ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.10.2010 р. N 1290

Про створення ради вітчизняних та іноземних інвесторів у Луганській області

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України "Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів" від 01.09.2010 N 892, з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку регіону:

створити раду вітчизняних та іноземних інвесторів у Луганській області, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.10.2010 N 1290


СКЛАД
ради вітчизняних та іноземних інвесторів у Луганській області

ГОЛЕНКО
Валерій Миколайович

голова облдержадміністрації, голова ради

ЛОЗОВСЬКИЙ
Едуард Мойсейович

перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови ради

АГІБАЛОВ
Ігор Володимирович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації, виконавчий секретар ради

Члени ради

БЕРЕЖНИЙ
Юрій Миколайович

директор ОКП "Регіональне агентство сприяння інвестиціям" (за згодою)

БЕШЛЯГА
Едуард Володимирович

директор регіонального фонду підтримки підприємництва у Луганській області (за згодою)

БИКАДОРОВ
Віктор Петрович

голова правління - генеральний директор ВАТ ХК "Луганськтепловоз" (за згодою)

ГАЛАЙ
Віктор Миколайович

директор ЦКБМ "Донець" (за згодою)

ЄФІМОВ
Олександр Олександрович

заступник голови облдержадміністрації

ЖУРАВЛЬОВ
Юрій Петрович

голова правління ВАТ "Агротон" (за згодою)

КАЗАКОВ
Валентин Васильович

голова правління ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднан - ня Азот" (за згодою)

КОТЛЯРОВ
Микола Іванович

директор СТОВ "Агросвіт" (за згодою)

МОКРОУСОВ
Сергій Дмитрович

голова правління ЗАТ "НВЦ "Трансмаш" (за згодою)

НАРІЖНИЙ
Віктор Олександрович

директор приватного підприємства "Луганьбуд - сервіс" (за згодою)

НЕДОВЄС
Андрій Вікторович

директор ТОВ "Автоклапан" (за згодою)

ОЛЬШАНСЬКИЙ
Олександр Петрович

заступник голови облдержадміністрації

ОСИЧЕНКО
Надія Іванівна

голова правління ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (за згодою)

РАБИНОВИЧ
Михайло Юхимович

директор ТОВ "Хай Термал Технолоджис" (за згодою)

РЕПИЦЬКИЙ
Анатолій Васильович

заступник голови облдержадміністрації

ТРОЦЬКО
Ігор Борисович

заступник директора ТОВ "Східноукраїнська екологічна компанія" (за згодою)

ЧЕРНУХА
Юрій Іванович

заступник голови облдержадміністрації

ШЕВЧЕНКО
Тарас Григорович

генеральний директор ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.10.2010 N 1290


ПОЛОЖЕННЯ
про раду вітчизняних та іноземних інвесторів у Луганській області

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації.

Рада створюється з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки Луганської області (далі - регіон).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

реалізація державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату у регіоні, залучення та ефективне використання вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки регіону;

аналіз та узагальнення проблем, які стримують інвестування в економіку регіону, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

розгляд проблем інвестиційного процесу;

сприяння формуванню привабливого інвестиційного іміджу регіону;

підготовка пропозицій щодо формування регіональної інвестиційної політики;

розроблення заходів зі сприяння реалізації засад державної політики щодо залучення в економіку області та ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій;

проведення, у межах своїх повноважень, інформаційно-роз'яснювальної і консультативної роботи, участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, нарад, бізнес-форумів тощо.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати у встановленому порядку до участі у роботі ради працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, представників виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі, експертні групи та комісії.

5. Керівництво роботою Ради здійснює її голова, який є головою обласної державної адміністрації за посадою.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Членами Ради можуть бути керівники (за їх згодою) визнаних вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій та об'єднань інвесторів і підприємців, що відповідають таким критеріям:

нарощення обсягів капіталовкладень інвесторів, яких представляє член Ради, наявність у цих інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності в регіоні;

сприяння розвитку та модернізації пріоритетних галузей економіки області, поліпшенню її інвестиційного іміджу;

відсутність у інвесторів, яких представляє член Ради, заборгованості зі сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, що є об'єктами інвестування;

походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як половина її членів.

Засідання Ради скликає секретар Ради за дорученням голови Ради.

Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти.

У період між засіданнями Ради її члени, робочі органи можуть ініціювати перед головою Ради проведення міжнародних форумів, конференцій, "круглих столів", семінарів, інших заходів з актуальних питань інвестування в Луганській області.

8. Голова Ради:

призначає засідання Ради;

затверджує порядок денний засідання Ради;

головує на засіданнях Ради.

9. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи та приймає у межах своїх повноважень рішення.

10. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова Ради, а у разі його відсутності або за його дорученням - заступник, та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради.

11. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали