ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2010 р. N Р-289/0/3-10

Про створення Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації

Керуючись законами України "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року N 518 "Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців" (зі змінами та доповненнями) та наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 3 липня 2009 року N 117 "Щодо організації роботи місцевих та регіональних галузевих рад підприємців":

1. Створити Раду підприємців з питань фармації при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду підприємців з питань фармації при облдержадміністрації (додається).

3. Призначити координатором співпраці з Радою підприємців з питань фармації при облдержадміністрації заступника голови облдержадміністрації Любовича О. А.

4. Визначити відповідальним за організацію роботи Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації.

5. Виділити приміщення для проведення засідань Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34.

6. Управлінню розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації щомісячно інформувати управління преси та інформації облдержадміністрації про роботу Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації та щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Дніпропетровській області про діяльність Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації, зокрема, про її склад, внесення змін до нього, дати проведення засідань, прийняті рішення та результати розгляду відповідних рішень органами державної влади.

7. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації забезпечити щомісячне інформування громадськості про роботу Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації шляхом розміщення відповідних матеріалів в обласних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

8. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Любовича О. А.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
16.06.2010 N Р-289/0/3-10


СКЛАД
Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації

ВЕЩЕВ
Владислав Павлович

голова Дніпропетровської обласної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості (за згодою), голова ради

ЛИТВИНЕНКОВА
Тамара Григорівна

голова правління Фармацевтичної Асоціації Дніпропетровської області (за згодою), заступник голови ради

КОВАЛЕНКО
Наталія Борисівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Лєдум", м. Дніпропетровськ (за згодою), секретар ради

БЕРЧУК
Геннадій Григорович

директор приватної фірми "Сампо", м. Марганець (за згодою)

БОРОДАТИЙ
Сергій Іванович

приватний підприємець Солонянського району (за згодою)

ГОНЧАРОВ
Сергій Іванович

член Дніпропетровського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації "Аптечна професійна асоціація України" (за згодою)

ДЕНИСЕНКО
Наталія Анатолівна

власник товариства з обмеженою відповідальністю "Фармоконт" Апостолівського району (за згодою)

ДЕНИСОВ
Олег Олександрович

директор приватного підприємства "Гален", м. Кривий Ріг (за згодою)

ДИШИНА
Євгенія Вікторівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Пегас Є" Новомосковського району (за згодою)

ЗГУРОВСЬКА
Катерина Іванівна

завідувач аптеки "Ваше здоров'я" Апостолівського району (за згодою)

КОМПАНІЄЦЬ
Віктор Анатолійович

приватний підприємець, м. Нікополь (за згодою)

МІХАНОШИНА
Галина Андріївна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпродзержинська центральна аптека" (за згодою)

НЕСТЕРЕНКО
Ленініана Анатоліївна

директор приватного підприємства "АТН-Альфа", м. Павлоград (за згодою)

СОЛНЦЕВА
Вероніка Юріївна

завідуюча аптекою "Панадол", м. Синельникове (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Заступник начальника управління
розвитку споживчого ринку та
підприємництва облдержадміністрації

Г. Ф. Петрушанська


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
16.06.2010 N Р-289/0/3-10


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду підприємців з питань фармації при облдержадміністрації

1. Рада підприємців з питань фармації при облдержадміністрації (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом зі складу підприємців - представників відповідних місцевих галузевих рад, представників обласних об'єднань підприємців і роботодавців сфери фармації, що утворюється при обласній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

3.1. Сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері фармації.

3.2. Підготовка в установленому порядку пропозицій центральним органам державної влади стосовно прийняття та перегляду нормативно-правових актів у сфері фармації.

3.3. Участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку та реалізації державної регуляторної політики на території області.

3.4. Підготовка та подання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

формування та реалізації державної економічної, податкової та митно-тарифної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;

створення організаційно-економічних засад для функціонування внутрішнього ринку та розвитку торгівлі;

розв'язання спірних питань, що виникають у сфері фармації.

3.5. Встановлення громадського контролю за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування процедур, передбачених законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", при розробленні проектів нормативно-правових актів стосовно цінового регулювання на продукцію, товари та послуги.

3.6. Забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва в сфері фармації.

4. Рада має право:

4.1. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в її роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів.

4.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

4.4. Подавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

4.5. Брати участь в установленому порядку через свого представника, визначеного колегією регіональних галузевих рад підприємців, у проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців обласної державної адміністрації, функціональні обов'язки яких пов'язані з розвитком споживчого ринку.

4.6 Делегувати в установленому порядку свого представника до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, повноваження яких пов'язані з розвитком споживчого ринку.

5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців сфери фармації.

6. Склад Ради формується з числа представників, делегованих відповідними місцевими галузевими радами підприємців. До складу Ради включаються також представники обласних об'єднань підприємців і роботодавців сфери фармації. Щороку склад Ради оновлюється.

7. Рада обирає з числа своїх членів голову, двох його заступників, а також своїх представників до складу колегії регіональних галузевих рад підприємців.

8. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

9. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на три місяці.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Ради.

10. Оголошення про день і час проведення засідання Ради розміщуються на веб-сайті "Малий бізнес Дніпропетровської області" (smallbusiness.dp.ua) не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до дати проведення засідання.

11. Для опрацювання спільних питань, вирішення загальних проблем, що виникають у сфері підприємництва (у разі їх виникнення), з ініціативи голови однієї з Рад підприємців при облдержадміністрації або координаторів співпраці з відповідною Радою від облдержадміністрації утворюється колегія регіональних галузевих рад підприємців.

12. Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу. Кількісний склад колегії не обмежений. На засіданні колегії головують почергово голови регіональних галузевих рад.

13. Рада та колегія регіональних галузевих рад підприємців на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

14. Рішення Ради та колегії регіональних галузевих рад підприємців вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

15. Рада щомісячно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.

17. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

18. Рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Заступник начальника управління
розвитку споживчого ринку та
підприємництва облдержадміністрації

Г. Ф. Петрушанська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали