МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 вересня 2017 року N 1273

Про створення робочої групи з формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

З метою виконання пункту 81 розділу III Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275-р (План N 275-р), щодо формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору та підпункту 1) пункту 81 розділу III Деталізованого плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2017 року N 721 (План N 721), наказую:

1. Утворити робочу групу з формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору у складі згідно з додатком.

2. Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) визначити відповідальним за координацію діяльності робочої групи.

3. Модераторам пріоритетних напрямів залучати до розроблення Дорожньої карти представників громадськості та наукових кіл за згодою.

4. Робочій групі до 1 листопада 2017 року розробити проект Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору з метою подальшого її затвердження в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
11.09.2017 N 1273

Склад робочої групи з формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

1.

Стріха Максим Віталійович - голова

Заступник Міністра освіти і науки України,

2.

Загородній Анатолій Глібович - співголова

Віце-президент Національної академії наук України академік Національної академії наук України (за згодою)

3.

Шаповал Стелла Степанівна - заступник голови

Заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України - начальник відділу міжнародного науково-технічного співробітництва, представник від України в програмному комітеті "Горизонт 2020" за напрямом "Європейський дослідницький простір"

4.

Альховіцька-Магда Олена Євгенівна - секретар

Старший експерт з питань секторальної політики Програми залучення фахівців, Association4U (GFA Consulting Group)

5.

Новосад Ганна Ігорівна

Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України

6.

Вовк Віктор Іванович

Народний депутат України, заступник голови Комітету у закордонних справах Верховної ради України (за згодою)

7.

Чеберкус Дмитро Вікторович

Директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України

8.

Шовкалюк Віктор Степанович

Директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України

Пріоритет 1. Ефективні національні дослідницькі системи

9.

Єгоров Ігор Юрійович - модератор

Завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

10.

Шадура Віталій Миколайович - заступник модератора

Заступник директора науково-освітнього центру Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України

11.

Луговий Володимир Іларіонович

Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

12.

Никифоров Володимир Валентинович

Перший проректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

13.

Іваниця Володимир Олексійович

Проректор з наукової роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

14.

Кривобок Руслан Вікторович

Заступник завідувача науково-дослідної частини Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

15.

Вовк Руслан Володимирович

Декан фізичного факультету, завідувач кафедри низьких температур Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

16.

Безвершенко Юлія Василівна

Молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України

17.

Губський Юрій Іванович

Начальник науково-координаційного управління Національної академії медичних наук

Пріоритет 2. Оптимальна транснаціональна кооперація та конкуренція

18.

Гороховатська Марина Ярославівна - модератор

Учений секретар Сектору зведеного планування Науково-організаційного відділу Президії НАН України, НКП "Дослідницькі інфраструктури" програми ЄС "Горизонт 2020"

19.

Кордюк Олександр Анатолійович - заступник модератора

Завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України

20.

Степаненко Ірина Володимирівна

Завідувач відділу інтернаціоналізації Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

21.

Палінчак Микола Михайлович

Декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету

22.

Павлов Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету

23.

Ляшко Дмитро Юрійович

Начальник Науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Пріоритет 3. Відкритий ринок праці

24.

Антонюк Олександра Вікторівна - модератор

Заступник директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України

25.

Загороднюк Андрій Васильович - заступник модератора

Проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

26.

Толстанова Ганна Миколаївна

Начальник Науково-дослідної частини Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

27.

Шукаєв Сергій Миколайович

Професор Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

28.

Бородієнко Олександра Володимирівна

Завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних України

29.

Богуслав Марія Володимирівна

Начальник Управління профорієнтації, профнавчання та навчальних закладів Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

30.

Войтович Радмила Василівна

Проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

31.

Латишева Марина Борисівна

Заступник директора - начальник відділу стратегії соціальної політики Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України

Пріоритет 4. Гендерна рівність в дослідженнях

32.

Савельєва Юлія Михайлівна - модератор

Провідний фахівець кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, координаторка Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ

33.

Левчук Олег Миколайович - заступник модератора

Головний консультант Секретаріату Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України

34.

Колодій Маріанна Михайлівна

Старший викладач кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук Ужгородського національного університету

35.

Герасименко Лариса Віталіївна

Професор кафедри права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

36.

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

Декан факультету підприємництва і права Київського національного університету технологій та дизайну

37.

Васьківська Галина Олексіївна

Завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

38.

Василенко Наталія Григорівна

Начальник відділу професійного розвитку Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України

39.

Богданова Наталія Миколаївна

Начальник відділу гендерної політики Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України

Пріоритет 5. Оптимальні обмін та трансфер наукових знань

40.

Чайка Дар'я Юріївна - модератор

Начальник відділу державної інноваційної політики Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України

41.

Ночвай Володимир Іванович - заступник модератора

Старший науковий співробітник відділу N 215 Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України

42.

Шахбазян Карина Суренівна

Учений секретар Центру інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України

43.

Гнат Володимир Мирославович

Генеральний директор Наукового парку "Київська політехніка"

44.

Гагауз Інна Борисівна

Директор Центру розвитку малого бізнесу "Харківські технології"

45.

Глібко Сергій Васильович

Директор Науково-дослідного інституту Правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

46.

Орлюк Олена Павлівна

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

47.

Скороход Олександр Миколайович

Науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України, Голова Ради молодих вчених Національної академії наук України

48.

Шишкіна Марія Павлівна

Завідувач лабораторії хмароорієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних України

49.

Жалдак Валерій Олександрович

Директор департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку України

50.

Ставнюк Володимир Валерійович

Голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

51.

Болібок Ольга Володимирівна

Керівник проекту "Розвиток промисловості" Офісу реформ Кабінету Міністрів України

52.

Роїк Микола Володимирович

Директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Пріоритет 6. Міжнародна кооперація

53.

Шаповал Стелла Степанівна - модератор

Заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України - начальник відділу міжнародного науково-технічного співробітництва

54.

Сидоренко Сергій Іванович - заступник модератора

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", член-кореспондент Національної академії наук України

55.

Антонюк Леся Володимирівна

Завідувач відділом з питань політичного діалогу та співробітництва з ЄС у сфері юстиції, з соціальних та гуманітарних питань управління з питань реалізації зобов'язань у сфері європейської інтеграції Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів

56.

Кульчицький Іван Іванович

Президент ГО "Агенція Європейських Інновацій"

57.

Білоцький Сергій Дмитрович

Доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

58.

Гладир Андрій Іванович

Директор центру міжнародної діяльності Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

59.

Панок Віталій Григорович

Директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України

60.

Фощан Андрій Леонтійович

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Харківського державного університету харчування та торгівлі

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції

Г. І. Новосад
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали