ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.09.2017 р. N 625

Про створення робочої групи з питань будівництва Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному

Відповідно до статей 6, 22, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою вирішення питань щодо надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим:

створити робочу групу з питань будівництва Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
04 вересня 2017 року N 625

СКЛАД
робочої групи щодо будівництва Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному

Гарбуз
Юрій Григорійович

- голова облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації, голова робочої групи

Данієлян
Вадим Романович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Лішик
Ольга Петрівна

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Рибалка
Ольга Юріївна

- заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Гарєєв
Рафаїл Рафаїлович

- директор Агенції регіонального розвитку Луганської області (за згодою)

Діденко
Людмила Іванівна

- начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Ковальова
Наталія Іванівна

- начальник управління землеустрою, архітектури та містобудування Рубіжанської міської ради (за згодою)

Коротков
Владислав Миколайович

- головний лікар Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (за згодою)

Кульбач
Лариса Альфредівна

- член громадської організації "Українське лікарське товариство Луганщини" (за згодою)

Олейніков
Сергій Олексійович

- директор Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації

Хортів
Сергій Іванович

- Рубіжанський міський голова (за згодою)

Шкорубський
Валентин Якович

- директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Заступник керівника апарату - начальник
управління по роботі з персоналом

С. В. Полященко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
01 вересня 2017 року N 625

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань будівництва Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному

1. Робоча група з питань будівництва Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному (далі - Робоча група) є консультативним дорадчим органом, який утворюється головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, що стосуються її діяльності, розпорядженнями голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

1) обговорення нагальних проблемних питань, пов'язаних з будівництвом Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному (далі - диспансер);

2) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо питань, пов'язаних з проектуванням та будівництвом диспансеру;

3) підготовка голові пропозицій щодо оптимізації процесу проектування та будівництва диспансеру та збір відповідної інформації;

4) здійснення заходів із залучення коштів в установленому чинним законодавством порядку на будівництво диспансеру з бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та спеціальних фондів (грантів), у тому числі іноземних.

4. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових установ, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою).

5. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням голови та включає голову Робочої групи, двох заступників, секретаря та членів Робочої групи.

6. Організаційною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться її головою за потреби.

Повідомлення про проведення засідання Робочої групи та його порядок денний надсилаються її членам не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

У разі відсутності голови Робочої групи засідання за його дорученням проводить один з його заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

7. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи шляхом відкритого голосування.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення оформлюються протоколом, який підписується головою Робочої групи та секретарем і надсилається всім її членам.

Член Робочої групи, який не підтримує її пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

8. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Заступник керівника апарату - начальник
управління по роботі з персоналом

С. В. Полященко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали