ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.08.2017 р. N 535

Про створення робочої групи з питань надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою розгляду питань щодо можливості надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області:

створити робочу групу з питань надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області, та затвердити її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
09 серпня 2017 року N 535

СКЛАД
робочої групи з питань надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області

Клименко
Юрій Юрійович

- заступник голови облдержадміністрації, голова робочої групи

Олейніков
Сергій Олексійович

- директор Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Стреблянська
Наталія Миколаївна

- головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин управління з питань земельних відносин та розпорядження водними об'єктами Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Великоцька-Прищепа
Ірина Миколаївна

- спеціаліст першої категорії - землевпорядник Міловської селищної ради Міловського району Луганської області (за згодою)

Діброва
Наталія Іванівна

- головний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Луганській області (за згодою)

Золотаревська
Людмила Вікторівна

- заступник начальника управління - начальник відділу транспорту та зв'язку управління транспорту, зв'язку та дорожнього господарства Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації

Мухіна
Ольга Миколаївна

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Нікітіна
Олена Вікторівна

- начальник відділу агропромислового розвитку Міловської райдержадміністрації (за згодою)

Петрищев
Анатолій Анатолійович

- заступник начальника управління - начальник відділу нормативно-правової роботи управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

Прищепа
Геннадій Миколайович

- голова Великоцької сільської ради Міловського району Луганської області (за згодою).

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
09 серпня 2017 року N 535

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області

1. Робоча група з питань надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані на території Міловського району Луганської області (далі - Робоча група), є дорадчим органом, який утворюється головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова облдержадміністрації).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є розгляд питань щодо надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані за межами населених пунктів, на території, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Міловській та Великоцькій селищних радах Міловського району Луганської області, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури.

4. Робоча група відповідно до покладених завдань:

1) надає пропозиції щодо шляхів вирішення питання надання в оренду земельних ділянок ВАТ "Російські залізниці", які розташовані за межами населених пунктів, на території, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Міловській та Великоцькій селищних радах Міловського району Луганської області, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури;

2) розглядає інші питання у межах повноважень.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності (за згодою їх керівників).

6. Робоча група у межах повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форм власності.

7. Склад Робочої групи, до якого входять голова Робочої групи, його заступник, секретар та члени Робочої групи, затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться її головою (у разі його відсутності - заступником голови) за потреби.

Повідомлення про засідання Робочої групи та порядок денний надсилається членам Робочої групи не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує її секретар.

9. Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш ніж половина її членів.

10. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи шляхом відкритого голосування.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Член Робочої групи, який не підтримує її пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

11. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали