МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 грудня 2011 року N 367-Адм

Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні

У зв'язку з тим, що у період з 01.11.2011 по 13.12.2011 у Західних областях України зареєстровано 13 спалахів кору в організованих колективах, під час яких постраждало 115 осіб, з метою вжиття заходів щодо контролю за епідемічною ситуацією з кору в Україні наказую:

1. Створити оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні (далі - оперативний штаб МОЗ України) та затвердити його персональний склад, що додається.

2. Покласти на оперативний штаб МОЗ України функції з координації дій щодо запобігання, локалізації та ліквідації спалахів кору, вжиття заходів щодо контролю за епідемічною ситуацією із захворюваності на кір в Україні.

3. Голові оперативного штабу МОЗ України забезпечити:

3.1. Аналіз та контроль за епідемічною ситуацією з кору та ефективністю імунопрофілактики, координацією заходів щодо організації моніторингу епідемічної ситуації в регіонах країни, взаємодією з центральними і місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров'я, спеціалістами різного профілю.

3.2. Залучення спеціалістів державних, комунальних, відомчих закладів охорони здоров'я для виконання завдань оперативного штабу та координації дій щодо попередження ускладнення епідемічної ситуації з кору на території України.

3.3. Проведення засідань оперативного штабу МОЗ України відповідно до прогнозованої та наявної епідемічної ситуації.

4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Голові державної санітарно-епідеміологічної служби України - головному державному санітарному лікарю України, головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному, водному транспорті у межах повноважень:

4.1. Забезпечити виконання комплексу протиепідемічних заходів для профілактики кору відповідно до Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором, затвердженої наказом МОЗ України від 17.05.2005 N 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за N 811/11091.

4.2. Відповідно до прогнозованої та наявної епідемічної ситуації проводити своєчасне розслідування спалахів та епідеміологічне обстеження вогнищ кору.

4.3. Забезпечити охоплення населення України щепленнями проти кору відповідно до Календаря профілактичних щеплень та Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики, затверджених наказом МОЗ України від 16.09.2011 N 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595).

4.4. Забезпечити інформування оперативного штабу МОЗ України про результати моніторингу епідемічної ситуації в регіонах та вжиті заходи щодо попередження ускладнення епідемічної ситуації з кору щочетверга до 1600, а у разі виникнення спалахів кору - інформацію надсилати негайно письмово та електронною поштою: (cses@ln.ua, ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, glavgos@moz.gov.ua, zaika@moz.gov.ua), телефон/факс 425-30-27, 253-07-13, 253-39-00, 200-07-92.

4.5. Посилити санітарно-освітню роботу з питань профілактики кору. Забезпечити оперативне інформування громадськості щодо захворюваності на кір через засоби масової інформації (у тому числі через офіційні веб-сайти органів виконавчої влади).

5. Головному лікарю ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" Некрасовій Л. С. забезпечити:

5.1. Збір та обробку оперативної інформації щодо захворюваності на кір та смертності від кору, отриманої від головних державних санітарних лікарів відповідних адміністративних територій та відповідних видів транспорту.

5.2. Надання до оперативного штабу МОЗ України узагальненої інформації щодо захворюваності на кір, щоп'ятниці до 10.00 на електронні адреси: ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, glavgos@moz.gov.ua, zaika@moz.gov.ua.

5.3. Надання до оперативного штабу МОЗ України узагальненої інформації про обсяги та результати досліджень на кір, які проводяться згідно з наказом МОЗ України від 30.12.2003 N 631 "Про створення лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту", щоп'ятниці до 10.00 на електронні адреси: ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, glavgos@moz.gov.ua, zaika@moz. gov.ua, телефон/факс 253-07-13, 253-39-00, 200-07-92.

6. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби Пономаренку А. М., директору ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Бліхару В. Є., ректору НМУ ім. О. О. Богомольця Москаленку В. Ф., директору ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського" НАМНУ Марієвському В. Ф. (за згодою), ректору НМАПО ім. П. Л. Шупика Вороненку Ю. В., головному лікарю ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" Некрасовій Л. С., забезпечити участь фахівців у роботі Оперативного штабу МОЗ України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О. та Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А. М.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
16.12.2011 N 367-Адм

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ З РЕАГУВАННЯ НА СИТУАЦІЮ З ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НА КІР В УКРАЇНІ

Легеза
Костянтин Миколайович

Начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров'я МОЗ України - голова групи

Бережнов
Сергій Петрович

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор групи спеціальностей епідеміологія - заступник голови групи

Колеснікова
Ірина Павлівна

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з епідеміології - заступник голови групи

Марієвський
Віктор Федорович

Директор ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Академії медичних наук України" (за згодою)

Терещенко
Альона Василівна

Заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, начальник Відділу організації медичної допомоги дітям МОЗ України

Платов
Сергій Михайлович

Головний спеціаліст відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров'я МОЗ України

Бережний
В'ячеслав Володимирович

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - координатор групи спеціальностей педіатрія

Голубовська
Ольга Анатоліївна

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з інфекційних хвороб

Крамарєв
Сергій Олександрович

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з дитячих інфекційних хвороб

Широбоков
Володимир Павлович

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з мікробіології і вірусології

Поканевич
Ігор Валерійович

Заступник Представника ВООЗ в Україні та Голови Бюро ВООЗ в України (за згодою)

Лапій
Федір Іванович

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика

Маричев
Ігор Леонідович

Завідувач лабораторії імунології та вакцинопрофілактики ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського" НАМНУ (за згодою)

Задорожна
Вікторія Іванівна

Заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

Чудная
Людмила Митрофанівна

Провідний науковий співробітник лабораторії імунології та вакцинопрофілактики ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського" (за згодою)

Моісеєва
Ганна Вячеславівна

Заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

Ляшко
Віктор Кирилович

Начальник відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Ємець
Марія Адамівна

Завідувач епідеміологічним відділом ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров'я України"

Демчишина
Ірина Вікторівна

Завідувач лабораторії вірусології та СНІДу ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров'я України"

Булавінова
Катерина Олександрівна

Медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНИСЕФ (за згодою)

Губар
Ольга Володимирівна

Головний спеціаліст відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров'я МОЗ України - відповідальний секретар штабу т/ф 253-07-13, gubar@moz.gov.ua

Заіка
Олександр Володимирович

Головний спеціаліст відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Державної санітарно-епідеміологічної служби України - відповідальний секретар штабу т/ф 253-83-05, zaika@moz.gov.ua.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали