Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про створення робочої групи з питань координації реалізації регіональних і державних програм

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2018 р. N 179

Про створення робочої групи з питань координації реалізації регіональних і державних програм

Із змінами і доповненнями, внесенимирозпорядженням Луганської обласної державної адміністрації,Луганської обласної військово-цивільної адміністраціївід 19 березня 2018 року N 208 (Розпорядження N 208)

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів:

створити робочу групу з питань координації реалізації регіональних і державних програм, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
01 березня 2018 року N 179

СКЛАД
робочої групи з питань координації реалізації регіональних і державних програм

Гарбуз
Юрій Григорійович

- голова облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації, голова робочої групи

Данієлян
Вадим Романович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Клименко
Юрій Юрійович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Ломонос
Людмила Вікторівна

- заступник начальника відділу бюджетної політики управління бюджетної політики та стратегічного планування Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Адамчук
Аліна Олексіївна

- начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Анікієва
Тетяна Володимирівна

- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Бережной
Юрій Миколайович

- начальник управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області облдержадміністрації

БичковаЛариса Миколаївна (Розпорядження N 208)

- директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Розпорядження N 208)

Волохов
Антон Миколайович

- начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

Діденко
Людмила Іванівна

- начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Денищенко
Денис Вікторович

- директор Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

Івасішин
Михайло Дмитрійович

- заступник начальника управління - начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Калініна
Ірина Миколаївна

- керівник апарату облдержадміністрації

Козлова
Людмила Василівна

- заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Лазніков
Вадим Миколайович

- начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

Лішик
Ольга Петрівна

- заступник голови облдержадміністрації

Медведчук
Сергій Миколайович

- директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

Мирошниченко
Володимир Федорович

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Родіна
Раїса Василівна

- начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Сурай
Віталій Анатолійович

- директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Стецюк
Юрій Вікторович

- директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Тіхонов
Олег Викторович

- начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Філь
Сергій Олександрович

- заступник голови облдержадміністрації

Шелест
Сергій Григорович

- директор Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації

Шкорубський
Валентин Якович

- директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженнямЛуганської обласної державної адміністрації, Луганської обласноївійськово-цивільної адміністрації від 19.03.2018 р. N 208) (Розпорядження N 208)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
01 березня 2018 року N 179

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань координації реалізації регіональних і державних програм

1. Ця робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою облдержадміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію регіональних і державних програм.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльності.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) опрацювання рекомендацій щодо пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку Луганської області, для реалізації яких можуть розроблятися та впроваджуватися програми (проекти) за рахунок бюджетних коштів;

2) підготовка плану заходів щодо залучення коштів для реалізації регіональних і державних програм, здійснення моніторингу його виконання;

3) забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності із центральними органами виконавчої влади з питань координації реалізації регіональних і державних програм з метою ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

4) здійснення моніторингу стану реалізації регіональних і державних програм; (Розпорядження N 208)

5) супровід та моніторинг стану будівництва комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості (амбулаторій), центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки, нового освітнього простору тощо. (Розпорядження N 208)

(пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з розпорядженнямЛуганської обласної державної адміністрації, Луганської обласноївійськово-цивільної адміністрації від 19.03.2018 р. N 208) (Розпорядження N 208)

4. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

5. Робоча група у межах повноважень взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності.

6. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови та включає голову робочої групи, його заступників, секретаря та членів.

7. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться її головою (у разі його відсутності - один із заступників голови) за потреби, але не рідше одного разу на квартал, та є правомочними, якщо на них присутні більш ніж половина її членів.

Про дату проведення засідань та порядок денний членам робочої групи повідомляється не пізніше ніж за 3 робочих дні до його проведення. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

8. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення, ухвалені на засіданні робочої групи, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і мають рекомендаційний характер.

Член робочої групи, який не підтримує прийняте рішення, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

Протокол не пізніше трьох календарних днів з дати проведення засідання надсилається всім членам робочої групи.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали