Додаткова копія: Про створення регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області, затвердження її складу та Положення про неї

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.12.2018 р. N 682

Про створення регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись статтями 6, 23, п. 9 ч. 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1010 "Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів", наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 N 270 "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249, зобов'язую:

1. Створити регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області.

2. Затвердити:

1) склад регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області (додається);

2) Положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області (додається).

3. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е. А.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.05.2015 N 153 "Про створення регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Запорізькій області, затвердження її складу та Положення про неї" (Розпорядження N 153) зі змінами.

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
20 грудня 2018 року N 682

СКЛАД
регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області

Гугнін
Едуард Анатолійович

заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, голова регіональної комісії

Абдурахманова
Світлана Петрівна

директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник голови регіональної комісії

Сідєльнікова
Марина Василівна

начальник відділу у справах ветеранів, людей з інвалідністю та похилого віку управління соціальних послуг та соціального забезпечення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар комісії

Члени регіональної комісії:

Богданова
Ольга Олександрівна

заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податку на прибуток управління податків і зборів юридичних осіб головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області (за згодою)

Герасименко
Вікторія Володимирівна

начальник управління соціальних послуг та соціального забезпечення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Дем'яненко
Євген Миколайович

член постійної комісії з питань соціальної політики та праці Запорізької обласної ради (за згодою)

Дьоміна
Наталія Тимофіївна

заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Жучков
Антон Сергійович

перший заступник начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби (за згодою)

Завгородня
Ксенія Мирославівна

заступник начальника управління - начальник відділу судової роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації

Іванілов
Олег Юрійович

заступник директора - начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Запорізького обласного центру зайнятості (за згодою)

Кононенко
Валентина Павлівна

голова обласного конгресу осіб з інвалідністю (за згодою)

Лосєва
Ірина Вікторівна

співголова президії координаційної ради громадських об'єднань та організацій по роботі з громадськістю, які потребують соціальної підтримки (за згодою)

Мамонова
Алла Анатоліївна

начальник відділу контролю у соціальній галузі та культури управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (за згодою)

Овчаренко
Андрій Олексійович

голова громадської організації "Запорізьке обласне об'єднання "Інвалідів та ветеранів АТО" (за згодою)

Олійник
Юрій Миколайович

директор Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)

Пісарев
Роман Анатолійович

заступник директора департаменту - начальник управління транспорту та дорожнього господарства Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Пошукай
Олександр Миколайович

заступник голови Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих (за згодою)

Семенова
Тамара Григорівна

голова громадської організації "Запорізьке обласне об'єднання батьків дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю" (за згодою)

Хорошун
Лариса Михайлівна

начальник управління економічного розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
20 грудня 2018 року N 682

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області

1. Регіональна комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області (далі - Регіональна комісія) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, який створюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації з метою вирішення питань:

1) визначення доцільності надання або відмови у наданні, скасування дозволів на право користування пільгами з оподаткування підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області;

2) доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів).

2. У своїй діяльності Регіональна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Регіональної комісії є розгляд документів та прийняття рішень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1010 "Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 N 270 "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249.

4. Організація діяльності регіональної комісії покладається на Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

5. Регіональна комісія має право:

1) залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Регіональна комісія зобов'язана при вирішенні питань щодо доцільності надання або відмови у наданні, скасування дозволів на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій області, доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики керуватися нормами Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Порядком надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 р. N 1010, Інструкцією з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 N 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249.

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Персональний склад Регіональної комісії затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Очолює Регіональну комісію заступник голови обласної державної адміністрації згідно з функціональним розподілом обов'язків.

8. До складу Регіональної комісії також входять фахівці відповідних місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а саме: Департаменту соціального захисту населення, юридичного управління апарату обласної державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку і торгівлі, Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури, Департаменту фінансів, Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головного управління ДФС у Запорізькій області, Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, Запорізької митниці Державної фіскальної служби, Управління східного офісу Держаудитслужби, Запорізької обласної ради та представники громадських об'єднань та організацій осіб з інвалідністю (за згодою їх керівників).

9. Організаційною формою роботи Регіональної комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

10. Голова Регіональної комісії:

1) веде засідання Регіональної комісії;

2) підписує протоколи засідань Регіональної комісії;

3) здійснює загальне керівництво Регіональної комісії.

11. У разі відсутності з поважних причин голови Регіональної комісії право на ведення засідання Регіональної комісії та підписання протоколу засідання має заступник голови Регіональної комісії.

12. Секретар Регіональної комісії:

1) оповіщає членів Регіональної комісії про дату та порядок денний засідання;

2) готує матеріали для розгляду на засіданнях Регіональної комісії;

3) веде документацію Регіональної комісії та забезпечує її зберігання;

4) виконує інші покладені на нього Регіональною комісією функції, відповідно до цього Положення.

13. Засідання Регіональної комісії є правомочним, якщо в засіданні беруть участь не менше ніж 2/3 її членів. Рішення Регіональної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від числа присутніх.

14. Рішення Регіональної комісії приймаються колегіально та є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади.

15. За результатами засідання Регіональної комісії оформлюється протокол, який підписують голова та секретар комісії.

16. Про час та порядок денний засідання Регіональної комісії члени Регіональної комісії та запрошені особи (представники підприємств та організацій, їх засновники) повідомляються секретарем Регіональної комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня проведення засідання.

 

Керівник апарату

З. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали