КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.10.2011 р. N 1127

Про створення ради з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами":

1. Створити раду з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про раду з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області згідно з додатком 2.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
14.10.2011 N 1127

СКЛАД
ради з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області

Москаленко
Ярослав Миколайович

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова ради

Діденко
Сергій Миколайович

- начальник управління промисловості, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, заступник голови ради

Глеба
Віктор Юрійович

- заступник начальника управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, секретар ради

Члени ради:

Гринчук
Галина Миколаївна

- головний лікар Державного закладу "Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

Задоя
Петро Миколайович

- заступник начальника служби автомобільних доріг у Київській області

Запальський
Сергій Володимирович

- заступник начальника управління експертизи землевпорядної документації та дотримання ліцензійних умов Головного управління Держкомзему у Київській області

Коваль
Володимир Іванович

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Куліков
Олег Вікторович

- заступник начальника управління Державтоінспекції Головного управління МВС України в Київській області (за згодою)

Кушніренко
Тамара Михайлівна

- заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Малий
Леонід Якович

- член правління Спілки художників України, начальник відділу дизайну "УкрНДІ дизайну та ергономіки" (за згодою)

Мошинська
Наталія Ігнатівна

- начальник управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Павлов
Юрій Анатолійович

- заступник голови Київської обласної ради (за згодою)

Саєнко
Тетяна Григорівна

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Свірко
Володимир Олександрович

- член правління Спілки дизайнерів України, голова технічного комітету України "Дизайн та ергономіка" (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
14.10.2011 N 1127

ПОЛОЖЕННЯ
про раду з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області

1. Рада з питань розміщення зовнішньої реклами в Київській області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, що постійно діє при Київській обласній державній адміністрації.

2. Рада утворюється з метою реалізації повноважень облдержадміністрації як органу, який надає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Організаційне забезпечення та координацію роботи Ради здійснює управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Члени Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджується головою облдержадміністрації за поданням управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

3. Основні завдання Ради:

аналіз інформації про розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів та моніторинг дотримання законодавчих вимог у сфері рекламної діяльності;

підготовка пропозицій щодо розробки документів, які регламентують діяльність у сфері надання рекламних послуг, розміщення об'єктів зовнішньої реклами, надання рекомендацій облдержадміністрації щодо можливості розміщення об'єктів зовнішньої реклами або їх демонтажу поза межами населених пунктів в Київській області.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи щодо отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів та демонтажу об'єктів, які не мають відповідних документів;

готує пропозиції Київській обласній державній адміністрації щодо прийняття рішень про видачу дозволів або відмову у видачі дозволів, переоформлення, внесення змін, продовження строку їх дії, анулювання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів;

співпрацює з представниками державних органів, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до її компетенції.

5. Рада утворюється розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації у складі голови Ради, заступника голови, секретаря та членів Ради. Головою Ради є перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації згідно із розподілом обов'язків.

6. Організація роботи Ради:

Рада виконує свою роботу шляхом скликання робочих засідань, які веде голова Ради, у разі його відсутності - заступник голови Ради.

Засідання Ради проводяться при потребі, або за мірою надходження відповідних заяв та документів, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, які присутні на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради або головуючого на засіданні.

Рішення, прийняті на засіданні Ради, оформляються протоколом, який готується секретарем Ради після чергового засідання протягом п'яти робочих днів з дати проведення засідання Ради.

Протокол Ради підписується головуючим та секретарем Ради.

Протокол засідання Ради передається управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації для підготовки дозволу.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали