови Запорізької обласної ради (за згодою)

Верещагін
Ярослав Владиславович

головний спеціаліст відділу координації інспекційної діяльності Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області (за згодою)

Коваленко
Валерій Вікторович

депутат Запорізької обласної ради, член постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування Запорізької обласної ради (за згодою)

Стрілець
Олена Іванівна

головний державний гірничотехнічний інспектор державної інспекції нагляду у гірничій промисловості на об'єктах підвищеної небезпеки територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області (за згодою).


 

Заступник керівника апарату
Запорізької облдержадміністрації,
начальник оргвідділу

В. Г. Кархачов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
28.05.2012 N 235


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області

I. Загальні положення

1. Обласна комісія з моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області (далі - обласна комісія) створюється як робочий орган для проведення моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області при голові облдержадміністрації.

2. Обласна комісія створюється з метою здійснення моніторингу за станом та тенденціями розвитку діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області.

3. У своїй діяльності обласна комісія керується Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Кодексом України про надра, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Обласна комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, юридичними та фізичними особами.

II. Склад та порядок створення обласної комісії

5. До складу обласної комісії входять посадові особи облдержадміністрації, обласної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ і організацій.

6. Склад обласної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

7. Обласна комісія складається з голови обласної комісії, заступника голови обласної комісії, секретаря та членів обласної комісії.

8. Обласну комісію очолює голова обласної комісії, який за посадою є заступником начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації - начальником управління промисловості, згідно з функціональним розподілом обов'язків.

III. Права та обов'язки обласної комісії

9. Обласна комісія має право:

отримувати від фізичних та юридичних осіб інформацію, необхідну для з'ясування стану та тенденцій розвитку їх діяльності, пов'язаної з користуванням надрами;

за результатами проведеного моніторингу надавати фізичним та юридичним особам, які здійснюють діяльність, пов'язану з користуванням надрами висновки, які мають рекомендаційний характер;

в разі необхідності звертатися до місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій із запитами про надання інформації з питань надрокористування;

залучати до роботи спеціалістів, радників та експертів.

10. Обласна комісія зобов'язана:

проводити моніторинг господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області, дотримуватися вимог чинного законодавства України та цього Положення;

розглядати пропозиції, що надходили від місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

IV. Порядок роботи обласної комісії

11. Обласна комісія розпочинає свою роботу з моменту видання головою обласної державної адміністрації розпорядження про її створення.

12. Зміни до складу обласної комісії вносяться розпорядженням голови облдержадміністрації.

13. Формою роботи обласної комісії є моніторинг господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами на території Запорізької області.

14. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова обласної комісії. У разі відсутності голови обласної комісії, його обов'язки виконує заступник голови обласної комісії, а у разі відсутності останнього - один із членів обласної комісії, визначений головою.

15. Голова обласної комісії в межах покладених на нього повноважень:

скликає членів обласної комісії;

головує під час проведення моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами;

дає доручення, обов'язкові для членів обласної комісії;

представляє обласну комісію у відносинах з установами та організаціями.

16. Секретар забезпечує виконання доручень голови обласної комісії, за дорученням голови обласної комісії забезпечує повідомлення членів обласної комісії про час, дату та місце проведення моніторингу господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами не пізніше ніж за день до його здійснення.

17. Обласна комісія є правомочною за умови участі в ній не менш як 1/2 усіх членів обласної комісії.

18. Результати проведеного моніторингу оформлюються письмово, підписуються присутніми членами обласної комісії та фізичною чи юридичною особою щодо діяльності якої проводився моніторинг або їх представниками.

19. Висновки обласної комісії носять рекомендаційний характер.

 

Заступник керівника апарату
Запорізької облдержадміністрації,
начальник оргвідділу

В. Г. Кархачов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали